Management & Professionals

Coachende en daadkrachtige teamleider Financiën

Gemeente Nissewaard

Nissewaard zoekt een mensenmens met een procesmatige blik en affiniteit met het vakgebied

Nissewaard in beweging
Werken in Nissewaard betekent samenwerken in het beste van twee werelden: het stadse en het landelijke. In deze moderne organisatie met open cultuur krijg je de ruimte zelf je bijdrage te leveren om zo het verschil te maken voor Nissewaard. De inwoners, ondernemers en organisaties zijn de drijfveer om van Nissewaard een mooiere plek te maken. Nissewaard groeit naar een organisatie die leert, goede en snelle diensten en producten levert, proactief en creatief is, maar ze zijn er nog niet.

Voortdurend meebewegen met de veranderende samenleving, dat is de uitdaging waar Nissewaard voor staat. Medewerkers werken elke dag aan een eigentijdse, flexibele en adaptieve organisatie die, samen met de inwoners, Nissewaard een mooiere plek maakt om te leven.

Integraliteit, opgavegericht werken én samenwerken zijn daarbij belangrijk. De kernwaarden Vernieuwend, Verbindend en Vakkundig vormen het uitgangspunt. Nissewaarders zijn bovendien echte doeners! De organisatiecultuur wordt naast openheid gekenmerkt door informaliteit en laagdrempeligheid.

Waar kom je terecht?

Het team Financiën valt onder de eenheid Control en Informatie (zie organogram) en bestaat uit zo’n 30 betrokken en loyale medewerkers. Binnen dit team zijn de verschillende financiële processen ondergebracht, zoals de financiële administratie, planning en control, financieel advies en risicobeheer en verzekeringen. Als teamleider geef je daarmee leiding aan een gevarieerd team, welke ruim 2,5 jaar geleden door wijzigingen in de organisatie is samengevoegd. Voor jou als teamleider dan ook de uitdaging om de onderlinge samenwerking en de teamsynergie verder te versterken!

Jouw rol

Als teamleider ben je verantwoordelijk voor:

  • Het resultaat van je team, kwaliteit en voortgang
  • De formatie, bezetting en begroting van jouw team                                                                   

Dit doe je in overeenstemming met onze kernwaarden vernieuwend, verbindend en vakkundig.

Je coacht individuele medewerkers op hun rol en ontwikkeling. Je stimuleert samenwerking binnen het team en zorgt voor het samenwerken in beheer- en klantketenprocessen over teams heen.

Je stelt een teamplan met je team op, afgeleid van de doelstellingen van de organisatie en draagt bij aan het geheel. Je brengt focus aan, coördineert, plant en stuurt bij.

Binnen de doorontwikkeling van de organisatie heb je een belangrijke bijdrage in het verder versterken van de gehele financiële functie en dienstverlening; o.a. het verder professionaliseren van het adviseurschap, de P&C-cyclus, systemen, processen en regelgeving. Je maakt bijdragen van teamleden aan opgaven (programma’s, projecten, opdrachten) mogelijk en maakt hierover afspraken in het team en met de manager Control en Informatie. Je stuurt vooral op proces, competenties en houding en gedrag en natuurlijk ga je het goede gesprek niet uit de weg. Dit zijn jouw aandachtspunten, waarbij je de financiële inhoud en actuele ontwikkelingen op het vakgebied samen met jouw collega’s vertaalt naar de gemeente Nissewaard.

Je zorgt voor de coördinatie en afstemming met andere teamleiders, inclusief de politiek-bestuurlijke afstemming. Dit betekent dat je primair verantwoordelijk bent voor het portefeuillehouders overleg en je hier in samenspraak met de Manager Control & Informatie wekelijks vorm en inhoud aan geeft.

Als teamleider lever je ook een bijdrage aan eenheid-overstijgende vraagstukken en organisatieontwikkelingen. Je doet dit met teamleiders uit de hele organisatie als sparringpartner en om verbindingen te leggen tussen de verschillende opgaven en organisatie-eenheden.

Wie ben jij?

Het belangrijkste wat je meeneemt, dat ben je zelf! Door jouw energie weet je mensen te bewegen en te verbinden. Je drive is om samen met het team te werken aan doelstellingen, toegesneden op de gebruiker en klant, waarbij modern, eigentijds, slim en efficiënt de kernwoorden zijn. Je komt met innovatieve ideeën en je denkt in (creatieve) oplossingen. Verder weet je wat het werk vraagt aan capaciteiten en competenties en durf je aan te spreken op ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid.

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een coachende stijl van leidinggeven. Je hakt knopen door, bent sterk in het formuleren van beoogde resultaten, duidelijk in het overbrengen van jouw verwachtingen en koersvast in het (bij)sturen op de voortgang, zodat doelstellingen behaald worden. Wat je verder meeneemt?

  • HBO werk- en denkniveau, liefst een opleiding in een relevante richting zoals economie, bedrijfskunde of bestuurskunde.
  • Affiniteit met financiën en mooi meegenomen als je bekend bent in de wereld van gemeentefinanciën.
  • Bij voorkeur kennis van en ervaring met politiek-bestuurlijke aangelegenheden en het gemeentelijk takenpakket, maar in elk geval de nieuwsgierigheid en bereidheid hier kennis over te vergaren.
  • Uitstekend analytisch vermogen en een organisatorische blik.
  • Passie voor het werken aan een lerende organisatie en ervaring met het vormgeven van een ‘leven lang leren loopbaan’.

Arbeidsvoorwaarden

  • Het salaris voor deze functie is afhankelijk van je ervaring, kennis en talent en bedraagt maximaal € 6.470,- (schaal 12) bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur. Een arbeidsmarkttoelage voor maximaal 36 maanden behoort tot de mogelijkheden.
  • Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Dit kun je naar eigen behoefte besteden aan extra inkomen, extra verlof of opleiding(en).
  • De gemeente Nissewaard heeft het hybride werken geïntroduceerd. Hierbij is ruimte om vanuit huis, kantoor of een andere locatie te werken en de werkuren flexibel in te richten.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra via 073 – 612 06 55.

We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen graag een eerste inkijk via jouw cv en brief. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina.

Alle reacties worden meteen door ons doorgenomen en op het moment dat wij een kandidaat voor deze functie hebben gesproken en de aansluiting zien met het opgestelde profiel, dan zullen wij deze direct voordragen aan de gemeente Nissewaard.

Zekerheidshalve zijn er al wel data voor de procedure gepland.

Week 35                         oriënterende gesprekken met kandidaten (Zeelenberg)
4 september 2023          1e gespreksronde
8 september 2023          2e gespreksronde

Gemeente Nissewaard koestert verschillen tussen collega’s, zij streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van waar de gemeente Nissewaard voor staat. Wie jij ook bent; bij de gemeente Nissewaard ben je van harte welkom!

Een assessment en/of referentieonderzoek maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure. Om in dienst te kunnen treden bij de gemeente Nissewaard is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

Over Nissewaard

Nissewaard is een gemeente met bijna 87.000 inwoners met een unieke ligging op het eiland Voorne-Putten, onder de rook van Rotterdam en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Binnen gemeente Nissewaard staat de klant centraal.  Als lerende organisatie onderneemt zij continu stappen om zichzelf te verbeteren. Binnen haar ambitieuze organisatie is Nissewaard op zoek naar mensen die zich in deze organisatie thuis voelen: integer, gericht op samenwerken, resultaatverantwoordelijk en netwerkvaardig. 

Lees meer Lees minder