Management & Professionals

Teamleider Grondzaken, Ruimtelijke Ontwikkeling & Vastgoed

Gemeente Papendrecht

Zorg jij blijvend en stabiel voor de doorontwikkeling van dit team?

Liggend aan de Merwede en de Noord, is Papendrecht van oorsprong een dijkdorp waar rivieren vanaf het ontstaan van het dorp belangrijk waren voor vervoer en inkomsten. Het logo van de gemeente herinnert aan die tijd; verwijzend naar de (gele) wieken van de molens en de ligging aan de twee grote (blauwe) rivieren.

Tegenwoordig is Papendrecht een compacte kern aan het water, waar de samenleving voorop staat, rijk aan (culturele) activiteiten en voorzieningen. Samen met de zes andere Drechtsteden vormt Papendrecht een unieke Zuid-Hollandse delta met bijna 300.000 inwoners. Zij werken regionaal in ruimtelijk en economisch opzicht samen in Smart Delta Drechtsteden. Hiervoor is de groeiagenda 2030 opgesteld; een strategische visie voor de ontwikkeling tot 2030. Deze kent vier pijlers: goed wonen, goed werken, goede bereikbaarheid en de energietransitie. De doorvertaling hiervan voor Papendrecht is vastgelegd in de omgevingsvisie. Werken voor Papendrecht betekent werken in een prettige, compacte en overzichtelijke organisatie met korte lijnen, waar verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn belegd.

Papendrecht in ontwikkeling
Papendrecht wil een wendbare netwerkorganisatie zijn, die optimaal in verbinding staat met de samenleving. Een gemeente die de behoeften van inwoners en ondernemers centraal stelt en opgaven samen met hen oppakt. Veel ontwikkelingen komen voort uit initiatieven vanuit de samenleving.

Om dit vorm te geven is ingezet op organisatieontwikkeling, met als leidende thema’s: Externe Focus, Sturing en eigenaarschap, Kwaliteit, Versterken van samenwerken, Leren en inspireren en innoveren, Flexibiliteit & Politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Als teamleider bouw je samen met je collega-teamleiders en de directie vanuit de genoemde thema’s aan een toekomstgerichte organisatie.

In dat kader is ook de structuur van de organisatie aangepast. De ruim 200 medewerkers worden nu aangestuurd door een tweehoofdig directieteam en negen teamleiders.

Grondzaken, Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed (GROV)
Het team bestaat uit ca. 20 veelal hoogopgeleide, gepassioneerde en vakbekwame beleids- en projectmedewerkers, die (strategische) beleidsvraagstukken aan concrete uitvoering van projecten en aan maatschappelijke thema’s verbinden. Het team is ruim twee jaar geleden ontstaan door samenvoeging van het beleidsteam met o.a. economie, verkeer, milieu en wonen en het team grondzaken, ontwikkeling en vastgoed. De afgelopen jaren heeft het team veel wisselingen in bezetting en aansturing gekend. Zowel maatschappij als bestuur hebben veel aandacht voor het vakgebied van team GROV; dit zorgt voor een extra dimensie in het werk.

Opgaven
In dit relatief jonge team sta je voor een aantal opgaven aan de lat. Het samenvoegen van beleid en uitvoering is een eerste stap. Dat in de praktijk ook echt als één integraal team te laten functioneren is de volgende stap.

Samenhang, verbinding en integraliteit
Als teamleider stuur je op integrale samenwerking binnen het team en daarbuiten (met andere teams en disciplines). Hierin heb je een stimulerende en faciliterende rol. Je zorgt voor structuur en kaders; je bent scherp op de inrichting van werkprocessen en helder over taken & rollen, zeker ook binnen opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Zo zorg je voor (h)erkerinning van de onderlinge meerwaarde en meer werkplezier.

Teamontwikkeling
Je stimuleert eigenaarschap bij medewerkers; vanuit zelfvertrouwen en professionaliteit handelen in samenwerking met inwoners en ondernemers. ‘Buiten’ ook echt ‘naar binnen’ halen.
Leren, innoveren en inspireren zijn sleutelwoorden. Je geeft ruimte a.an creativiteit, bent een inspirerend sparringpartner.

