Management & Professionals

Verbindende Teamleider Maatschappelijke Ontwikkeling

Gemeente Papendrecht

Een mensgerichte bouwer die werkt aan samenhang en strategisch vermogen van het team, midden in het politiek-bestuurlijke hart van de organisatie

Liggend aan de Merwede en de Noord, is Papendrecht van oorsprong een dijkdorp waar rivieren vanaf het ontstaan van het dorp belangrijk waren voor vervoer en inkomsten. Het logo van de gemeente herinnert aan die tijd; verwijzend naar de (gele) wieken van de molens en de ligging aan de twee grote (blauwe) rivieren.

Tegenwoordig is Papendrecht een compacte kern aan het water, waar de samenleving voorop staat, rijk aan (culturele) activiteiten en voorzieningen. Voor de uitvoering van het sociaal domein werkt Papendrecht samen met 6 omringende gemeenten, in de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal. Het klantcontact is belegd bij de Sociale dienst Drechtsteden en partner Sterk Papendrecht (wijkteam). Werken voor gemeente Papendrecht betekent werken in een prettige, compacte en overzichtelijke organisatie met korte lijnen, waar verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn belegd.

Papendrecht in ontwikkeling
Papendrecht wil een wendbare netwerkorganisatie zijn, die optimaal in verbinding staat met de samenleving. Een gemeente die de behoeften van inwoners en ondernemers centraal stelt en opgaven samen met hen oppakt. Veel ontwikkelingen komen voort uit initiatieven vanuit de samenleving.

Om dit vorm te geven is ingezet op organisatieontwikkeling, met als leidende thema’s: Externe Focus, Sturing en eigenaarschap, Kwaliteit, Versterken van samenwerken, Leren en inspireren en innoveren, Flexibiliteit & Politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Als teamleider bouw je samen met je collega-teamleiders en de directie vanuit de genoemde thema’s aan een toekomstgerichte organisatie.

In dat kader is ook de structuur van de organisatie aangepast. De ruim 200 medewerkers worden nu aangestuurd door een tweehoofdig directieteam en negen teamleiders.

Het team Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) bestaat uit ca. 22 medewerkers die zich inzetten voor het sociaal domein, sport, wonen, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en cultuur. De inhoud van het werk richt zich vooral op beleid, het uitvoerende deel in het team betreft jeugd- en jongerenwerkers. Zowel de samenleving als het bestuur hebben veel belangstelling voor de onderwerpen. Dit geeft een extra dimensie aan het werk en heeft invloed op de werkdruk. Het team heeft enkele onrustige jaren achter de rug en er zijn veel nieuwe medewerkers ingestroomd. De deskundigheid en betrokkenheid van medewerkers is groot.

Opgaven
Als teamleider MO bouw je aan één team. Waar rollen helder zijn en men elkaar opzoekt en elkaars waarde (h)erkent. Concreet ga je aan de slag met de volgende zaken:

Teamontwikkeling
Je zorgt voor focus en een duidelijke koers. Je voert met medewerkers continu het gesprek: wat heb je nodig, hoe pak je het aan en wie betrek je erbij? Je staat open voor tegengeluid en andere ideeën maar bent ook duidelijk in verwachtingen. Je stimuleert en faciliteert samenwerking onderling en met andere teams. Je zorgt voor (h)erkenning van de onderlinge meerwaarde binnen het team en vergroot daarmee het werkplezier.

Je stimuleert eigenaarschap bij medewerkers; vanuit zelfvertrouwen en professionaliteit handelen in samenwerking met de lokale samenleving, ketenpartners en verbonden partijen. Soms betekent dit verzakelijking, aanspreken op afspraken. Met name leren, innoveren en inspireren zijn sleutelwoorden. Je geeft ruimte aan creativiteit en bent een toegankelijk sparringpartner.

