Algemeen directeur / gemeentesecretaris

9826 Gemeente Baarn Vast (W&S) 40 uur p/w

Continu aanpassen aan de veranderende omgeving, dát is waar gemeente Baarn op inzet; een wendbare organisatie die snel anticipeert. Van de gemeente wordt een stimulerende, faciliterende en meedenkende rol verwacht. Met de kernwaarden met LEF samen-werken!, klantgericht, flexibel, transparant en betrouwbaar, wil Baarn inzetten op versterking van de samenwerking met haar inwoners, ondernemers en buurgemeenten.

Baarn staat voor:

 • Modern, wendbaar en ondernemend zijn
 • Duidelijk en eenduidig communiceren met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden
 • Elke keer kijken hoe het volgende keer nog beter en efficiënter kan
 • Continue professionele ontwikkeling van medewerkers centraal stellen

Als gemeentesecretaris/algemeen directeur sta jij voor ‘samen doen’. Jij daagt uit, bent aanjager, inspirator, boegbeeld en weet vooral ook door te pakken om de ambities van Baarn te realiseren.

Bestuur en organisatie
Het gemeentebestuur bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad controleert het college. De Baarnse gemeenteraad heeft 19 zetels, verdeeld over acht partijen. Het college bestaat met vier wethouders uit een coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie-SGP Baarn. De huidige burgemeester is in 2011 aangetreden.

De organisatie (± 160 medewerkers) kent een tweehoofdige directie, die bestaat uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de (interim) adjunct directeur. Verder zijn er zes teams, die worden aangestuurd door een manager met integrale verantwoordelijkheid. Twee teams houden zich bezig met externe dienstverlening/klantcontact, twee teams richten zich op ontwikkeling, proces & regie en twee teams zijn verantwoordelijk voor interne dienstverlening/bedrijfsvoering.

De directie, teammanagers en het college worden strategisch ondersteund door de concernstaf, die bestaat uit: twee bestuursadviseurs, een adviseur bestuurlijke aangelegenheden, een concerncontroller en een juridisch controller.

Er wordt volop samengewerkt in de regio, o.a. op het gebied van ICT, belastingen en het sociaal domein. Men maakt gebruik van elkaars expertise en benut mogelijkheden voor ambtelijke uitwisseling. Zo wordt de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd en de kwetsbaarheid verminderd.

Werken bij gemeente Baarn betekent: korte lijnen, snel schakelen met elkaar en een open, informele sfeer. De omvang van de organisatie heeft als voordeel dat er volop ruimte is om in de volle breedte met het vakgebied bezig te zijn. Natuurlijk staat de organisatie ook voor uitdagingen, zoals het vergroten van het strategisch vermogen, omgevingssensitiviteit en het inbrengen van zakelijkheid.

Naast gemeentesecretaris, en daarmee eerste adviseur en ondersteuner van het college, ben je ook algemeen directeur, en daarmee voorzitter van het managementteam en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Je neemt deel aan het ‘driehoeksoverleg’ met de burgemeester en de griffier en vervult de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Opgaven
De samenleving verandert en de rol van gemeenten transformeert. De toekomst vraagt wendbaar en taakgericht te zijn en de mens centraal te stellen en niet de procedure. De ingezette organisatieontwikkeling van gemeente Baarn sluit hier naadloos op aan en blijft daarom ook van groot belang. Hierbij gaat het om: een flexibele organisatie zijn die meebeweegt met nieuwe ontwikkelingen, die een open houding heeft naar de samenleving en waar dienstverlening hoog in het vaandel staat.

De schaalgrootte van de gemeente biedt veel kansen maar brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee, zoals:

 • het vergroten van visie en strategisch vermogen in de organisatie;
 • doelgerichtheid en prioritering;
 • aansturing, positionering en managementontwikkeling;
 • het vergroten van politieke- en omgevingssensitiviteit;
 • meer samenhang brengen in het samenspel tussen bestuur en organisatie;
 • ondersteuning van bestuurlijke besluitvormingsprocessen en open communicatie hierin, inclusief richting de gemeenteraad;
 • pro actieve, creatieve rolneming in de regio en samenwerkingsverbanden;
 • het binden en boeien van medewerkers.

Als gemeentesecretaris/algemeen directeur heb jij hier aandacht voor en ga jij hiermee graag aan de slag.

Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau en meerjarige directie- of managementervaring in een politiek-bestuurlijke context, wordt er nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en drijfveren. Het persoonsprofiel is opgesteld met de input van medewerkers. Belangrijke aspecten die daaruit naar voren komen en jou kenmerken zijn:

 • Je bent een stevige, stabiele en evenwichtige persoonlijkheid;
 • Je redeneert vanuit visie en strategie met aandacht voor samenhang en integraliteit;
 • Je hebt een open (luister)houding en staat van nature ‘midden in de organisatie’. Je bent nieuwsgierig, zichtbaar, toegankelijk, empathisch en betrokken;
 • Je bent een netwerker; makkelijk in het contact, communicatief sterk, vind makkelijk aansluiting op alle niveaus en bent snel thuis in (regionale) netwerken;
 • Je hebt inspirerend vermogen: je denkt in kansen en mogelijkheden, brengt energie, elan, neemt mensen mee en creëert beweging; je doet dit van nature met humor en (zelf)relativeringsvermogen;
 • Je bent mensgericht én zakelijk, met aandacht voor borging, sturing en structurering. Je maakt zaken helder en overzichtelijk, brengt scherpte op kaders en rolvastheid en weet dit in het proces vast te houden.

Arbeidsvoorwaarden
Baarn biedt je een uitdagend takenpakket in een collegiale en informele werksfeer, aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en ruime mogelijkheden om je kwaliteiten verder te ontwikkelen. Het salaris van dit veelzijdige takenpakket is afhankelijk van je vaardigheden, opleiding en werkervaring en is momenteel vastgesteld op maximaal € 6.994,- bruto per maand (salarisschaal 14, salarispeil 1 oktober 2020) op basis van een 36-urige werkweek. Begin 2021 wordt de functie opnieuw gewaardeerd – als onderdeel van de herijking van het beloningsbeleid – en zal dan waarschijnlijk worden ingedeeld in schaal 15. De gemeente biedt in eerste instantie een jaarcontract. Bij gebleken geschiktheid volgt een vaste aanstelling.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien je sollicitatie inclusief curriculum vitae graag zo snel mogelijk, uiterlijk 23 augustus tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageer-link op deze pagina. We vragen je in de motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van gemeentesecretaris in de organisatie en je toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De opzet en planning van de procedure is als volgt.

Week 36-37 oriënterend gesprek met Zeelenberg
16 september persoonlijke presentatie
22 september 1e gespreksronde
25 september 2e gespreksronde
Een ontwikkelgericht assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Zodra de datum hiervan bekend is wordt die op de website van Zeelenberg gepubliceerd.

De gemeente Baarn is een stad in het hart van het land, gelegen aan de rivier de Eem. De combinatie van natuur met culturele of historische waarde is een van de krachten van de stad. Baarn staat vooral bekend als gemeente van de Koninklijke residentie, toen koningin Juliana op Paleis Soestdijk woonde. Op een oppervlakte van 33,03 km² wonen hier ongeveer 25.000 mensen.

Secretaresse Jeannette op den Buijs 073 - 612 06 55
Oprichter & Senior adviseur Cees Zeelenberg 073 - 612 06 55