Management & Professionals

Teamleider Uitvoering

Gemeente Zwijndrecht

Ben jij die toegankelijke no-nonsense leider die bijdraagt aan het mooier maken van de stad?

Zwijndrecht

Ingesloten tussen de regio Rotterdam en Dordrecht ligt de gemeente Zwijndrecht. Met ruim 45.000 inwoners en gelegen tussen grote infrastructurele knooppunten is Zwijndrecht een levendige en aantrekkelijke gemeente. Het bekende drierivierenpunt is het drukste bevaren water in Nederland. Zwijndrecht heeft diverse vormen van binnenvaart en (voedings)industrie, ontwikkelt haar spoorzone en de inwoners staan bekend om haar no-nonsense-en aanpakkersmentaliteit.

Deze mentaliteit zie je terug in de gemeentelijke organisatie. Een organisatie die bruist van ideeën waar je de ruimte en vrijheid van handelen krijgt om het verschil te maken. De organisatie kenmerkt zich door korte lijnen en is een informele platte organisatie  Een organisatie met betrokken medewerkers waar een prettige werksfeer, vakmanschap, talentontwikkeling en resultaatgerichtheid centraal staan.

De circa 250 medewerkers van de gemeente worden aangestuurd door de gemeentesecretaris en vier concernmanagers. De concernmanagers sturen ieder een wisselend aantal teamleiders aan; zie ook het organogram.

De organisatie is volop in ontwikkeling. De rol van de overheid verandert, ook in het beheer en onderhoud van onze buitenruimte zetten we steeds meer in op de samenwerking met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Grote opgaven vanuit ons raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht 2.0 zoals bijvoorbeeld verduurzaming, klimaatadaptatie en vergroenen, willen we vertalen in zichtbare verbeteringen in de buitenruimte.

Team Uitvoering

De buitenruimte is bepalend voor de identiteit van Zwijndrecht; een prettige groene leefomgeving verhoogt het woongenot, trekt bezoekers aan, bevordert de gezondheid en versterkt de lokale economie. Als teamleider Uitvoering zorg jij samen met je team voor de borging en het continu verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Team Uitvoering is één van de vijf teams die vallen onder de afdeling Realisatie (120 FTE). Het team opereert vanuit een eigen gemeentewerf. Dagelijks zetten ca. 45 vaste medewerkers en 10 tot 15 inhuur medewerkers zich in voor een mooie buitenruimte in Zwijndrecht.

Twee operationeel leidinggevenden sturen het dagelijkse werken aan: het onderhoud van het groen, spelen,  gemalen en rioleringen, bebording en verhardingen zijn daarbij belangrijke aandachtsgebieden. Daarnaast zijn er werkzaamheden als reiniging en milieu, gladheidsbestrijding, het afhandelen van klachten en meldingen in de openbare ruimte. Ook ondersteunt de werf bij evenementen en calamiteiten, inclusief wachtdiensten. Samenwerking met de andere teams Beheer Openbare Ruimte (BOR), Toezicht en Handhaving (T&L), Projecten en Grondbedrijf (PRG) en Vastgoed Accommodaties en Begraafplaatsen (VABB) is erg belangrijk..

Rollen en verantwoordelijkheden

 • Samen met het afdelingshoofd, de vier collega teamleiders en twee beleidsadviseurs vorm jij het afdelings-MT Realisatie (MTR). Het MTR werkt actief, collegiaal en constructief samen, faciliteert om integraal en afdeling overstijgend, opgaven die spelen, op te pakken.
 • Je bent resultaat-, budget- en personeelsverantwoordelijk voor team Uitvoering en werkt aan doorlopende ontwikkeling door onder meer het maken en bijstellen van een team-ontwikkelplan samen met je team en in afstemming met de afdelingsvisie.
 • Naast verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de buitenruimte is de uitvoering van precario en de weekmarkten onderdeel van je takenpakket. Hiervoor schakel je wekelijks met de marktmeester uit je team die ook de precario in de buitenruimte bijhoudt.
 • Je volgt ontwikkelingen binnen het vakgebied van je team, adviseert waar nodig bestuur en directie hierover en vertegenwoordigt de gemeente Zwijndrecht extern.
 • Je bent opdrachtgever en directievoerder voor de grote uitvoeringsovereenkomsten in de buitenruimte(zoals bijvoorbeeld maaien, bomen, onkruid op verhardingen etc.) en de inhuur van externen. Je onderhoudt de contacten met externe partners zoals bijvoorbeeld de sociale werkvoorziening Drechtwerk Groen.

