Management & Professionals

Teammanager Veiligheid Vergunningen en Handhaving

Gemeente Maassluis

Organisatie en ambitie
Gemeente Maassluis heeft de ambitie een netwerkorganisatie te zijn die, in co-creatie met diverse partijen, in- en extern, aan de sociale en duurzame ontwikkeling van de stad werkt. Om maatschappelijke initiatieven proactief op te pakken en verder te brengen sluit de vorig jaar gekozen organisatiestructuur hierop aan.

De centrale maatstaven van het organisatieontwikkelingsproces zijn:

 • Ondernemen (handen uit de mouwen)
 • Experimenteren (fouten maken mag)
 • Verbinden (welke partijen hebben we nodig en hoe zorg je dat ze meedoen)
 • Eigenaarschap (je verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen)
 • Reflecteren (de tijd nemen om terug te kijken)
 • Samenwerken (het klinkt zo vanzelfsprekend, maar…)


Als teammanager geef je hier samen met het team invulling aan. Werken bij Maassluis betekent werken in een organisatie met korte lijnen waarin je daadwerkelijk het verschil kan maken. Je houdt je niet alleen bezig met jouw team, maar werkt ook mee aan de ontwikkeling van het gehele cluster en de verbinding met de organisatie als geheel.

Team Veiligheid Vergunningen en Handhaving (VVH)
Het team VVH valt onder het cluster Inwoners en Veiligheid (55 FTE). Dit is één van de vier clusters in de organisatie. In het cluster komen het fysieke, sociale en dienstverleningsdomein samen, verdeeld over drie teams: team Publiekszaken, team Vraagraak (wijkteam WMO en Jeugdwet) en team Veiligheid, Vergunningen & Handhaving. Wat de verschillende teams bindt, is de focus op inwoners en hun veiligheid.  De clustersamenstelling maakt een integrale aanpak van opgaven mogelijk en bevordert samenwerking op uiteenlopende gebieden. Dit biedt unieke kansen en mogelijkheden. De clustermanager vormt samen met de strategisch adviseur en de twee andere teammanagers het MT van het cluster.

Team VVH ( 26 FTE) bestaat uit de onderdelen Handhaving & Toezicht, Vergunningen, Wijkbeheer en Veiligheid. Binnen deze onderdelen werken zowel beleids- als uitvoeringsmedewerkers.

Opgaven
De twee belangrijkste opgaven waar jij als teammanager mee aan de slag gaat, zijn: het creëren van meer samenhang en het stimuleren van eigenaarschap.

Samenhang
Je staat voor de uitdaging meer samenhang te creëren. Jij zorgt voor verbinding; tussen mensen, thema’s en vakgebieden en weet hiermee de integraliteit te vergroten. Je stimuleert medewerkers over de grenzen van hun vakgebied (en team) heen te kijken. Sterker nog, jij laat hen inzien hoe belangrijk dit is, zodat ze uit zichzelf samenwerkingen opstarten en intensiveren. Hierdoor worden opgaven vanaf het begin meer integraal opgepakt. Kortom, jij weet een team te creëren waarin mensen elkaar weten te vinden, goed samenwerken en waarin de verschillende disciplines perfect op elkaar aansluiten.

Eigenaarschap

Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid. Hiermee geef je medewerkers het gevoel dat iets ook echt ‘van hen’ is, dat zij daarvoor verantwoordelijk zijn, en stimuleer je een proactieve en meedenkende houding. Je stimuleert omgevingsbewustzijn en  denkkracht in het team. Dit alles om in een zo open mogelijke verbinding met de stad en inwoners te staan. Als teammanager vervul jij hierin een voorbeeldrol.

