Vacature

Teammanager Financiën en Inkoop m/v

Sluitingsdatum: 
Reactietermijn gesloten
Succesvol ingevuld
Organisatie: 
Gemeente Bergen op Zoom - afdeling Middelen

 

TEAMMANAGER FINANCIEN EN INKOOP M/V

 

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

 

AFDELING MIDDELEN, TEAM FINANCIEN EN INKOOP

 

 

De stad

 

Als er één ding opvalt aan Bergen op Zoom, dan is het wel het historisch karakter van de binnenstad. Steeds meer toeristen laten zich dan ook prettig verrassen en pikken een terrasje op de Grote Markt na een rondje winkelen. Er is een nieuw winkelgebied, de Parade, ontwikkeld waar winkelen en wonen centraal staan. Daarnaast tref je in het centrum een goed bewaard middeleeuws stadspaleis, HC het Markiezenhof, waar altijd wat te doen is. Stadsschouwburg De Maagd vond een uniek onderdak in een gerestaureerde kerk. Het is dus niet toevallig dat de gemeente Bergen op Zoom in 2008 de prijs van beste Binnenstad van Nederland in de wacht heeft gesleept. 

De stad Bergen op Zoom is prettig overzichtelijk maar allerminst klein. Met 66.000 inwoners hebben we het over een belangrijke centrumgemeente in West-Brabant. De huidige gemeente bestaat sinds 1 januari 1997 en omvat naast Bergen op Zoom de kernen Halsteren, Lepelstraat, Kladde, Klutsdorp en Heimolen.

 

 

Toekomstvisie

 

In 2008 is de toekomstvisie 2025 voor de gemeente Bergen op Zoom vastgesteld. Zij geeft richting aan de ontwikkeling van de gemeente in de komende jaren. In de visie wordt gesproken over het belang van intensieve samenwerking met externe partners. Met name met inwoners en bedrijven in Bergen op Zoom, maar ook met partners op het gebied van wonen, werken, onderwijs, zorg, vervoer, toerisme & recreatie, natuur, water, sport, veiligheid en milieu. Daarnaast zien wij kansen in het steeds intensiever samenwerken met andere gemeenten. Met als uitgangspunt dat de samenwerking een positieve bijdrage levert aan de toekomst voor onze inwoners en bedrijven. 

 

 

De gemeentelijke organisatie

 

Bij de gemeente werken circa 650 mensen die voor het grootste deel gehuisvest zijn in het stadskantoor aan de rand van het centrum. Werken bij de gemeente Bergen op Zoom biedt volop kansen en uitdagingen. De omgangsvormen zijn informeel en er wordt gebieds- en resultaatgericht gewerkt aan nieuwe projecten, maar ook aan projecten in bestaande wijken. De samenwerking met gemeenten in de regio zorgt voor extra variatie en kansen.

Om als gemeentelijke organisatie aansluiting te vinden bij de toekomstvisie van 2025 is de gemeente groeiende naar regie-/netwerkgemeente met een nieuwe sturingsfilosofie. Het werken dat daarbij hoort is niet zozeer onze organisatiestructuur, maar veel meer een kwestie van 'tussen de oren'. Een manier van werken waarbij samenwerken en verbinden centraal staan. Met de klant als uitgangspunt. De eigen verantwoordelijkheid van de medewerker èn de klant maakt onderdeel uit van dit gedachtegoed. We willen graag dat medewerkers nadenken over wat hen beweegt, wat hen motiveert. Verder is -zeker in deze tijd van economische recessie- belangrijk om resultaatgericht en efficiënt te werken.

De rol van de overheid verschuift van een overheid die ‘zorgt voor’ naar een overheid die ‘zorgt dat’. En van een overheid die ‘regelt dat’ naar een overheid die zorgt. Als regie- netwerkgemeente gaan we ons richten op bestuurlijk / strategische taken d.m.v. regievoering en contractmanagement. 

 

 

Afdeling Middelen, team Financiën en Inkoop

 

De afdeling Middelen speelt een cruciale rol in de ondersteuning van college, directie en management waar het gaat om organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering.

Het team Financiën & Inkoop is de spin in het web op het terrein van gemeentelijke financiën en inkoop in de breedste zin van het woord. Het team (25 fte) bestaat uit drie disciplines, t.w.:

-          Financiële Administratie,

-          Financieel Beleid & Advies en

-          Inkoop.

Deze disciplines werken nauw samen met elkaar.

 

Financiële Administratie kenmerkt zich door een hands-on mentaliteit en staat voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de financiële administratie en voor de vernieuwing van de onderliggende processen. Daarnaast is zij nauw betrokken bij het opstellen van begroting, jaarrekening en budgetoverzichten.

 

Financieel Beleid & Advies zorgt voor het financieel beleid en adviseert daarover  de Raad, het gemeentebestuur, de directie en het management. Daarvoor ontwerpen zij de begroting, rekening en de meerjarenbegroting. Zij zorgen tevens voor financiële rapportages. Daar waar nodig worden de daarbij behorende processen uitgevoerd, geregisseerd en ondersteund.

 

Inkoop draagt zorg voor het inkoopbeleid van de gemeente. Zij adviseert en ondersteunt daarbij het bestuur, directie, management en de budgethouders.

