Management & Professionals

Strategisch en coachend manager

Gemeente Nissewaard

met een overstijgende, integrale blik voor het versterken van de eenheid Control & Informatie en de resultaten van de gemeente Nissewaard

Nissewaard in ontwikkeling
Voortdurend meebewegen met de veranderende samenleving, dat is de uitdaging waar Nissewaard voor staat. In 2016 is men daarom via het programma ‘Nissewaard Leert!’ gestart met de transformatie naar een flexibele en adaptieve organisatie. Medewerkers werken elke dag aan een eigentijdse organisatie die, samen met de inwoners, Nissewaard een mooiere plek maakt om te leven. De kernwaarden Werken vanuit de bedoeling, Samenwerken en Leren van elkaar vormen het uitgangspunt. In 2020 is de organisatiestructuur aangepast aan de nieuwe manier van werken. 

In ‘Nissewaard Leert!’ staat leren van en met elkaar centraal. De afgelopen jaren heeft de organisatie in dat kader goede stappen gezet. Inmiddels is de organisatievisie aangescherpt om ook de volgende stap te kunnen maken. Het organisatieplan ‘Nissewaard Leert Door!’ geeft hier verder richting aan.

Manager van de eenheid Control & Informatie

De organisatie bestaat uit een driehoofdige directie en zes eenheidsmanagers. Als manager ben jij verantwoordelijk voor de eenheid Control & Informatie (ca. 87 FTE), die bestaat uit vier teams: Informatievoorziening, Financiën, Audit & Control en Belastingen & Rechtsbescherming, zie organogram. Je legt verantwoording af aan de directie.

‘In control’, ‘grip op financiën’ en ‘grip op informatievoorziening’ zijn speerpunten in de organisatie. Risicomanagement is daarom ook een belangrijk thema voor Nissewaard. Als manager Control & Informatie ben je gesprekspartner van de directie, programmamanagers, collegeleden en stakeholders bij ontwikkeling van strategie en aanpak van opgave- en ketengerichte zaken voor de eigen aandachtsgebieden en organisatiebreed. Vanuit je rol in het integraal managementteam (IMT) ben je medeverantwoordelijk voor de resultaten van de gemeente als geheel.

De uitdaging

In alle dynamiek ligt jouw focus op de teams en de medewerkers. Vertrouwen in ieders vakmanschap vormt voor jou de basis. Jouw meerwaarde zit niet per se in vakkennis, maar in het zijn van een volwaardige en geloofwaardige gesprekspartner in verschillende contexten. Dit vraagt strategische, analytische denkkracht en het vermogen het beste uit medewerkers te halen. Je draagt bij aan de integrale ontwikkeling en ondersteuning van de organisatie. Je weet medewerkers binnen en buiten de organisatie met elkaar te verbinden. Kortom, een uitdagende managementpositie met een veranderkundige opgave.

Je levert een stevige bijdrage aan het formuleren van het strategisch beleid en de integrale bedrijfsvoering. Het verbeteren van bedrijfsprocessen is hier een cruciaal onderdeel van. Je ontwikkelt een toekomstvisie en geeft hier op integrale wijze richting en sturing aan. Je adviseert over prioritering en bestuurlijke afstemming. Dit geldt uiteraard ook voor de integrale eenheid-overstijgende opgaven. Je stemt af met andere betrokkenen in de organisatie, zoals teamleiders, de CIO, collega-eenheidsmanagers en de directie. Je stimuleert en faciliteert de verbinding tussen de eenheden onderling en de eenheden en directie. Verder draag je bij aan een heldere en soepele besluitvorming op bedrijfsvoeringsvraagstukken, die dienend zijn aan de primaire processen. Je ziet toe op een correcte uitvoering van besluiten voor wat betreft de eigen eenheid en doet dit op een stimulerende en oplossingsgerichte manier.

Meer over de eenheid

Control & Informatie heeft de regie op de gemeentelijke P&C-cyclus en is verantwoordelijk voor het verwerken en vastleggen van financiële informatie in het financieel systeem. Daarnaast adviseren de medewerkers het college, de directie en het management over financieel technische aangelegenheden en informatiemanagement. De eenheid is ook verantwoordelijk voor de gemeentelijke informatievoorziening (o.a. data-analyses, informatieadvies en functioneel beheer).

De eenheid Control & Informatie adviseert de andere vijf eenheden. Samen met de eenheid Dienstverlening is zij verantwoordelijk voor doelmatigheid en rechtmatigheid van de totale organisatie. De eenheid kent een hoog specialistisch gehalte. De lijnen naar bestuur en samenleving zijn kort en men is gewend snel tot actie over te gaan. Er heerst een cultuur van zaken regelen en organiseren.

Wie ben jij?

Naast WO werk- en denkniveau, heb je managementervaring en affiniteit met bedrijfsvoeringvraagstukken. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

  • Je bent een strategisch leider met een coachende, faciliterende stijl van leidinggeven.
  • Je wilt graag bijdragen aan de ambitie en veranderopgave van Nissewaard.
  • Je hebt een bedrijfsmatige, integrale blik, weet focus aan te brengen en hebt een flinke dosis realisatiekracht; je werkt graag naar resultaten toe en stelt daarbij realistische doelen.
  • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief én organisatiesensitief en stelt je onafhankelijk op.
  • Je beschikt over reflecterend vermogen, houdt mensen een spiegel voor en stelt kritische vragen. Je maakt zaken bespreekbaar en houdt je omgeving scherp.
  • Je bent ontwikkelingsgericht en draagt graag bij aan het vormgeven van een lerende organisatie.
  • Je draagt bij aan heldere besluitvorming, transparantie en innovatie.

Arbeidsvoorwaarden
Nissewaard biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.269,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14). Het betreft een fulltime functie. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris). Nissewaard werkt steeds meer tijd- en plaatsonafhankelijk en stimuleert loopbaanontwikkeling.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Esther Dijkstra of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 9 april tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft!

Mocht je interesse hebben in deze vacature, maar heb je het profiel pas na de sluitingsdatum gelezen, neem dan telefonisch contact met ons op!

De data van de procedure zijn:

Week 15 : Adviseurs Zeelenberg voeren (online)gesprekken met kandidaten
17 april 2023 : cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
21 april 2023 : 1e gespreksronde bij de gemeente Nissewaard
12 mei (ochtend) : 2e gespreksronde bij de gemeente Nissewaard
17 mei (middag) : Klikgesprek portefeuillehouder financiën
22 mei (middag) : Arbeidsvoorwaardengesprek

In verband met de meivakantie hanteren wij voor deze procedure een wat langere doorlooptijd.

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure

Om in dienst te kunnen treden bij de gemeente Nissewaard is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

Over Nissewaard
Bij de gemeente Nissewaard werken ongeveer 800 mensen verdeeld over zes eenheden. Samen zorgen zij voor een schoon, heel en veilig Nissewaard. Nissewaard is qua oppervlakte één van de grootste gemeenten van Nederland. Samen werken zij voor ruim 85.000 inwoners. Het belangrijkste doel? Zorgen dat Nissewaard een fijne plek is om te wonen, werken en leven! De gemeente is op 1 januari 2015 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Spijkenisse en Bernisse en omvat het gehele (voormalige) eiland Putten en het oosten van het (voormalige) eiland Voorne.

Lees meer Lees minder