Balans, ambities en capaciteit
Je hebt een schakelfunctie tussen bestuur en team; je managet de verwachtingen over en weer. Je stelt in overleg met directie en bestuur prioriteiten waar nodig en gaat met hen gesprek aan over taken, capaciteit en formatie. Je houdt hierbij lange termijn doelen voor ogen.

Verantwoordelijkheden en rollen
Je hebt de doorontwikkeling van de organisatie als geheel voor ogen en draagt samen met collega-teamleiders een concernbrede verantwoordelijkheid om integraal invulling te geven aan opgaven.

 • Je draagt zorg voor realiseren van doelstellingen van het team en (bestuurlijke) opdrachten, vertaalt strategische visie en koers van de organisatie naar het operationeel niveau binnen je team, o.a. door het maken van een jaarlijks teamplan.
 • Je bent budgetverantwoordelijk en personeelsverantwoordelijk voor het gehele team.
 • Het team houdt zich bezig met de inhoud, jij stuurt met name op hoofdlijnen. Je schakelt op diverse niveaus, tussen medewerkers en expertises en brengt deze bijeen.
 • Je bent met je team verantwoordelijk voor het verbinden van de (strategische) beleidsvraagstukken aan de concrete uitvoering van projecten en aan maatschappelijke thema’s. Dit vraagt om integraal advies met afweging van de verschillende belangen binnen het team, daarbuiten organisatiebreed en regionaal.
 • Je adviseert de directie over jouw vakgebied en vertegenwoordigt de gemeente Papendrecht extern.

Persoonsprofiel
Papendrecht zoekt een enthousiaste leidinggevende met HBO+/WO werk- en denkniveau. Je hebt ervaring met procesmatig werken en het aansturen van projecten, bij voorkeur binnen een gemeente. Je hebt aantoonbare affiniteit met het vakgebied. Verder komen de volgende persoonlijke kenmerken in jouw profiel naar voren:

 • Je bent daadkrachtig, enthousiast, inspirerend en krijgt mensen mee.
 • Je staat stevig in je schoenen en stelt je op als sparringpartner voor directie en bestuur. Je snapt de dynamiek in het team en durft deze te managen richting bestuur en directie.
 • Je hebt een coachende stijl van leidinggeven; je geeft vertrouwen en ruimte maar kunt tegelijkertijd ook stevig sturen indien nodig. Je daagt medewerkers uit om over grenzen te kijken, prikkelt en motiveert hen om zelf oplossingen voor vraagstukken te bedenken.
 • Je bent communicatief vaardig en politiek-bestuurlijk sensitief. Je informeert en schakelt tijdig en gemakkelijk op diverse niveaus.
 • Je bent verbindend, nieuwsgierig naar het waarom en haakt medewerkers aan op thema’s.
 • Je toont voorbeeldgedrag: open, duidelijk en koersvast en spreekt mensen makkelijk aan.
 • Je kunt je kwetsbaar opstellen, zowel in je team als richting directie; je bent toegankelijk, haalt feedback op en gebruikt deze om je te ontwikkelen.

Arbeidsvoorwaarden
Papendrecht biedt een uitdagende spilfunctie binnen een fijne betrokken organisatie. Werken op locatie doe je op een flexibele werkplek in een modern vormgegeven gemeentehuis dat de open cultuur van de gemeente weerspiegelt. Jouw baan is meer dan alleen een salaris, je doet het voor je team, voor Papendrecht en de regio. Hier zetten wij graag goede arbeidsvoorwaarden tegenover:

 • een dienstverband voor één jaar voor 32-36 uur per week met intentie tot een vast dienstverband.
 • een salaris van maximaal € 6.103,- bruto per maand (salarisschaal 12, cao gemeenten) op basis van een 36-urige werkweek. Je exacte salaris is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring.
 • een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw IKB budget (inclusief vakantietoelage en eindejaarsuitkering) besteedt.
 • ABP pensioen.
 • een tegemoetkoming voor gemaakte reiskosten en de mogelijkheid tot flexibel thuiswerken.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met José Brus of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 13 november 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op bovengenoemde website.

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Lees meer Lees minder