Management & Professionals

(aankomend) Teammanager Sociaal Domein

Gemeente Hilversum

Heb jij oog voor mensen én resultaten? Vind je het leuk om als verbinder te fungeren en mensen in beweging te krijgen? Hilversum biedt een mooie managementfunctie in het sociaal domein met focus op samenwerking en doorontwikkeling. De gemeente staat open voor iemand die een ontwikkelstap wil zetten in of naar de managementfunctie.

Gemeente Hilversum – ruim 90.000 inwoners – is een ambitieuze organisatie. Medewerkers zetten zich maximaal in voor inwoners en bedrijven. Participatie en dialoog spelen hierin een belangrijke rol.

Het sociaal domein is volop in beweging en de laatste jaren voortdurend onderwerp van gesprek. Met elkaar dragen de medewerkers bij aan het welzijn van mensen in de maatschappij. Hier gebeurt veel en doen zich (ook op landelijk niveau) steeds weer nieuwe uitdagingen voor. Vanwege de actualiteit is de aandacht voor kosten en doorlooptijden groot. De gemeente wil inwoners zo goed mogelijk helpen, maar heeft tegelijkertijd te kampen met financiële uitdagingen. Werken in het sociaal domein betekent werken in de schijnwerpers; het belang van een goede uitvoering is groot, voor zowel inwoners, bestuur als de gehele samenleving. Binnen de organisatie ervaart men een grote mate van vrijheid in het vormgeven van het werk en om actief het verschil te maken. Innovatie en lef worden gewaardeerd.

Opgaven en rolinvulling
De afgelopen jaren is er met veel inzet mooi resultaat bereikt. Er staat nu een goede basis waarop kan worden voortgeborduurd. Er ligt een mooie bouwopgave voor je klaar van een team in ontwikkeling: resultaten borgen én de volgende stap zetten.

Als teammanager ben je betrokken bij diverse projecten – zowel lokaal als regionaal – vanuit verschillende wetgevingen. Denk aan het verder ontwikkelen van het Werkgeversservicepunt en het ontwikkelen en implementeren van re-integratie-instrumenten, waaronder het aanvragen van budgetten/subsidies waaronder ESF. Daarnaast richt jij je op het opstellen van de handhavingsagenda en de operationele implementatie van nieuwe wet- en regelgeving.

Je draagt actief bij aan verschillende overlegstructuren – zowel lokaal, regionaal als landelijk – gericht op re-integratie en participatie. Enerzijds als deelnemer, anderzijds als voorzitter vanuit de rol van Hilversum als centrumgemeente voor de regio. Jij voert de gesprekken met aanbieders en andere ketenpartners over voortgang, evaluaties en resultaten.

Als teammanager ben jij verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het team. Je draagt verantwoordelijkheid voor zowel resultaten als budget; samen met de collega’s van Business Control en Beleid stuur je op de financiën. Jij maakt de vertaling van de dagelijkse operatie naar management, beleid en bestuur en bent nauw betrokken bij het besluitvormingsproces. Tot slot maak je onderdeel uit van het managementteam. Hierin draag je actief bij aan een goede samenwerking tussen de verschillende teams binnen de afdeling.

Organisatie
Onder het driehoofdige directieteam vallen een zestal afdelingen die aangestuurd worden door afdelingshoofden: Beleid en Ontwikkeling, Openbare Ruimte, Publiekszaken, Interne Dienstverlening, Interne Advisering en Sociaal Plein. De afdeling Sociaal Plein bestaat uit vijf teams: Jeugd en Regie, Sociale Dienstverlening I, Sociale Dienstverlening II, Sociale Dienstverlening III en Werk & Participatie. Elk van deze teams wordt aangestuurd door een teammanager. Zie organogram.

De afdeling Sociaal Plein heeft de primaire taak op een integrale manier uitvoering te geven aan de hulpvraag van inwoners op het gebied van inkomen, zorg, werk en jeugd. Er wordt nauw samengewerkt met het team beleid Sociaal Domein. Iedereen doet mee; dat is het uitgangspunt van de afdeling. Zoveel mogelijk zelfstandig, waar nodig geholpen.

Team Werk & Participatie
Het team (ca. 30 medewerkers) bestaat uit twee kwaliteitsmedewerkers, klantmanagers, jobhunters en handhaver. Een deel van de klantmanagers richt zich op een bijzondere doelgroep, zoals jongeren of statushouders. Het andere deel richt zich op een meer algemene doelgroep; inwoners die direct aan het werk kunnen of die verder van de arbeidsmarkt af staan. De klantmanagers worden administratief ondersteund door junior klantmanagers.

Persoonsprofiel
Naast WO werk- en denkniveau heb je aantoonbare ervaring binnen het sociaal domein in een gemeentelijke context. Ervaring binnen de domeinen Werk, Participatie, Statushouders, Handhaving en alle specifieke doelgroepen en wetten die daarbij horen (participatiewet, WEB, WI, WKO) is een pre. Je hebt (je eerste) ervaring opgedaan met leidinggeven.

Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

  • Je hebt een heldere visie op leiderschap en jouw managementstijl.
  • Je bent resultaatgericht, zakelijk wanneer nodig en komt je afspraken na. Als anderen dat niet doen spreek je hen hierop aan.
  • Je bent omgevingsbewust; op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied en hebt inzicht in de gevolgen hiervan voor het team.
  • Je bevordert samenwerking binnen en buiten het team en biedt ruimte aan de professionals om hun kennis te delen.
  • In stressvolle situaties bied jij rust en overzicht.
  • Je bent pragmatisch, hebt een gezonde dosis humor en toont lef.

Arbeidsvoorwaarden
Hilversum biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 5.872,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

De gemeente biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder de mogelijkheid flexibel te werken, mogelijkheden voor opleidingen en verdere ontwikkeling, pensioenopbouw bij het ABP en de mogelijkheid deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering. Op www.hilversum.nl/home/werkenbij vind je een overzicht van alle arbeidsvoorwaarden.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/teammanager-w&p-hilversum.

De data van de procedure worden nog gepland. Zodra die bekend zijn worden ze gepubliceerd op deze webpagina. Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Lees meer Lees minder