Opgaven

De kracht van team zit in de praktische uitvoering en het directe contact met de samenleving. Raad en college hebben participatie hoog op de agenda staan, maar wat betekent dat in de praktijk? Men ziet een enorme toename van meldingen vanuit betrokken inwoners. Een waardevol signaal over de buitenruimte maar ook over het contact met de gemeente. Jij gaat aan de slag met de volgende opgaven:

Optimalisering processen

Je stimuleert en faciliteert vakmanschap, kwaliteit en  innoveert werkwijzen. Concreet ga je aan de slag met de implementatie van het nieuw gekozen planningsysteem, waarmee efficiënter kan worden gewerkt. Verder spelen momenteel de aanbesteding wagenpark en vervanging werkkleding en het verder verduurzamen van de werf een rol. Naaste deze processen is team Uitvoering bezig om de gladheidsbestrijding op een hoger plan te zetten, door het beleid en de uitvoeringsplannen te herzien. Het aankopen van een strooimanagementsysteem en nieuwe zoutstrooiers zullen hier onderdeel van zijn.

Doorontwikkeling van team als geheel en medewerkers individueel

Je hebt een hoge standaard van integriteit en professionaliteit en bent helder in wat je daarin verwacht van je team. Hiermee stimuleer je het bewustzijn dat dit team het visitekaartje is van de gemeente voor inwoners; zij zijn de ogen en oren van de gemeente en hebben een duidelijke signaleringsfunctie van buiten naar binnen en vice versa.  Je vervult samen met de operationeel leidinggevenden een voorbeeldrol hierin.

Je geeft vertrouwen aan medewerkers en schept een lerend klimaat waarin fouten maken mag. Je herkent talent in medewerkers en stimuleert hen stappen te zetten in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Daarmee geef je invulling aan gewenste doorstroommogelijkheden  in de organisatie.

Persoonsprofiel

Je hebt HBO werk- en denkniveau, leidinggevende ervaring, bijvoorbeeld in een civieltechnische omgeving. Je hebt affiniteit met het vakgebied en financieel inzicht. De volgende persoonlijke kenmerken komen in jouw profiel naar voren:

 • Je bent communicatief sterk en hebt humor.
 • Je bent gericht op mens én resultaat; je spreekt de taal van de medewerkers maar kunt tegelijk stevig sturen.
 • Je bent ondernemend en kunt zakelijk onderhandelen
 • Je hebt samenbindend vermogen; creëert een wij-gevoel en zorgt dat medewerkers trots zijn op hun team.
 • Je bent (politiek-bestuurlijk) sensitief, kunt risico’s goed inschatten. Je schakelt daardoor tijdig soepel en verbindend op diverse niveaus.
 • Je bent open en toegankelijk, tegelijk rolbewust, duidelijk en koersvast. Je spreekt mensen makkelijk aan.
 • Je leiderschapsstijl is coachend: je verbindt ,motiveert en faciliteert, hebt aandacht voor de mens. Daarbij kun je stevig sturen op resultaat.
 • Je bent bereid je rol te pakken in de crisisorganisatie en calamiteitenteam van de gemeente.

Arbeidsvoorwaarden

Zwijndrecht biedt je een inspirerende en veelzijdige functie met volop kansen en mogelijkheden. Je salaris bedraagt, afhankelijk van je opleiding en ervaring, maximaal € 6.103,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05%) en zijn er uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

De gemeente biedt je goede arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibiliteit in werkuren, reiskostenvergoeding, ouderschapsverlof en een pensioenregeling (ABP).

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met José Brus via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 16 oktober tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/teamleider-uitvoering-zwijndrecht. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 42&43                     Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

25 oktober 2022               cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

3 november 2022             1e gespreksronde

11 november 2022           2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Lees meer Lees minder