Bestuur & Directie, Management & Professionals

Inspirerende en daadkrachtige leiders (2)

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe zoekt 2 concernmanagers die de komende jaren helpen om de ambities van de organisatie te realiseren en belangrijke keuzes te maken. Ben jij een leider die hoofd en hart verbindt? Solliciteer dan naar deze uitdagende functie!

Water verandert je wereld!

Met ruim 600 medewerkers werkt Waterschap Vallei en Veluwe iedere dag aan veilige dijken, gezuiverd afvalwater en voldoende schoon water in sloten, beken en kanalen. Dat doen zij voor 1,1 miljoen mensen die wonen in een gebied verspreid over 37 gemeenten steeds vaker in het licht van circulaire economie, energietransitie en digitale transformatie.

Een nieuw management team

Om deze uitdagende ambities te realiseren is de organisatie, voor een nieuw gevormd Waterschapsmanagementteam (WMT), op zoek naar twee concernmanagers. Weet jij zowel in- als extern te inspireren, met oog voor mens en inhoud? Kun jij samenhang creëren vanuit overzicht en wil je werken vanuit het collectief? Als jij je herkent in deze omschrijving en je als onderdeel van het WMT graag wil bijdragen aan de ontwikkeling van het team en verdere professionalisering van de gehele organisatie, dan nodigen wij je namens het waterschap van harte uit om te solliciteren!

Om je een nog betere indruk te geven van de dynamiek binnen het waterschap kun je de volgende video bekijken: werken bij Waterschap Vallei en Veluwe

Modern leiderschap vanuit concernsturing

Het WMT van het waterschap bestaat uit de secretaris-directeur en een viertal concernmanagers. Zij  bepalen de koers,  sturen op samenhang en integraliteit en sturen op condities voor een succesvolle realisatie van zijn opgaven. Het WMT organiseert het integrale overzicht en neemt collectieve transparante en eenduidige besluiten. Ook zorgt het voor samenhang en verbindingen tussen opgaven en het managen van relaties met belangrijke stakeholders. Deze context vraagt van alle leden van het WMT dat zij collectief, in samenspel met de verschillende onderdelen binnen het waterschap, denk-, ontwikkel-, realisatie- en beheerkracht ontwikkelen.

Iedere concernmanager heeft naast bovenstaande collectieve verantwoordelijkheid een eigen portefeuille. In deze portefeuille zit opdrachtgeverschap van één of meer opgaven en de aansturing van een aantal teamleiders en opgavemanagers. Ook is relatiemanagement en regie op een bedrijfsvoering- of concern breed thema (inclusief opdrachtgeverschap) onderdeel hiervan. Hoe jouw portefeuille wordt vormgegeven is onder andere afhankelijk van jouw talenten en voorkeur. Geef daarom in je motivatiebrief aan naar welke onderwerpen en vakgebieden je voorkeur uitgaat. In het WMT komen we dan gezamenlijk tot een evenwichtige portefeuilleverdeling met voldoende checks en balances.

Wat ga je doen?

Als concernmanager ben je verantwoordelijk voor de visievorming, (lange termijn) organisatieontwikkeling en de strategische beleidsontwikkeling én -realisatie. Tegelijkertijd zorg je voor de dagelijkse concernsturing. Je bent zowel in- als extern gericht en weet hierin een goede balans te creëren. Je bent van nature een leider die mens en inhoud verbindt en je draagt de visie, doelstellingen en kernwaarden van het waterschap daadkrachtig en inspirerend uit. Je bent hierin een voorbeeld voor de gehele organisatie.

De interne organisatie stuur je aan op integraliteit en samenhang wat betreft doelen, processen, mensen en middelen. Je maakt daarbij keuzes en stelt prioriteiten. Je initieert, stuurt en bewaakt de (door)ontwikkeling, innovatie en deskundigheidsbevordering van jouw portefeuille en stuurt veranderingsprocessen aan. Je draagt mede zorg voor de verdere ontwikkeling en implementatie van het beleids- en beheerinstrumentarium, (meerjaren)plannen en begrotingen en de bewaking van checks en balances. Voor (strategische) opgaven, gebiedsopgaven, concernbrede projecten, programma’s en thema’s fungeer je als opdrachtgever.

Je voert vanuit het WMT regie op organisatorische vraagstukken en de informatievoorziening en zorgt dat bestuur(ders), medewerkers en stakeholders tijdig betrokken en adequaat geïnformeerd worden. Je maakt resultaatgerichte afspraken met jouw teamleiders en opgavemanagers en monitort en stuurt prestaties bij.

