Afdelingshoofd Werk

9659 Gemeente Breda Vast (W&S) 40 uur p/w

In Breda geloven we dat er voor iedereen werk is, jij ook?

Per 1 januari 2021 heeft de gemeente haar SW-bedrijf ATEA-groep samengevoegd met de gemeentelijke organisatie, als afdeling Werk. Nu staat ze voor de volgende stap, namelijk het vanuit de praktijk opbouwen van een omgeving waarin werkend leren een basis wordt. Én waar ook de solide basis voor de meest kwetsbare medewerkers gewaarborgd blijft, een balans tussen innoveren en oog houden voor stabiliteit in bestaande processen.

Er ligt een opdracht voor de komende twee jaar; jij zorgt voor richting, focus en het begeleiden van deze afdeling.

Ben jij een energieke, enthousiaste en talentvolle leidinggevende die zijn strepen verdiend heeft en toe is aan een volgende loopbaanstap? Herken je je in het leidende principe van Breda, dat het hebben en houden van werk een cruciale factor is voor stabiliteit, op eigen benen kunnen staan en levensgeluk? Kom dan het verschil maken in Breda!

Ontwikkelingen en rolinvulling
Het jaar 2021 en een groot deel van 2022 staan in het teken van omgaan met de effecten van corona en werken aan een duurzame invulling voor het nieuwe normaal in werkgelegenheid; werkgelegenheid behouden en creëren en daaraan snel en slim werkzoekenden koppelen. Juist in deze periode maakt Breda een stap richting een nieuw perspectief, een duurzame invulling voor alle werkzoekenden in Breda. Hierin past ook een nieuwe duurzame richting met haar medewerkers met een SW-achtergrond.

Het is juist in deze tijd van groot belang om te investeren in Bredanaars die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en aan het werk willen. De afdeling Werk van de gemeente Breda zet zich in om mensen uit deze doelgroep aan het werk te helpen en te houden. Dit kan binnen een beschutte werkomgeving of op weg naar een werkplek bij een reguliere werkgever. De komende twee jaar gaat Breda ontdekken wat de beste duurzame invulling voor de komende jaren gaat worden (denk bijvoorbeeld een aan Sociaal-Werk/leerbedrijf). Ook de landelijke ontwikkelingen bewegen in deze richting mee. Daarom zoekt de gemeente een afdelingshoofd die de afdeling Werk meeneemt richting deze nieuwe horizon.

Het vertalen van de uitgangspunten van de sociale visie naar de dagelijkse praktijk en het sturen op het behalen van de gewenste acties is jouw corebusiness. Hierin heb je alle professionele ruimte om dit in te vullen zoals je denkt dat nodig is. Je hebt als professional alle mogelijkheid je te ontplooien en er wordt verwacht dat je eigenaarschap toont op je opdracht. Dit doe je binnen een politiek-bestuurlijke context waarbij je de sensitiviteit moet bezitten om daarin te kunnen opereren zonder aan daadkracht te verliezen.

Afdeling Werk en MT
Afdeling Werk kenmerkt zich als een echte uitvoeringsorganisatie, waar een “just do it”-cultuur een grote kracht is. Werkend leren avant la lettre.

De afdeling staat samen met het Werkgeversservicepunt (WSP) midden in het speelveld van werkgelegenheid. De afdeling werkt dan ook nauw samen met de teams WSP en Regisseurs van de keten Participatie en met de overige afdelingen in de gemeente waar mensen uit de doelgroep werken en uiteraard volop met de ondernemers in de stad en regio. De ketenmanager Participatie stuurt op de samenhang tussen al deze aspecten, te behalen resultaten en in te zetten middelen. Met hem maak je afspraken over de bijdrage die de afdeling hieraan levert.

Als afdelingshoofd Werk geef je leiding aan een forse uitvoeringsorganisatie, die is opgebouwd uit een grote groep collega’s, die vanuit de voormalige SW buiten de organisatie aan het werk zijn binnen de sectoren Industrie, Schoonmaak, Groen, overige dienstverlening. én een kleine groep die echt intern beschut aan het werk is. Daarnaast bestaat de afdeling uit een ondersteunende werkorganisatie die bestaat uit collega’s die zorgen dat bovenstaande zaken uitgevoerd worden.

Je MT bestaat uit een team beschut werk, een team externe dienstverlening, een team individuele plaatsingen en een bedrijfsbureau. Dit wordt ondersteund door een P&O-adviseur en financieel adviseur. Met dit MT draag je zorg voor de inzet van zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep binnen Breda.

Persoonsprofiel
Breda zoekt iemand die elke dag weer impact maakt. Een door de wol geverfde leidinggevende met commerciële ervaring, binnen privaat-publieke samenwerking. Die goed beeld heeft bij de sociale vraagstukken die op Breda afkomen en affiniteit heeft met de doelgroep.

Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

  • Storyteller en hartenraker
  • Verbinder met eigen kijk op zaken
  • Balans weten te houden tussen dynamiek en rust en overzicht
  • Ondernemend
  • Innovatief en slim werken
  • Netwerker
  • Intrinsieke herkenning op de sociale visie

Arbeidsvoorwaarden
Breda biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.994,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14). Het betreft een contract voor 2 jaar, met het perspectief om daarna over te gaan op een vast dienstverband.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 4 april 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de button op deze pagina. Voel je vrij om voor je motivatie een vorm te gebruiken die bij jou past.

De data van de procedure zijn gepland.
20 april 2021 cv presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
29 april 2021 1e gespreksronde
4 mei 2021 2e gespreksronde
Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Meer over gemeente Breda en haar ambities?
Ga naar https://www.breda.nl/gemeente-breda-bedrijfsinformatie.

Sociale visie
Onze sociale visie sluit aan bij ónze stad. Dat betekent dat die geënt is op het unieke van Breda. In onze dorpen en wijken doen we veel ‘met elkaar’. Zijn gemeenschappen hecht, sociale structuren sterk, en staat ontmoeting centraal. Gastvrijheid en hartelijkheid zitten in het DNA van onze inwoners. En daarom start onze sociale visie niet bij de overheid. Maar bij het krachtige kapitaal van Breda: haar inwoners, en de unieke manier hoe die met elkaar samenleven.

Dat betekent iets voor onze sociale visie. Namelijk dat we gelóven in mensen. Dat we starten vanuit optimisme. Dat we ervan uitgaan dat de meeste mensen deugen. En dat iedereen iets te brengen heeft, iets kan én iets wil bijdragen aan Breda en haar inwoners. Sommigen doen dat vanuit zichzelf. Anderen hebben wat hulp nodig. En weer anderen verdienen een goedbedoelde schop onder de kont, om in beweging te komen. Niet met een geheven vingertje. Maar omdat we geloven dat iedereen uiteindelijk het gelukkigst is als íe ‘bloeit’ als mens, en we daarbij elkaars aanmoediging soms nodig hebben.

Oprichter & Senior adviseur Cees Zeelenberg 073 - 612 06 55