Bestuur & Directie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeente Terneuzen

Een toegankelijke en coachende secretaris. Een verbindende directeur die in staat is de organisatie te stimuleren in een opgavegerichte, participatieve en effectieve aanpak.

Welkom in Terneuzen
Terneuzen biedt ruimte, dynamiek en veelzijdigheid. De gemeente bestaat uit de stad Terneuzen en stadjes, dorpen en buurtschappen met groene harten met bijna overal de roestvrijstalen economie aan de horizon. De havenstad Terneuzen en het Kanaal van Gent naar Terneuzen vormen het economische hart in de regio. Zij symboliseren de ambitieuze, internationale en wilskrachtige kant van de gemeente. Het omliggende Zeeuws-Vlaamse polderlandschap geeft de groene, zachtere en gemoedelijke eigenschappen weer.

In Terneuzen kun je goed wonen, werken en leven. Met ruim 54.000 inwoners is Terneuzen de grootste gemeente van Zeeland. Het havengebied van Terneuzen is onderdeel van het grensoverschrijdende havengebied North Sea Port. Een haven die zich uitstrekt van Gent tot Vlissingen. Er is een breed voorzieningenaanbod op het vlak van onder meer sport, cultuur, zorg en onderwijs.

Terneuzen is volop in beweging. Op veel plaatsen wordt letterlijk en figuurlijk hard gebouwd aan de toekomst. Zo geven vele hijskranen zichtbaar stapsgewijs vorm aan de nieuwe, grote sluis in Terneuzen. Die moderne poort belooft een extra impuls te geven aan economische ontwikkelingen en internationale verbindingen.

Vraagstukken en ambities
Terneuzen streeft naar vitale en toekomstbestendige kernen en wijken in haar gemeente. Uitdagingen en opgaven zijn er onder meer op het gebied van woningbouw, industrie, duurzaamheid/transities, werkgelegenheid. Een belangrijk overkoepelend thema is het behoud en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving. Concrete vraagstukken zijn onder meer het uitvoeren van het totaalplan voor de binnenstad, grote investeringen in huisvesting voor het voortgezet onderwijs en het sociaal domein dat de gemeente voor haar inwoners goed wil organiseren maar te maken heeft met toenemende kosten.

Het bestuur heeft ook samen met regionale partners sterke gezamenlijke ambities. Zo wordt ingezet op verdere versterking van brede welvaart in de regio en onder meer gestreefd naar een ‘schaalsprong’. Dat betekent een groei van inwoners in Zeeuws-Vlaanderen, van 105.000 naar 125.000 inwoners met als doel de werkgelegenheid en kansen in de regio te kunnen benutten.

De bestuurlijke koers is na de verkiezingen vastgelegd in het Bestuursakkoord 2022-2026 ‘Goed leven in Terneuzen. Verder bouwen aan een duurzame toekomst.’

Bestuur & organisatie
De raad bestaat uit 31 leden en kent 13 partijen. Het college in Terneuzen wordt gevormd door de burgemeester en vijf wethouders. Er werken bij de gemeente Terneuzen ruim 450 vooruitstrevende en betrokken medewerkers met een ‘hands on’ mentaliteit. Zij werken resultaat- en klantgericht, integer en efficiënt. De gemeente staat midden in de Terneuzense samenleving en weet wat er leeft. Ze luistert goed naar wat beter kan. Waar dat kan, lost ze problemen snel op. Terneuzen zet pro-actief in op samenwerking met andere organisaties: lokaal, regionaal, landelijk en ook grensoverschrijdend. De organisatie werkt aan die opgaven vanuit de organisatievisie ’compact en wendbaar’ met de kernthema’s: Participeren vanuit perspectief van de Terneuzense samenleving, Netwerk: onderling verbinden, Goede en snelle dienstverlening, Compact organiseren, Zelf de regie in handen.

Opgaven en rolinvulling
De volgende opgaven, rollen en vraagstukken vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Verbinder bestuur en ambtelijke organisatie
Als secretaris en eindverantwoordelijke voor de organisatie ben je de verbinder en schakel tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur. Je verplaatst je makkelijk in anderen en kunt daardoor snel denken vanuit verschillende perspectieven. Vanuit die rol draag je bij aan optimaal samenspel tussen raad, college en organisatie. Je hebt ook een actieve rol binnen de zogenaamde driehoek die bestaat uit: burgemeester, griffier en gemeentesecretaris.

Stimuleren in de aanpak van nieuwe en complexe opgaven

Je stimuleert samen met het management een projectmatige werkwijze en implementeert een opgavegerichte aanpak. Je stuurt op eigenaarschap en ‘ondernemerschap’ vanuit de organisatie. Leiding geven aan de organisatie geef je vorm door anderen te enthousiasmeren om initiatief te nemen, samen te werken, oog te hebben voor participatie en mee te bewegen met de veranderende samenleving en maatschappelijke opgaven.

Samenwerking stimuleren
Als gemeentesecretaris stimuleer je actief samenwerking. Intern en extern. Zowel lokaal als in de (grens)regio, en daarbuiten. Vanuit jouw rol heb je in het bijzonder aandacht voor samenwerking met overheidspartners en verbonden partijen. Sterke samenwerking is cruciaal om de opgaven waar de gemeente voor staat, effectief op te kunnen pakken.