Balans bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit
Je bent een zichtbare schakel tussen het bestuur en je team. Samen met directie en bestuur breng je de ambities in kaart én wat er ambtelijk waargemaakt kan worden. Richting het team ben je transparant over wat de vraag van het bestuur is en welke keuzes daarin gemaakt worden. Bij de prioritering hou je lange termijn doelen voor ogen.

Verantwoordelijkheden en rollen

 • Je hebt de doorontwikkeling van de organisatie als geheel voor ogen en draagt samen met collega-teamleiders een concernbrede verantwoordelijkheid om integraal invulling te geven aan opgaven.
 • Je draagt zorg voor realiseren van doelstellingen van het team en (bestuurlijke) opdrachten, vertaalt strategische visie en koers van de organisatie door naar je team, o.a. door het maken van een jaarlijks teamplan.
 • Je bent budgetverantwoordelijk en personeelsverantwoordelijk voor het gehele team en aanspreekbaar op subsidietoekenning aan de uitvoeringsorganisatie Sterk Papendrecht.
 • Het team houdt zich bezig met de inhoud, jij stuurt met name op hoofdlijnen en bent voor directie en bestuur aanspreekpunt. Je schakelt op diverse niveaus en tussen expertises en brengt deze bijeen.
 • Je bent met je team verantwoordelijk voor het verbinden van de (strategische) beleidsvraagstukken aan maatschappelijke thema’s. Dit vraagt om integraal advies met afweging van de verschillende belangen binnen het team, daarbuiten organisatiebreed en extern/regionaal.
 • Je adviseert de directie over jouw vakgebied en vertegenwoordigt de gemeente Papendrecht extern.

Persoonsprofiel
Papendrecht zoekt een ervaren, verbindende leidinggevende met HBO+/WO werk- en denkniveau. Je hebt aantoonbare affiniteit met maatschappelijke ontwikkeling. De volgende persoonlijke kenmerken vallen op in je profiel:

 • Je bent een stevige persoonlijkheid en houdt je goed staande in een complex krachtenveld.
 • Je hebt een coachende stijl van leidinggeven; je geeft vertrouwen en ruimte maar kunt tegelijkertijd waar nodig ook stevig sturen.
 • Je bent mensgericht, hebt interesse in wat mensen drijft en krijgt hen mee in veranderingen.
 • Je bent toegankelijk, je stelt je op als sparringpartner. Je snapt de dynamiek in het team en signaleert tijdig richting bestuur en directie.
 • Je bent communicatief vaardig en politiek-bestuurlijk sensitief. Je informeert en schakelt tijdig en gemakkelijk op diverse niveaus.
 • Je toont voorbeeldgedrag: transparant in handelen, actief communicerend en je haalt feedback op.
 • Je houdt overzicht, en handelt vanuit strategische visie.

Arbeidsvoorwaarden
Papendrecht biedt een uitdagende spilfunctie binnen een prettige betrokken organisatie. Werken op locatie doe je op een flexibele werkplek in een modern vormgegeven gemeentehuis dat de open cultuur van de gemeente weerspiegelt. Jouw baan is meer dan alleen een salaris, je doet het voor je team, voor Papendrecht en de regio. Hier zet men graag goede arbeidsvoorwaarden tegenover:

 • een dienstverband voor één jaar voor 32-36 uur per week met intentie tot een vast dienstverband.
 • een salaris van maximaal € 6.103,- bruto per maand (salarisschaal 12, cao gemeenten per 1-4-2022) op basis van een 36-urige werkweek. Je exacte salaris is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring.
 • een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw IKB budget (inclusief vakantietoelage en eindejaarsuitkering) besteedt.
 • ABP pensioen.
 • een tegemoetkoming voor gemaakte reiskosten en de mogelijkheid tot flexibel thuiswerken.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met José Brus of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag voor 1 mei tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 18                              adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

9 mei 2022                         cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

16 mei 2022                        1e selectieronde

19 mei 2022                        2e selectieronde

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Lees meer Lees minder