Management & Professionals

Teamleider Beheer Openbare Ruimte

Gemeente Papendrecht

Bouw jij door aan de ontwikkeling van dit nieuw gevormde team?

Liggend aan de Merwede en de Noord, is Papendrecht van oorsprong een dijkdorp waar rivieren vanaf het ontstaan van het dorp, ruim negen eeuwen geleden, belangrijk waren voor vervoer en inkomsten. Het logo van de gemeente herinnert aan die tijd; verwijzend naar de (gele) wieken van de molens en de ligging aan de twee grote (blauwe) rivieren.

Tegenwoordig is Papendrecht een complete kern aan het water, met goede voorzieningen, waar de samenleving voorop staat, rijk aan (culturele) activiteiten en voorzieningen. De mooie mix van groen, ligging aan de dijk en stedelijk gebied zorgt voor een aangenaam woon-, recreatie- en werkgebied. Papendrecht is één van de zeven Drechtsteden en zoekt op verschillende terreinen regionale samenwerking. Werken voor Papendrecht betekent werken in een prettige, compacte en overzichtelijke organisatie met korte lijnen, waar verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn belegd.

Papendrecht in ontwikkeling
Papendrecht wil een wendbare netwerkorganisatie zijn, die optimaal in verbinding staat met de samenleving. Een gemeente die de behoeften van inwoners en ondernemers centraal stelt en opgaven samen met hen oppakt.

Om dit vorm te geven is ingezet op organisatieontwikkeling, met als leidende thema’s: Externe Focus, Sturing en eigenaarschap, Kwaliteit, Versterken van samenwerken, Leren en inspireren en innoveren, Flexibiliteit & Politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Als teamleider bouw je samen met je collega-teamleiders en de directie vanuit de genoemde thema’s aan een toekomstgerichte organisatie. 

In dat kader is ook de structuur van de organisatie aangepast. De ruim 200 medewerkers worden nu aangestuurd door een tweehoofdig directieteam en negen teamleiders.

Het team Beheer Openbare Ruimte (ca. 34 medewerkers) is ontstaan uit een recente samenvoeging van de teams Beheer, Werkvoorbereiding en Groot Onderhoud. De nieuwe samenstelling biedt kansen voor een integrale aanpak van opgaven en samenwerking.

Het team zet zich dagelijks in voor het beheer van groen, water (riolering, watergangen, grond- en hemelwater), wegen, afval, gegevensbeheer, geo-informatie en projecten. Voor de onderdelen Werkvoorbereiding en Groot onderhoud zijn er twee coördinatoren die sturen op inhoud. Kenmerkend voor team Beheer Openbare Ruimte (BOR) is de aanpakkersmentaliteit; grote betrokkenheid en enthousiasme. Maatschappelijke en bestuurlijke behoeften op thema’s als de Omgevingswet, groen, klimaat en duurzaamheid zorgen voor spanning op de capaciteit en daarmee werkdruk.

Opgaven
Je gaat aan de slag met de verbinding in het team, dit doe je in nauwe samenwerking met de (inhoudelijke) coördinatoren en medewerkers. Je draagt eraan bij dat de medewerkers elkaar weten te vinden, meer verantwoordelijkheid nemen, vanuit zelfvertrouwen handelen en professioneel opereren in samenwerking met de andere teams. Je stimuleert hen het beste uit zichzelf te halen. Je stuurt op integraal samenwerken organisatiebreed, met extra focus op team Wijkonderhoud (Buitendienst), vanwege de aard van de werkzaamheden.

Daarnaast breng je structuren en werkprocessen in kaart en zorg je voor heldere rollen, zeker als het gaat om opdrachtgevers- en opdrachtnemerschap. Je weet bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit in balans te brengen en te houden. Hierover voer je het gesprek met bestuur en directie, waarbij je de lange termijn voor ogen houdt. Tot slot stimuleer je medewerkers om actief de samenwerking op te zoeken met inwoners en ondernemers. Leren, innoveren en inspireren zijn sleutelwoorden.

Verantwoordelijkheden en rollen

 • Je hebt de doorontwikkeling van de organisatie als geheel voor ogen en draagt samen met collega-teamleiders een concernbrede verantwoordelijkheid om integraal invulling te geven aan opgaven.
 • Je draagt zorg voor realiseren van doelstellingen van het team en (bestuurlijke) opdrachten, vertaalt strategische visie en koers van de organisatie naar het operationeel niveau binnen je team, o.a. door het maken van een jaarlijks teamplan.
 • Je bent budgetverantwoordelijk en personeelsverantwoordelijk voor het gehele team
 • Jij stuurt met name op hoofdlijnen. Je schakelt op diverse niveaus, tussen medewerkers en expertises en brengt deze bijeen.
 • Het onderdeel Beheer (buitenruimte, Geo-informatie en gegevensbeheer) wordt op inhoud rechtstreeks door jou aangestuurd.
 • Je adviseert de directie over jouw vakgebied en vertegenwoordigt de gemeente Papendrecht extern.

Persoonsprofiel
Je hebt tenminste HBO werk- en denkniveau, aantoonbaar leidinggevende vaardigheden en bij voorkeur ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je hebt affiniteit met het vakgebied van beheer in de openbare ruimte. Verder komen de volgende persoonlijke kenmerken in jouw profiel naar voren:

 • Van nature ben je een verbinder en bruggenbouwer.
 • Je bent communicatief sterk, enthousiast en je krijgt mensen mee.
 • Je staat stevig in je schoenen en stelt je op als sparringpartner voor directie en bestuur.
 • In de basis ben je coachend leidinggevende. Je geeft vertrouwen en ruimte, tegelijk kun je stevig sturen indien nodig. Je motiveert jouw medewerkers zelf oplossingen voor vraagstukken te bedenken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk.
 • Je voelt zaken goed aan en kunt risico’s goed inschatten. Je schakelt daardoor tijdig en gemakkelijk op diverse niveaus.
 • Je bent een praktische insteek, kunt meebewegen en speelt in op actuele ontwikkelingen.
 • Je bent open en toegankelijk; haalt feedback op, evalueert en durft je kwetsbaar op te stellen.
 • Je toont voorbeeldgedrag: open, duidelijk en koersvast en spreekt mensen makkelijk aan.

Arbeidsvoorwaarden
Papendrecht biedt een uitdagende spilfunctie binnen een fijne betrokken organisatie. Werken op locatie doe je op een flexibele werkplek in een modern vormgegeven gemeentehuis dat de open cultuur van de gemeente weerspiegelt. Jouw baan is meer dan alleen een salaris, je doet het voor je team en samen voor de inwoners. Hier zetten wij graag goede arbeidsvoorwaarden tegenover:

 • een dienstverband voor één jaar voor 32-36 uur per week met intentie tot een vast dienstverband.
 • een salaris van maximaal € 5169,- bruto per maand (salarisschaal 11, cao gemeenten) op basis van een 36-urige werkweek. Je exacte salaris is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring.
 • een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw IKB budget (inclusief vakantietoelage en eindejaarsuitkering) besteedt.
 • ABP pensioen.
 • een tegemoetkoming voor gemaakte reiskosten en de mogelijkheid tot flexibel thuiswerken.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met José Brus of Renske Veenstra via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 8                                Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

28 februari 2022               cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

8 maart 2022                     1e gespreksronde

16 maart 2022                    2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Lees meer Lees minder