Balans bewaken in de organisatie
De opgaven zijn groot voor Terneuzen en er zijn bestuurlijk veel ambities. Daarnaast wil Terneuzen steeds oog hebben voor vragen van inwoners en organisaties. Dit zorgt voor veel uitdagingen, hoge verwachtingen en druk op de uitvoering. Het is aan jou als eindadviseur van het college en directeur voor de organisatie om steeds te zoeken naar de juiste balans tussen opgaven en organisatiecapaciteit. Hierover adviseer je en hierin maak je keuzes.

Moderne en aantrekkelijke organisatie
Als directeur zet je in op een moderne, professionele organisatie en aantrekkelijke werkomgeving. Jij draagt actief bij aan een prettige werksfeer waarbij medewerkers zich verbonden blijven voelen met de gemeente en optimaal kunnen presteren. Onze organisatie kent de komende jaren een flinke uitstroom (20%) van collega’s vanwege pensionering en dat betekent dat we ook veel nieuwe collega’s verwelkomen. Hiermee ontstaat een uitdaging om de kennis en ervaring met nieuwe medewerkers weer op te vangen. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt daarbij voor extra uitdagingen.

Ontwikkeling van de organisatie
De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening, beleidsontwikkeling en uitvoering van taken is afhankelijk van de kennis en moderne vaardigheden van de ambtelijke organisatie. De organisatie wil zich blijven doorontwikkelen. Je hebt een duidelijke visie op de wijze waarop Terneuzen zich vanuit de bestaande kernthema’s kan ontwikkelen en innoveren naar de toekomst. Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is daarbij onder andere belangrijk en ook het verder benutten van de mogelijkheden van digitalisering en datagebruik (onder meer voor managementinformatie).

Jouw profiel
Je bent een gedreven, positieve en open persoonlijkheid die voor de organisatie intern als boegbeeld optreedt en ook in relevante externe netwerken verbindingen kan versterken. Je bent teamlid én coach van het recent versterkte managementteam (Management Overleg) dat vanuit een diverse mix van competenties zorgdraagt voor een gezamenlijke aansturing van de organisatie. Je wil je langdurig verbinden om samen met de organisatie te werken aan een duurzame doorontwikkeling. Naast academisch werk- en denkniveau heb je een sterke affiniteit met de politiek-bestuurlijke context. Je kan als geen ander vanuit meerdere perspectieven meedenken over vraagstukken en wil graag voortgang en resultaten boeken.

Persoonlijkheid, drijfveren en potentie zijn leidend in de selectieprocedure. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een verbinder en een coachende leider
 • Je hebt een duidelijke, positieve, open en persoonlijke stijl van communicatie
 • Je bent zichtbaar voor medewerkers en vormt een sterke schakel tussen bestuur en organisatie
 • Je geeft ruimte aan eigen verantwoordelijkheid en ‘eigenaarschap’ van management en medewerkers
 • Je bent helder in verwachtingen, je durft los te laten en bewaakt ‘rolvastheid’
 • Je zet je in voor (het voorzetten van) een goede en constructieve relatie met de Ondernemingsraad vanuit de rol van WOR-bestuurder
 • Je houdt van complexe opgaven en samen resultaten boeken, je helpt graag bij het oplossen van problemen en viert successen
 • Je bent uitstekend in staat om opgaven en strategische doelen te vertalen naar concrete opgaven voor de organisatie
 • Je hebt feeling bij inzet/beheer van financiële middelen en verwerven van (subsidie)fondsen
 • Je hebt oog voor balans en de belastbaarheid van de organisatie, je kan prioriteiten stellen en durft keuzes te maken en besluiten te nemen
 • Je bent toegankelijk, makkelijk benaderbaar en straalt rust en vertrouwen uit
 • Je kan de organisatie stimuleren en inspireren bij een continue doorontwikkeling in een snel veranderende omgeving
 • Je kan snel schakelen en analyseren, je hebt gevoel voor samenwerkingen en weet hoe de gemeente binnen (nieuwe) netwerken optimaal kan functioneren
 • Je kan goed omgaan met zelfreflectie en kritiek en stimuleert het geven van constructieve feedback
 • Je beschikt over een gezonde dosis humor en helpt anderen te relativeren

Arbeidsvoorwaarden
De gemeente Terneuzen biedt je een zeer boeiende, uitdagende en dynamische functie in een informele en professionele werkomgeving. Je krijgt daarbij verantwoordelijkheid, vrijheid en ook ruimte om je in deze functie persoonlijk te ontwikkelen.

Het salaris bedraagt maximaal € 8.758,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 16, cao gemeenten). Het aanvangssalaris wordt vastgesteld aan de hand van opleiding en ervaring.

Naast dit salaris bouw je een Individueel Keuzebudget op van 17,05% van het bruto maandsalaris.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of José Brus via 073 – 612 06 55.

De data van de procedure zijn gepland:

 • Zaterdag 18 juni 2022: verdiepende gespreksronde
 • Zaterdag 25 juni 2022: afrondende gespreksronde

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Een assessment en referentieonderzoek maken mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Lees meer Lees minder