Aan de waterschapsbrede visievorming en de formulering van strategische doelen lever jij een richtinggevende bijdrage. Je speel in op fundamentele politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast ontwikkel je mede een visie op (structurele) samenwerking met externe organisaties en voer je regie op relatiemanagement.

Wat breng jij mee?

Als concernmanager ben je een daadkrachtige, inspirerende en verbindende leider en weet je de vertaling te maken van het “wat” naar het “waar” en “waarom”. Je geeft teamleiders en opgavemanagers ruimte voor de vertaling naar het “hoe”. Dit doe je op een authentieke manier, waarbij kracht en nieuwsgierigheid sleutelwoorden zijn. Mensen weet je, ook bij grote veranderingen, op uitdagende wijze mee te nemen. Dit komt mede door jouw onderzoekende houding en transparante wijze van handelen. Jij bent een verbinder met oog voor resultaat en vindt het belangrijk te werken vanuit het collectief. Je kunt goed delegeren, bent duidelijk, maakt verbinding en geeft vertrouwen. Je stimuleert de samenwerking tussen collega’s en koppelt hun drijfveren en kwaliteiten effectief aan de opgaven. Je hebt een visie op leiderschap en het verder ontwikkelen van een organisatie en weet deze  te verbinden aan de visie van andere WMT leden. Voor jou betekent dit sturen op basis van onderzoeken, daadkracht, inspireren, motiveren en gezag.

Je bent besluitvaardig, beschikt over verandervermogen en vindt het een positieve uitdaging om te gaan met weerstand, conflicten en uitdagingen in het proces. Hierbij ben je omgevingsbewust en beschik je over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en behoud je het overzicht.

Deze functie vraagt om WO werk- en denkniveau en meerdere jaren werkervaring als integraal manager. In die rol ben je succesvol (mede) verantwoordelijk geweest voor het ontwikkelen, uitdragen en realiseren van (strategisch) organisatiebeleid en meerjarige visie en -plannen. Jij weet de context goed te vertalen naar concrete opgaven. Je hebt een abstract denkvermogen waarbij je makkelijk het geheel overziet, verbanden herkent in informatie en nieuwe kennis snel weet te hanteren. Vanwege de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze bedrijfsvoering ben je ook proces- en cijfermatig onderlegd. Tot slot gaat initiëren, bouwen en onderhouden van relevante netwerken je goed af.

Wat biedt het waterschap jou?

Je gaat werken in een betekenisvolle functie in een relevante omgeving waarin jij het verschil kunt maken. Bij Waterschap Vallei en Veluwe stellen wij graag een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden tegenover jouw inzet. Zo mag je rekenen op een bruto maandsalaris van maximaal € 10.389,- bij een 36-urige werkweek. Dit salaris is opgebouwd uit een bruto basissalaris van maximaal € 8.586,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van 21% (inclusief 8% vakantiegeld) wat neerkomt op maximaal € 1.803,- bruto. Je kunt zelf bepalen hoe je jouw IKB-budget inzet. Je kunt er extra vakantiedagen van opnemen of het maandelijks laten uitbetalen.

Je krijgt een laptop en een smartphone en tevens een thuiswerkvergoeding van € 3,- netto per thuiswerkdag en een vergoeding van maximaal € 850,- om je thuiswerkplek in te richten. Omdat we jouw groei en ontwikkeling belangrijk vinden krijg je ook nog een budget om te besteden aan opleidingen, cursussen, trainingen en vitaliteit. Je krijgt een vaste arbeidsovereenkomst.

Meer weten?
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of Esther Dijkstra, via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.  

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk zondag 14 mei tegemoet. Je kunt online solliciteren via de button op deze webpagina.

De data van de procedure zijn gepland.

  • Bespreken profielen door adviseurs Zeelenberg: 31 mei.
  • Persoonlijke presentatie door kandidaten verspreidt over meerdere dagen: 5 juni, 7 juni (ochtend).
  • 1e gespreksronde verspreidt over 3 dagen: 12, 14 (ochtend) of 15 juni (middag).
  • 2e gespreksronde: nog in te plannen.

En online persoonlijkheidsonderzoek maakt deel uit van de procedure. Een assessment en/of referentieonderzoek maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure. Om in dienst te kunnen treden bij het waterschap is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

Lees meer Lees minder