Management & Professionals

Strategisch en verbindend manager

Buch samenwerking

Werkorganisatie de BUCH zoekt een Domeinmanager Beheer Openbare Ruimte met een duidelijke visie op beheer en innovatie van openbare ruimte én de kwaliteiten om dit te implementeren.

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo vormen samen werkorganisatie BUCH. Deze vier gemeenten hebben een eigen college, gemeenteraad en manier van werken. Het uitgangspunt is de ‘colour locale’, oftewel dat wat de gemeenten uniek maakt. Zij streven er wel naar om waar mogelijk steeds meer dingen hetzelfde te doen. Door samen te werken zijn ze minder kwetsbaar, leveren ze meer kwaliteit en kost het soms minder geld.

De BUCH volop in beweging

Er werken ruim 800 medewerkers bij de BUCH. Zij werken elke dag samen aan een fijne woon-, werk- en leefomgeving voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van de vier gemeenten. 

Er wordt vanaf januari 2023 gewerkt vanuit de volgende vier domeinen: bedrijfsvoering, beheer openbare ruimte, ruimtelijke ontwikkeling en dienstverlening & samenleven, zie organogram, en er wordt voortdurend gekeken naar hoe de samenwerking tussen de domeinen kan worden verbeterd. De BUCH is een relatief jonge werkorganisatie in ontwikkeling. Belangrijke opgaven waar de organisatie voor staat zijn: het vergroten van het strategisch vermogen van de organisatie om de gemeenten zo goed mogelijk te bedienen, het voortijdig signaleren en anticiperen op wat er binnen de gemeenten leeft, goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap (met de dienstverleningsovereenkomst als basis) én een integrale aanpak. Kortom, er is veel te doen!

Waar kom je terecht?

Binnen het domein Beheer Openbare Ruimte (BOR) wordt samengewerkt aan een mooie groene, duurzaam en klimaatbewust ingerichte openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. Onder openbare ruimte wordt verstaan het beleid, beheer en onderhoud van: openbare verlichting, riolen en gemalen, groenonderhoud en bomen, afvalinzameling, wegen, verkeer en vervoer, veerponten, begraafplaatsen, gemeentelijke gebouwen, kunstwerken, sportvelden. De werkzaamheden die in de openbare ruimte worden uitgevoerd hebben vaak directe invloed op de inwoner. Het domein (BOR) heeft bij uitstek een directe dienstverlening aan de inwoners en is heel zichtbaar.

Wat ga je doen?

Als Domeinmanager Beheer Openbare Ruimte (BOR) ben je verantwoordelijk voor de aansturing en realisatie van de bestuurlijke ambities binnen het domein BOR. Je geeft uitvoering aan de maatschappelijke opgave op het gebied van BOR. Je bent verantwoordelijk voor de inhoud, de sturing, processen en dienstverleningsovereenkomsten met de vier gemeenten.

Het domein (ca. 250 medewerkers) bestaat uit zes teams die worden aangestuurd door teammanagers: Afval, Openbare Ruimte, Projecten, Gemeentelijke Eigendommen, wijkteam Noord (dagelijks beheer en onderhoud Heiloo en Bergen) en wijkteam Zuid (dagelijks beheer en onderhoud Uitgeest en Castricum). Als domeinmanager geef jij directe sturing aan zes teamleiders, vijf procesregisseurs en een financieel specialist. Samen opereer je daarin als één team, waarbij je als domeinmanager in een verbindende en coachende rol de teamleden stimuleert en faciliteert. Samen met de andere domeinmanagers en de algemeen directeur vorm je het MT BUCH en geef je richting aan de organisatie brede ontwikkelingen. Je onderhoudt proactief de in- en externe (bestuurlijke) contacten en brengt rust door te anticiperen op wat er speelt bij de vier opdrachtgevers.

Wie ben jij?

Voorop staat dat jij energie krijgt en zin hebt in het verder brengen van de organisatie door te gaan voor het grote geheel én het beste te bieden aan de vier opdrachtgevers van de BUCH.

Je speelt als ‘netwerkleider’ een belangrijke rol in het op gang brengen en houden van de interactie door partijen te mobiliseren en te verbinden. Je bent gedreven om op een hoog strategisch niveau te functioneren en ziet het als een uitdaging om in een complex krachtenveld resultaten te boeken. Je bent politiek bestuurlijk sensitief. Voor jouw collega’s binnen het domein BOR ben je een échte peoplemanager, met oprechte interesse in jouw medemens. Je zorgt voor een veilige omgeving en stabiliteit. Je inspireert, prikkelt, stimuleert actie en geeft vertrouwen. Tegelijk toon je ook lef en ga je het onbekende niet uit de weg. Je gaat vooruit door ontvankelijk te zijn voor ontwikkelingen in de buitenwereld en zo nu en dan het experiment aan te gaan. Niet in de laatste plaats ben je een plezierig en toegankelijk mens om mee samen te werken.

Verder heb jij:

  • WO werk- en denkniveau;
  • een relevante opleiding op het gebied van civiele techniek of gelijkwaardig;
  • een visie op brede bedrijfsvoering in het vakgebied openbare ruimte en hierin

aantoonbare verbeteringen en optimalisaties gerealiseerd;

  • lijn- en/of programmamanagement ervaring;
  • ervaring in of met opdrachtgever-opdrachtnemer relaties.

Arbeidsvoorwaarden

Een goed begin is het halve werk; bij de BUCH start je met een introductieprogramma zodat jij je snel thuis voelt. Bij de BUCH wordt persoonlijke ontwikkeling belangrijk gevonden en daarom hebben zij een eigen BUCH Academie. Uitgangspunt is dat elke medewerker zichzelf mag en moet ontwikkelen. Zij hebben een ruimhartig beleid ten aanzien van het volgen van opleidingen.

Verder bieden zij:

  • een bruto salaris van maximaal € 7.269,00 per maand (schaal 14) bij 36 uur;
  • een Individueel Keuzebudget van 17,05% op je salaris;
  • geen zorgen voor later, wij zijn aangesloten bij het ABP pensioenfonds.

Jij bepaalt bovendien zelf waar en wanneer je werkt. Ook thuis zorgen zij voor een goede werkplek. Ga je naar kantoor? Dan heb je keuze uit drie locaties! Zij werken vanuit de gemeentehuizen van Bergen, Heiloo en Castricum. De meeste teams van het domein Beheer Openbare Ruimte zijn in Castricum gehuisvest. Voor de binnendienstteams is het uitgangspunt dat tijd- en plaats onafhankelijk gewerkt kan worden. Voor de buitendienstteams geldt dat zij vanuit verschillende buitendienstlocaties werken. 

Contact- en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina.

We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft!

De data van de procedure zijn:

Week 48 & 49                Oriënterende gesprekken Zeelenberg
8 december 2022            1e gespreksronde BUCH
15 december 2022           2e gespreksronde BUCH

Een assessment en/of referentieonderzoek maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Om in dienst te kunnen treden bij BUCH is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

Wat je moet weten over BUCH

BUCH bestaat – sinds 2017 – uit vier zelfstandige gemeenten met één gezamenlijke ambtelijke organisatie. En dat in een groen gebied aan de kust van Noord-Holland, tussen zee en Alkmaardermeer, rijk aan strand, duinen, bos en polder. De vier gemeenten hebben opgeteld zo’n 101.000 inwoners. De inwoners zijn even divers als hun omgeving: jong en oud, forensen en agrariërs, Randstedelingen en dorpelingen. Ze zijn veelal betrokken en denken graag mee.

Lees meer Lees minder