Management & Professionals

Business Controller

Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Voor de inkoop van jeugdhulp hebben de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude al sinds 2015 samengewerkt in de vorm van de Tijdelijke Werkorganisatie als onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland. In 2021 is het besluit genomen de samenwerking voort te zetten in de vorm van een nieuwe gemeenschappelijke regeling met de naam Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland.

Voor deze in oprichting zijnde organisatie zoeken we een Business Controller.

Kerntyperingen: Spilfunctie in een nieuwe organisatie; opbouwen en vormgeven van de rol; brede invulling van business control; focus op ‘in control zijn en blijven’, kwaliteitsverbetering, risicomanagement.

Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland is verantwoordelijk voor de inkoop, contractering, monitoring en administratie van de jeugdhulp in de regio Holland Rijnland. In het complexe zorglandschap – veranderlijk en dynamisch – heeft de serviceorganisatie als uitvoeringsorganisatie een grote verantwoordelijkheid. Met visie en slagkracht wordt de nieuwe serviceorganisatie doorontwikkeld, vanuit het fundament van de tijdelijke werkorganisatie. Er is afgelopen periode hard gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe organisatie. Met succes. Op papier ‘staat’ het en is er commitment. Nu is het zaak het te gaan realiseren met elkaar en een organisatie neer te zetten die weet waar ze voor staat en met elkaar stappen zet op weg naar een professionele bedrijfsvoeringsorganisatie die betrouwbare sturingsinformatie levert.

Organisatie en opgaven
De organisatie is opgezet als een compacte en wendbare bedrijfsvoeringsorganisatie (±20fte), die zich door ontwikkelt tot een professionele dienstverlener van regionale inkoop van jeugdhulp in brede zin. De taken worden uitgevoerd in verschillende teams: Inkoop- en Contractmanagement; Ondersteuning; Data en Monitoring; en Financiën en Control.

Het bedrijfsplan vormt de basis voor de nieuwe organisatie. De contouren van de nieuwe organisatie worden geschetst – vanuit de overgang van de tijdelijke werkorganisatie – en het plan gaat in op de dienstverlening, ondersteunende processen en financiële kaders.

Rolinvulling en opgaven
Er ligt een mooie opgave tot doorontwikkeling van de serviceorganisatie met specifieke aandacht voor excellente bedrijfsvoering. Om ambities waar te maken en de organisatie toe te rusten voor haar opgave tot professionalisering is ingezet op investering in de bedrijfsvoering.

De functie van businesscontroller betreft niet voor niets een nieuw toegevoegde rol in de organisatie. Je levert een belangrijke bijdrage aan het ‘in control brengen’ van de business. Ter versterking hiervan is een plan opgezet met aandacht voor kwaliteitsverbetering, zoals op het gebied van financiële sturing, beheersing en risicomanagement. Als businesscontroller geef je impuls aan deze verbeteringen met als uitgangspunt het opleveren van juiste, complete en volledige (financiële en inhoudelijke) sturingsinformatie en accurate prognoses.

Je houdt van een stevige uitdaging en wordt enthousiast van het opbouwen en vormgeven van de rol. Het drijft je om vanuit een verbeterde bedrijfsvoering een bijdrage te leveren aan de jeugdhulp. Dat betekent niet alleen aandacht voor de harde cijfers maar ook het gesprek voeren over ‘doen we de goede dingen’ en ‘doen we de dingen goed’. Daarmee trek je de rol breder dan financial control.

Je doet het samen; bent spin in het web op het brede gebied van control en stimuleert breed in de organisatie verantwoordelijkheidsgevoel en ‘control-bewustzijn’. Uiteraard heb je aandacht voor effectiviteit en efficiëntie in de opgave om de bedrijfsvoering in control te brengen en houden.

Je bent iemand die makkelijk schakelt tussen pragmatisch en strategisch. Van kordaat de basis op orde brengen – met accent op financiële processen en interne controle – tot zorgvuldige analyse en reflectie – met accent op data, werkprocessen, kwetsbaarheid en risico’s in beeld brengen. Je schroomt niet om zaken pragmatisch te regelen maar je behoudt een overkoepelende blik en oog voor waar je het met elkaar voor doet.

Kortom, als businesscontroller draag je bij aan:

 • Uitvoering geven aan de planning- en controlcyclus van de serviceorganisatie;
 • Monitoren van uitvoeringskosten, programmakosten, budgetuitputting en prestatie-indicatoren;
 • Het verwerken en aanleveren van financiële (sturings-)informatie ten behoeve van het opstellen
 • van de programmabegroting en jaarrekeningen over de ingekochte jeugdhulp;
 • Het accorderen en verantwoorden van facturen en zorgdragen voor tijdige betaling;
 • Het genereren en onderhouden van data;
 • Het signaleren van knelpunten en kansen;
 • Het monitoren en analyseren van data ten behoeve van periodieke managementrapportages;
 • Het adviseren en duiding bieden over hoe data gebruikt kan worden voor sturing op de transformatie.

Persoonsprofiel
Wij zoeken een bevlogen businesscontroller die met enthousiasme de doorontwikkeling van de serviceorganisatie mede vormgeeft. Je herkent jezelf in de volgende beschrijving:

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Achtergrond passend bij de opgaven, zoals bedrijfseconomie of accountancy
 • Gevoel bij een Gemeenschappelijke Regeling en geldende wet- en regelgeving
 • Kennis en ervaring met control-vraagstukken
 • Brede blik op business control
 • Ontwikkelgericht, geen behoefte aan een ‘gespreid bedje’, staat stevig in je schoenen
 • Tactvol en politiek-bestuurlijk sensitief
 • Teamspeler

Arbeidsvoorwaarden

 • Een jaarcontract met de intentie tot een vast dienstverband.
 • Een salaris van max. € 5.872 (schaal 12).
 • Een (informele) werksfeer waarin we met inzet en plezier werken aan het beste resultaat voor onze partners.
 • Professionele werkomgeving waar we aandacht hebben voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld met het brede aanbod aan workshops en cursussen van onze ‘Academie71’.
 • Prima secundaire arbeidsvoorwaarden, die je via een Individueel Keuzebudget zelf kunt kiezen. Het IKB komt boven op je salaris en bestaat uit een vakantietoelage, eindejaarsuitkering en een levensloopbijdrage.
 • Invloed op je werktijden: gedeeltelijk thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. We zijn een voorstander van plaats- en tijdonafhankelijk werken. Hierdoor kun je een goede balans tussen werk en privé creëren.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 9 december 2021 tegemoet.

Een assessment en referentieonderzoek maken mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Zodra de data van de procedure bekend zijn zullen deze in dit profiel gepubliceerd worden.

Lees meer Lees minder