Afdelingsmanager Ontwikkeling (reactietermijn gesloten)

10237 Gemeente Nuenen gemeente Nuenen Vast (W&S) 36 uur p/w

De gemeente Nuenen zoekt een verbindende en krachtige leidinggevende voor de beleidsafdeling ruimtelijke- en maatschappelijke ontwikkeling

Over gemeente Nuenen

De gemeente Nuenen staat middenin de gemeenschap en kent een pragmatische instelling. De leefwereld van de inwoners vormen het vertrekpunt van het handelen van de gemeente Nuenen, níet de systeemwereld (regels en processen). Werken bij gemeente Nuenen betekent werken in een informele sfeer met korte lijnen. De gemeente Nuenen zoekt energieke mensen die gas durven geven en beschikken over daadkracht en vakkennis. Projectmatig en hybride werken staan bij de gemeente Nuenen centraal. Voor meer informatie, kijk op www.nuenen.nl

Vanaf 1 januari 2014 werkt de gemeente Nuenen samen met de gemeenten Geldrop-Mierlo en Son en Breugel in het samenwerkingsverband Dienst Dommelvallei. De Dienst Dommelvallei verzorgt voor genoemde gemeenten ondersteunende, beleidsmatige en adviserende taken op het gebied van bedrijfsvoering, publiekszaken en werk en inkomen.

Context

De voortdurend veranderende samenleving vraagt om een organisatie die kan meebewegen. Dit maakt het noodzakelijk om de integraliteit tussen maatschappelijke- en ruimtelijke ontwikkeling te bevorderen en te laten resulteren in integrale beleidsvorming. Ruim twee jaar geleden heeft dit inzicht bij de gemeente Nuenen geleidt tot een nieuwe organisatiestructuur, waarbij een knip is gemaakt tussen beleid en realisatie. De ruim 110 medewerkers die de gemeente Nuenen nu telt zijn sindsdien verdeeld over de staf en twee afdelingen: Ontwikkeling & Realisatie. Zie organogram gemeente Nuenen.

Zowel binnen de afdeling Ontwikkeling, alsook Realisatie zijn in de samenwerking inmiddels flinke stappen gezet. Om deze resultaten duurzaam te verzilveren, is het belangrijk om afdelingoverstijgend te werken aan integrale beleidsvorming en uitvoering.

Wat ga je doen als Afdelingsmanager Ontwikkeling?

In het hierboven beschreven proces is het jouw taak als Afdelingsmanager Ontwikkeling om de samenwerking tussen de teams en buiten de afdeling verder te versterken. Je geeft samen met je collega afdelingsmanager en de algemeen directeur/gemeentesecretaris sturing aan de doorontwikkeling van de organisatie en de concernbrede vraagstukken. Je draagt bij aan het maken van een verdere professionalseringsslag op kwaliteit, strategie, werk en dienstverlening. Je bevordert de integrale samenwerking en het bestuurlijk en ambtelijk samenspel en kunt opdrachtnemer- en opdrachtgeverschap goed inbedden. Ook weet jij medewerkers te stimuleren hun sterke kanten in te zetten en bevorder je eigenaarschap en resultaatgerichtheid.

Als Afdelingsmanager Ontwikkeling lever je een belangrijke bijdrage aan een open cultuur waarin men elkaar aanspreekt, met een goede mix tussen het informele en het zakelijke. Je geeft leiding aan ca. 55 collega’s die enthousiast, ambitieus en betrokken zijn. Jouw afdeling is verdeeld over twee clusters: ruimtelijke ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling, met ieder een eigen coördinator. De coördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt voor medewerkers en belast met de functionele aansturing van de teams. Tezamen draag je zorg voor een optimale aansturing en coaching van de clusters.

Verder heb je als Afdelingsmanager Ontwikkeling een rol in de regionale samenwerking. Samen met de collega-managers uit de regio geef je sturing aan de regionale opgaven. Kortom, je hebt als Afdelingsmanager Ontwikkeling een veelzijdige, dynamische en uitdagende functie!

Wie ben jij?

Je kiest bewust voor een brede strategische managementrol en hebt (aantoonbare) affiniteit met de clusters, met name het fysieke domein. Je bent strategisch sterk en politiek-bestuurlijk sensitief; je kunt risico’s goed inschatten. Je schakelt tijdig en soepel op diverse niveaus. Je houdt overzicht en bent scherp in prioriteren. Bovenal beschik je over een groot empathisch vermogen, waarmee je samen met de afdeling resultaten weet te bereiken. Je bent een echte people manager, oprecht geïnteresseerd en kunt goed luisteren. Jouw stijl van leidinggeven is coachend, duidelijk en gericht op persoonlijke ontwikkeling. Je bent een sterke, stabiele persoonlijkheid en weet mensen te enthousiasmeren en mee te krijgen. Heb je ook HBO+ werk- en denkniveau en herken je je in onderstaande competenties? Dan is het plaatje compleet.

  • Resultaatgericht;
  • Besluitvaardig;
  • Stijlflexibiliteit;
  • Overtuigingskracht;
  • Communicatief;
  • Visie.
Senior adviseur Esther Dijkstra