Management & Professionals

Concerncontroller

Gemeente Terneuzen

Een adviseur die in staat is om te verbinden en oog heeft voor de professionalisering van de organisatie.  

Terneuzen biedt ruimte, dynamiek en veelzijdigheid. De gemeente bestaat uit de stad Terneuzen en stadjes, dorpen en buurtschappen met groene harten met bijna overal de roestvrijstalen economie aan de horizon. De havenstad Terneuzen en het Kanaal van Gent naar Terneuzen vormen het economische hart in de regio. Zij symboliseren de ambitieuze, internationale en wilskrachtige kant van de gemeente. Het omliggende Zeeuws-Vlaamse polderlandschap geeft de groene, zachtere en gemoedelijke eigenschappen weer.

In Terneuzen kun je goed wonen, werken en leven. De gemeente bestaat uit veertien kernen. Het havengebied van Terneuzen is onderdeel van het internationale havengebied North Sea Port. Een haven die zich uitstrekt van Gent tot Vlissingen. Met ruim 54.000 inwoners is Terneuzen de grootste gemeente van Zeeland. Er is een breed voorzieningenaanbod op het vlak van onder meer sport, cultuur, zorg en onderwijs. Terneuzen streeft naar vitale en toekomstbestendige kernen en wijken in haar gemeente. Uitdagingen en opgaven zijn er onder meer op het gebied van woningbouw, industrie en werkgelegenheid.

Er werken bij de gemeente Terneuzen ruim 450 vooruitstrevende en betrokken medewerkers met een ‘hands on’ mentaliteit. Zij werken resultaat- en klantgericht, integer en efficiënt. De gemeente staat midden in de Terneuzense samenleving en weet wat er leeft. Ze luistert goed naar wat beter kan. Waar dat kan, lost ze problemen snel op. Terneuzen zet in op samenwerking met andere organisaties: lokaal, regionaal en ook grensoverschrijdend.

Opgaven en rolinvulling

Terneuzen is in beweging en hierdoor zijn er vele ontwikkelingen gaande waar jij als “spil” bij betrokken zult zijn. Dit vraagt om “good governance”. Sturing, beheersing, verantwoording en toezicht zijn onmisbaar in een dynamische en uitdagende politiek-bestuurlijke omgeving. 

Als concerncontroller ben je betrokken vanuit een centrale rol, onafhankelijk gepositioneerd.

Het ‘samen doen’ zit nadrukkelijk in je profiel. Samen met de gemeentesecretaris en de 4 afdelingshoofden (Middelen, Omgeving en Economie, Realisatie & Beheer en Samenleving) werk je aan de nieuwe uitdagingen met inhoudelijke ambities en vraagstukken. Je neemt als adviseur deel aan het directieoverleg en het managementoverleg (directie en afdelingshoofden).

Je bent pro-actief sparringpartner van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris en het MO. Met open mind en frisse blik sta je bij, denk je mee en adviseer je over relevante ontwikkelingen, toekomstige opgaven, uitdagingen, mogelijkheden, consequenties en risico’s van voorgenomen besluiten. Vanzelfsprekend als het gaat over financiële sturing en beheersing maar je wordt nadrukkelijk uitgenodigd de control-functie breder in te vullen. Je bent de persoon die weerstanden kan overwinnen en tegengestelde belangen kan overbruggen.

Als adviseur kijk je ‘in de breedte’ naar het functioneren van de organisatie. Wat gaat goed, maar vooral wat kan of moet beter. Je analyseert, toetst en adviseert over vraagstukken die te maken hebben met doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. Je stimuleert het control- en risicobewustzijn in de organisatie. En je voert gevraagd en ongevraagd onderzoeken uit.

Een bijzonder aandachtspunt is de jaarlijkse rechtmatigheidsverantwoording die vanaf 2022 verplicht is. Dit kan de komende jaren uitgroeien naar een ‘in control statement’. Ook lever je, samen met de andere medewerkers, een bijdrage aan de realisatie van (strategische) doelstellingen.

Je stuurt de stafafdeling aan. De huidige stafeenheid Controlling ontwikkelt zich naar een bredere concernstaf. Naar verwachting gaat deze staf bestaan uit acht medewerkers. De staf richt zich op het gevraagd en ongevraagd adviseren over de kwaliteit van het functioneren van de organisatie. Dit nadrukkelijk vanuit een bredere invulling van de control-functie, gericht op ontwikkeling. Dit gebeurt vanuit een onafhankelijke positie en op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Vanuit deze rol coördineer, begeleid, motiveer en ondersteun je de medewerkers in de stafafdeling op inhoud en op proces, zodat ze optimaal functioneren. Waar nodig stuur je bij. Je voert HR-taken uit. Je stelt prioriteiten en geeft situationeel leiding.

Als verbinder ben je in staat om de rol van concerncontroller in Terneuzen overtuigend in te vullen. Onafhankelijk, maar samen met de medewerkers in de stafafdeling en andere medewerkers in de organisatie werk je eraan de organisatie op een hoger plan te brengen.

Jouw profiel 

Je bent een enthousiaste en een gedreven persoonlijkheid die niet bang is om voor kennis en visie te gaan staan. Naast academisch werk- en denkniveau heb je affiniteit met de vraagstukken en gevoel bij de politiek-bestuurlijke context. Sta je stevig in je schoenen, ben je verbindend en pro-actief, maar heb je nog niet de ervaring in een soortgelijke rol? Je bent van harte uitgenodigd te solliciteren als je een ‘stap’ wilt zetten naar deze rol.

Persoonlijkheid, drijfveren en potentie zijn leidend in de selectieprocedure. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel. 

  • Je opereert zelfstandig in een politiek-bestuurlijke omgeving.
  • Verbinder die in staat is om nieuwe verbindingen te leggen en ontwikkelingen te stimuleren.
  • Je bent een kritische sparringpartner die durft aan te spreken. 
  • Als teamspeler lever je een bijdrage aan de doorontwikkeling van de concernstaf en de organisatie.
  • Je weet professionals te stimuleren en bent coachend en faciliterend van aard.

Arbeidsvoorwaarden

Terneuzen biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal €6.994,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14, cao gemeenten). Het betreft een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Je bouwt maandelijks een Individueel Keuzebudget op van 17.05% van het bruto maandsalaris. Je kunt dit budget onder meer inzetten voor extra salaris, meer vrije tijd, een fiets of een vergoeding van je woon-/werkverkeer. Werken bij Terneuzen betekent regisseur van je eigen loopbaan en blijven leren en ontwikkelen, onder andere via de online leeromgeving. Daarnaast bieden zij een prima arbeidsvoorwaardenpakket. Bijvoorbeeld mogelijkheden om privé en werk op elkaar af te stemmen, een laptop, een smartphone en een goede pensioenregeling.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of José Brus via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 5 januari 2022 tegemoet.

De selectieprocedure is als volgt opgezet:

  • Oriënterende gesprekken met bureau Zeelenberg: week 2
  • Eerste gespreksronde: 20 januari 2022
  • Tweede gespreksronde: 24 januari 2022

Een assessment en referentieonderzoek maken mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Lees meer Lees minder