Rol, taken en verantwoordelijkheden

 • Als lid van het MT ben je verantwoordelijk voor verbinding binnen het team en met de andere teams, vertaal je de strategische visie en koers van de organisatie naar operationeel niveau en zet je de lijnen voor het integraal werken uit en vervul je daarin een voorbeeldfunctie.
 • Je hebt de doorontwikkeling van de organisatie als geheel, waarin opgavegericht en omgevingsbewust werken belangrijke onderdelen zijn, voortdurend voor ogen. Samen met twee inhoudelijk coördinatoren stimuleer je medewerkers om samen met ondernemers, inwoners en instellingen opgaven op te pakken. Aandacht voor diverse belangen, creativiteit en flexibiliteit zijn daarbij onmisbaar. Jij krijgt medewerkers hier warm voor en weet deze manier van werken door te ontwikkelen in de organisatie.
 • Het team houdt zich bezig met de inhoud, jij stuurt op hoofdlijnen. Je schakelt op de diversiteit tussen mensen en expertises en brengt die bijeen, zodat een hecht team ontstaat dat goed samenwerkt en waar werkvelden naadloos in elkaar overvloeien.
 • Jij hebt overzicht en creëert duidelijkheid door concernbesluiten te vertalen naar de praktijk binnen jouw team.
 • Je bent een sparringpartner voor bestuurders in het algemeen en de burgemeester in het bijzonder waar het gaat over openbare orde en veiligheid. Je bent je daarin bewust van de rol en positie van de burgemeester naar buiten toe en ondersteunt hem daarin.
 • Je stelt een team-jaarplan op dat is afgeleid van het clusterplan. Verder zorg je ervoor dat alle medewerkers een individueel werkplan maken. Je bewaakt de uitvoering van het teamplan en de individuele plannen.


Jouw profiel
Je hebt HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur met een bestuurskundige achtergrond. Je hebt leidinggevende ervaring in een politiek-bestuurlijke organisatie en kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen.  De volgende persoonlijke kenmerken komen in jouw profiel naar voren:

 • Je bent omgevingsbewust, merkt in- en externe ontwikkelingen op, die van invloed kunnen zijn op het functioneren van het team/medewerkers en weet daarop te anticiperen.
 • Je bent daadkrachtig, besluitvaardig, stevig, resultaatgericht, inspirerend en hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Je levert een actieve bijdrage aan gemeentebrede onderwerpen.
 • Jij bent een stevige coach en fungeert als sparringpartner voor jouw team.
 • Je bent open, toegankelijk, rolbewust.
 • Je bent reflectief en in staat mensen een spiegel voor te houden.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en een verbindend netwerker
 • Je leiderschapsstijl is coachend, verbindend, met aandacht voor de mens. Daarbij kun je ook sturen en krijg je zaken voor elkaar.
 • Je bent communicatief sterk en hebt humor
 • Het besef van integraal werken voor een optimale klantbeleving zit in je genen.


Arbeidsvoorwaarden
De gemeente Maassluis is een informele, open en toegankelijke organisatie waarin veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. De gemeente biedt prima arbeidsvoorwaarden, denk aan opleidingsmogelijkheden, kopen/verkopen verlof, flexibele werktijden, laptop en mobiele telefoon.

Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 5.814,- bruto (schaal 12) per maand bij een 36-urige werkweek. Verder bouw je maandelijks een Individueel Keuze Budget op van 17,05%.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Renske Veenstra of Methanie van der Lee via het kantoor in ’s Hertogenbosch, telefoonnummer (073) 612 06 55.

We zien jouw motivatie en curriculum vitae graag uiterlijk 22 juli 2020 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • Donderdag 30 juli 2020                   oriënterend gesprek met adviseurs Zeelenberg
 • Vrijdag 7 augustus 2020                  cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • Dinsdag 11 augustus 2020              1e gespreksronde
 • Vrijdag 14 augustus 2020               2e gespreksronde
 • Dinsdag 18 augustus 2020             online assessment


De data van de gesprekken worden gepland en op de site van Zeelenberg onder de vacature gepubliceerd.

Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure. 

Over Maassluis
Maassluis is een ambitieuze stad met zo’n 33.000 inwoners. Een stad die trots is op haar rijke geschiedenis, haar historische centrum koestert en daarbij ook nieuwe ontwikkelingen en innovatie stimuleert. Lees meer op www.maassluis.nl

Lees meer Lees minder