Management & Professionals

Concerncontroller

Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland is verantwoordelijk voor de inkoop, contractering, monitoring en administratie van de jeugdhulp voor gemeenten in de regio Holland Rijnland. In het complexe zorglandschap – veranderlijk en dynamisch – heeft de serviceorganisatie als bedrijfsvoeringsorganisatie een grote verantwoordelijkheid.

Voor deze in 2022 nieuw opgerichte organisatie zoeken we een Concerncontroller.

Kerntyperingen: Spilfunctie in een nieuwe organisatie; opbouwen en vormgeven van de rol; brede invulling van control; sparringpartner; gevraagd en ongevraagd adviseren van directie en bestuur; focus op ‘in control zijn en blijven’, kwaliteitsverbetering, risicomanagement.

De functie van concerncontroller betreft een nieuw toegevoegde rol in een jonge organisatie. Er ligt een mooie opgave tot doorontwikkeling van de organisatie met specifieke aandacht voor excellente bedrijfsvoering. Om ambities waar te maken en de organisatie toe te rusten voor haar opgave tot professionalisering is ingezet op investering in de bedrijfsvoering. Er is een plan opgezet met aandacht voor kwaliteitsverbetering, zoals op het gebied van financiële sturing, beheersing en risicomanagement.

Als concerncontroller heb je een spilfunctie en geef je impuls aan de doorontwikkeling in brede zin.

Er is afgelopen periode hard gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe organisatie, vanuit het fundament van de tijdelijke werkorganisatie. Met succes, het ‘staat’.

De organisatie (±20fte) staat onder leiding van de – in april 2022 gestarte – secretaris/directeur en is onderverdeeld in verschillende teams: Inkoop- en Contractmanagement; Ondersteuning; Data en Monitoring; en Financiën en Control. In het bedrijfsplan lees je meer over dienstverlening, ondersteunende processen en financiële kaders.

Brede rolinvulling
Je houdt van een stevige uitdaging en wordt enthousiast van het opbouwen en vormgeven van deze rol. Het drijft je om vanuit een verbeterde bedrijfsvoering een bijdrage te leveren aan de jeugdhulp. Dat betekent niet alleen aandacht voor de harde cijfers maar ook het gesprek voeren over ‘doen we de goede dingen’ en ‘doen we de dingen goed’. Daarmee trek je de rol breder dan financial en business control.

Je doet het samen; bent spin in het web op het brede gebied van control en stimuleert breed in de organisatie verantwoordelijkheidsgevoel en ‘control-bewustzijn’. Uiteraard heb je aandacht voor effectiviteit en efficiëntie in de opgave om de bedrijfsvoering in control te brengen en te houden.

Je bent iemand die makkelijk schakelt tussen pragmatisch en strategisch. Van kordaat de basis op orde brengen – met accent op financiële processen en interne controle – tot zorgvuldige analyse en reflectie – met accent op data, werkprocessen, kwetsbaarheid en risico’s in beeld brengen. Je schroomt niet om zaken pragmatisch te regelen maar je behoudt een overkoepelende blik en oog voor waar je het met elkaar voor doet.

Kortom, als concerncontroller draag je bij aan:

 • Uitvoering geven aan de planning- en controlcyclus van de serviceorganisatie;
 • Monitoren van uitvoeringskosten, programmakosten, budgetuitputting en prestatie-indicatoren;
 • Het verwerken en aanleveren van financiële (sturings-)informatie ten behoeve van het opstellen van de programmabegroting en jaarrekeningen over de ingekochte jeugdhulp;
 • Het accorderen en verantwoorden van facturen en zorgdragen voor tijdige betaling;
 • Het genereren en onderhouden van data;
 • Het signaleren van knelpunten en kansen;
 • Het monitoren en analyseren van data ten behoeve van periodieke managementrapportages;
 • Het adviseren en duiding bieden over hoe data gebruikt kunnen worden voor sturing op de gewenste transformatie;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van directie en bestuur;
 • Regionale ambtelijke en bestuurlijke betrokkenheid op het relevante werkterrein;
 • Het aansturen van team financiën en control.

Persoonsprofiel
Wij zoeken een bevlogen concerncontroller die met enthousiasme de doorontwikkeling van de serviceorganisatie mede vormgeeft. Je herkent jezelf in de volgende beschrijving:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Achtergrond passend bij de opgaven, zoals bedrijfseconomie of accountancy;
 • Gevoel bij een Gemeenschappelijke Regeling en relevante wet- en regelgeving;
 • Kennis en ervaring met control-vraagstukken;
 • Brede blik op concerncontrol;
 • Ontwikkelgericht, geen behoefte aan een ‘gespreid bedje’, staat stevig in je schoenen;
 • Tactvol en politiek-bestuurlijk sensitief;
 • Teamspeler.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een jaarcontract met de intentie tot een vast dienstverband;
 • Een salaris van max. € 6.616 (schaal 13);
 • Een (informele) werksfeer waarin we met inzet en plezier werken aan het beste resultaat voor onze partners;
 • Professionele werkomgeving waar we aandacht hebben voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld met het brede aanbod aan workshops en cursussen van onze ‘Academie71’;
 • Prima secundaire arbeidsvoorwaarden, die je via een Individueel Keuzebudget zelf kunt kiezen. Het IKB komt boven op je salaris en bestaat uit een vakantietoelage, eindejaarsuitkering en een levensloopbijdrage;
 • Invloed op je werktijden: gedeeltelijk thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. We zijn een voorstander van plaats- en tijdonafhankelijk werken. Hierdoor kun je een goede balans tussen werk en privé creëren.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 25 september 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina.

Zodra de data van de procesrondes bekend zijn worden deze hier gepubliceerd.

Een assessment en referentieonderzoek maken mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Lees meer Lees minder