Management & Professionals

Manager gericht op (team)ontwikkeling

Gemeente Velsen

Jij bent een absolute verbinder en stuurt op ontwikkeling, onderlinge verbinding en professionalisering. Niet alleen binnen het team, maar ook binnen het domein en organisatie breed. Er is in je rol ook voldoende ruimte om organisatie brede ontwikkelingen op je te nemen in samenwerking met experts, zoals het opleidingsaanbod, doorontwikkeling projectmatig werken, management development, e.d.

“Als de samenleving verandert, veranderen wij mee”
En die samenleving verandert in rap tempo. Velsen wil als gemeente een betrouwbare en toegankelijke partner zijn, een vitaal onderdeel van deze nieuwe samenleving. De organisatie wil goed samenwerken, van buiten naar binnen werken en wendbaar zijn, zoals je terugleest in de besturingsfilosofie ‘Samenwerken aan Velsen’. Daarom is de organisatie-inrichting in 2020 aangepast naar een tweelaagse managementstructuur.

Wat ga je doen?
Je geeft leiding aan de teams Vastgoed & Ondersteuning. Het werk- en denkniveau binnen deze teams varieert, waardoor jij uitgedaagd wordt in je verschillende managementstijlen.

Sturen op proces, (team)ontwikkeling en samenhang
De organisatiestructuur vraagt een andere rol en andere vaardigheden van zowel managers als medewerkers. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd en van medewerkers wordt gevraagd eigenaarschap te tonen: inhoudelijke taken met elkaar op te pakken, te prioriteren, samen keuzes te maken en problemen op te lossen. Verbinding tussen het team en de andere teams is van groot belang om proactief te kunnen adviseren. Als manager en coach begeleid je jouw teams hierin. Waar nodig weet jij bestaande patronen te doorbreken. Je stimuleert ondernemend gedrag en ondersteunt medewerkers die hierin nog kunnen groeien. Uitgangspunt hierbij is vertrouwen geven. Er is ruimte voor het maken van fouten en hier met elkaar van te leren.

Rol in domeinsturing
De teams Vastgoed en Ondersteuning behoren tot het domein Fysieke Leefomgeving. De managers van het domein zijn samen verantwoordelijk voor het organiseren van samenhang en verbinding binnen het domein en met de andere domeinen. Zij trekken hierin samen op en benutten elkaars talenten en kwaliteiten over de teams heen.

 • Samen met je collega-managers lever je een bijdrage aan de visie en strategie van Velsen voor de samenleving;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het brede managementteam;
 • Je neemt samen met je drie collega-managers verantwoordelijkheid voor het strategisch en tactisch aansturen van het gehele domein Fysieke Leefomgeving;
 • Je stelt medewerkers in staat om te handelen vanuit de uitgangspunten zoals genoemd in de besturingsfilosofie;
 • Je houdt jouw teamleden en organisatie scherp op de koers zoals omschreven in bijvoorbeeld het raads- en collegeprogramma;
 • Je hebt echt aandacht voor medewerkers, zodat je weet wat er bij hen leeft en wat hun wensen zijn. Je besteedt hierbij aandacht aan eventuele ontwikkel- en/of verbeterpunten;
 • Je bent ambtelijk opdrachtgever voor diverse projecten.

Waar kom je terecht?
Velsen is overzichtelijke organisatie; de lijnen zijn kort, ook naar het bestuur. Jouw bijdrage wordt gezien en gehoord en men werkt vanuit vertrouwen. Velsen kent veelzijdige vraagstukken, een persoonlijke, prettige sfeer in het (management)team en een directie die ruimte geeft, maar ook met je meedenkt.

Over de organisatie
Onder het tweehoofdige directieteam vallen vier domeinen: Publiek en Bestuur, Fysieke Leefomgeving, Samenleving en Bedrijfsvoering. In totaal zijn er 13 managers die werken vanuit het gehele organisatiebelang. Per domein zijn de managers gezamenlijk verantwoordelijk voor het hele domein. Als manager coach en faciliteer je één (of meerdere) team(s).

Het domein Fysieke Leefomgeving richt zich op het behouden en versterken van de leefomgeving. De integrale samenhang in haar werk, processen en advisering verdient soms nog (meer) aandacht. Uitgangspunt is en blijft om alles te doen in goed contact en samenwerking met de samenleving.

Over de teams
Team Vastgoed (13 medewerkers) beheert alle gemeentelijke gebouwen en gronden. Haar grootste opgaven zijn: het verduurzamen van gebouwen in het kader van de energietransitie en het versnellen van de woningbouw om het woningentekort te verlagen. Het team bestaat uit diverse disciplines, denk aan: vastgoedjuristen, accountmanagers, planeconoom, technisch beheerders, verzekeringsspecialist en vastgoedspecialisten.

Team Ondersteuning (18 medewerkers) vormt als het ware het hart van het domein. In dit team is alle ondersteuning van het gehele domein – sinds 2020 – gecentraliseerd. Medewerkers dienen als vraagbaak voor de collega’s en zorgen dat (administratieve) processen op rolletjes lopen. Zij verzorgen agendabeheer, managementondersteuning, projectondersteuning van complexe projecten, facturatie en het organiseren van bijeenkomsten.

Wie ben jij?
Je hebt HBO+ werk- en denkniveau, (enige) managementervaring en affiniteit met het vakgebied. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een inspirerend, coachend en ondersteunend leider, die medewerkers vertrouwt en verbindt, talenten onderkent en potentieel stimuleert;
 • Je stuurt op processen en geeft heldere en duidelijke opdrachten;
 • Je hebt lef, bent bevlogen en kunt makkelijk schakelen met bestuurders, externe partners en collega’s op verschillende niveaus en met een verschillende achtergrond;
 • Je werkt actief samen met je collega-managers. Je bent omgevingsbewust en kunt regisseren en delegeren;
 • Je bent initiatiefrijk, flexibel en hebt een goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en politieke processen;
 • Je kunt scherp analyseren en scenario denken;
 • Tot slot beschik je over een gezonde dosis relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Velsen biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een bruto jaarsalaris van maximaal € 102.100,- bruto op basis van een 36-urige werkweek. Het betreft een fulltime functie;
 • Hierin is inbegrepen een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris, dat je naar eigen behoefte kunt besteden;
 • Een hybride manier van werken, waardoor je zelf voor een groot deel kunt bepalen waar, wanneer en hoe je je werk doet;
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten, een prima pensioenvoorziening bij het ABP en de mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve verzekeringen;
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, want Velsen vindt het belangrijk om jou te blijven stimuleren en te laten groeien.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 31 januari 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op onze website.

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.Over Velsen
Van levendige havens met industrie tot brede duinen en watersport: de gemeente Velsen heeft inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden. De ongeveer 500 medewerkers van de gemeente zetten zich dagelijks in om al dat moois te behouden en verder te ontwikkelen. Samen werken zij voor bijna 70.000 Velsenaren aan een vitale en leefbare gemeente. De gemeente Velsen heeft haar Visie op Velsen 2050 “Duurzaam Verbonden” meegegeven. De haven- en kustgemeente onderscheidt zich in de metropoolregio Amsterdam en de Randstad door een rijke schakering aan woongebieden, een sterke industrie- en visserijsector en een groeiende toeristische sector. Een gemeente waar wonen, werken en recreëren soms met elkaar in competitie lijken te zijn.

Lees meer Lees minder