 

Aanleiding

 

De afgelopen periode is met het team een professionaliseringsslag ingezet naar proactieve gesprekspartner van bestuur en organisatie onder aan sturing van een interim-manager. Als nieuwe teammanager Financiën & Inkoop zet je de in het afgelopen jaar in gang gezette professionalisering van het team volop en met stevige hand door om deze te borgen in de organisatie. 

 

Profiel van de functie 

 

Plaats in de organisatie

Als Teammanager Financiën en Inkoop ressorteer je direct onder de afdelingsmanager Middelen en maak je deel uit van het managementteam Middelen. Je bent op financieel gebied gelijkwaardig gesprekspartner voor bestuur, directie en management.

 

Doel en typering van de functie

Als teammanager Financiën en Inkoop stuur je het team aan. Je bent verantwoordelijk voor het resultaat van het team. Dit bereik je door medewerkers te motiveren en te coachen en er voor hen te zijn. Je coördineert, plant en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en voortgang van de uit te voeren taken, lost knelpunten op en bent verantwoordelijk voor het toedelen van taken. Je levert een inhoudelijke bijdrage aan verbetervoorstellen en draagt zorg voor de complexe taken in het team. Je bent tevens ook sparringpartner voor bestuur, directie en management. Je bent een stabiele factor, die zorgt voor een mix van oppakken van vakinhoud en het persoonlijk loslaten hiervan door deze verantwoordelijkheid te houden bij de adviseurs van jouw team. Hierdoor wordt het team meegenomen in de ontwikkelingen en worden medewerkers meer en meer in positie gebracht bij bestuur, directie, management en budgethouders. Hierdoor wordt kennis en vertrouwen binnen het team opgebouwd en geborgd.

 

 

Functie-eisen en profiel

 

Jouw uitdaging

Als teammanager Financiën & Inkoop zet je de in het afgelopen jaar in gang gezette professionalisering van het team volop en met stevige, duidelijke en besluitvaardige hand door. Als lid van het managementteam Middelen, draag je actief bij aan de verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering binnen de gemeente Bergen op Zoom. Je bent gesprekspartner voor de bestuurders, directie en management waarbij je tot een goede samenwerking weet te komen vanuit enerzijds je concernpositie en anderzijds je ondersteunende positie voor de afdelingen. Inleven & meedenken; kaders ontwikkelen en handhaven.

 

Jouw profiel

Je bent een manager met een relevante opleiding op WO-niveau en beschikt over ruime ervaring met de gemeentelijke financiële huishouding. Ook houd je je actief bezig met ontwikkelen van de gemeentelijke financiële functie, zowel t.a.v. administratieve processen als t.a.v. politiek-bestuurlijke advisering inzake financiële issues en strategieën. Hierbij zorg je vanzelfsprekend dat je op de hoogte bent van de laatste relevante maatschappelijke- en vakmatige ontwikkelingen. Je bent een stevige persoonlijkheid. Je beschikt over uitstekende communicatieve en verandermanagement vaardigheden. Je bent enerzijds coachend en ondersteunend; anderzijds ben je gezaghebbend, grenzenstellend en besluitvaardig. Je bent in staat het beste in het team naar boven te halen. Je houdt de adviseurs in een gezaghebbende, prominente rol. Je geeft hen ruimte en mogelijkheden zich te positioneren en te ontwikkelen. Samen met het team en spelers uit verschillende niveaus in de gemeentelijke organisatie zoek je naar innovatieve oplossingen en verbeteringen. Je focust je zowel op de korte termijn resultaten als op de lange termijn doelstellingen. Ook al is het niet je eigen eindverantwoordelijkheid,  neem je toch ook (proactief) verantwoordelijkheid voor de financiële processen bij de afdelingen.

Je voelt je thuis in een bestuurlijke omgeving en kunt omgaan met belangentegenstellingen en een veranderende maatschappelijke omgeving. Vertrouwelijke informatie is bij jou in goede handen. Door je professionele instelling ben je in staat om je collega’s en klanten op een manier te ondersteunen die bij hen past. Je geeft samen met je medewerkers een boost aan de ontwikkeling van jouw team en positionering ervan binnen de gemeentelijke organisatie. Financiën komt mede dankzij jou vooraan in het proces aan tafel, in tegenstelling tot historisch achteraf.

 

 

Arbeidsvoorwaarden

 

Er wordt een salaris geboden dat past bij de zwaarte van de functie, inschaling, inclusief persoonlijke marktwaardetoelage, tot maximaal schaal 13,

€ 5.644,- per maand (CAR 1-4-2015).

 

De gemeente Bergen op Zoom biedt hiernaast nog:

 

  • Een uitdagende functie
  • Ruimte voor initiatief
  • Een ambitieuze organisatie
  • Een prettige werksfeer
  • Een dynamische werkomgeving
  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
  • Opleidingsmogelijkheden

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

 

Contact en informatie procedure:

 

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg via telefoonnummer 06-20419950 of via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch via telefoonnummer 073-6120655. U kunt bij voorkeur direct online via onze website www.zeelenberg.nl  solliciteren. Of u kunt uw sollicitatie (o.v.v. het vacaturenummer, in Word-formaat) sturen naar welkom@zeelenberg.nl.