Bestuur & Directie

Secretaris-directeur

Waterschap Scheldestromen

“Je bent trots op Zeeland. Op de immense dijken en op het ingenieuze waterbeheer waarbij heel de wereld met ons meekijkt. We zijn er voor iedere inwoner van Zeeland. Jij zorgt ervoor dat mensen waar krijgen voor hun geld: sterke dijken, veilige plattelandswegen, schoon oppervlaktewater, het zuiveren van afvalwater en de juiste hoeveelheid water in de sloot.” Tegelijkertijd sta je, met het waterschap, ook aan de lat voor thema’s als circulariteit, duurzame energie, biodiversiteit, leefomgeving en klimaatadaptatie.

Bestuur en organisatie   

Waterschap Scheldestromen is een op uitvoering gerichte organisatie met een functioneel openbaar bestuur, bestaande uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. De dijkgraaf is voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als de algemene vergadering.

De secretaris-directeur is de schakel tussen het bestuur en de medewerkers. De secretaris-directeur geeft leiding aan de ambtelijke organisatie (als directeur) en adviseert het dagelijks bestuur, de dijkgraaf en de algemene vergadering (als secretaris). Ook is de secretaris-directeur WOR-bestuurder, conform de Wet op de Ondernemingsraden.

In een mooie werkomgeving, collegiale werksfeer, met uitstekende arbeidsvoorwaarden en veel vrijheid in de uitvoering van het werk, werken bijna 500 collega’s dag en nacht aan de kerntaken van het waterschap: sterke dijken, veilige plattelandswegen, schoon oppervlaktewater en de juiste hoeveelheid water in de sloot. Klik hier voor meer informatie over werken bij Scheldestromen. Hier vind je het organogram.

Scheldestromen klaar voor de toekomst!

De zeespiegel stijgt en uiterlijk in 2050 moeten de Zeeuwse dijken aan de nieuwe eisen voldoen. Uiterlijk in 2027 moet het gebied voldoen aan de normen voor wateroverlast en de Kaderrichtlijn Water. In 2025 wil Scheldestromen energieneutraal zijn en in 2030 streeft men naar halvering van het grondstoffengebruik en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater, ten opzichte van 2019. In 2050 wil Scheldestromen 100% circulair zijn.

Niet alleen het klimaat, maar ook de maatschappij en de economie veranderen (snel). Klimaatadaptatie, duurzame energie en circulaire economie, leefomgeving, kennis en innovatie en sociaal economische ontwikkelingen bieden zowel kansen als uitdagingen. Die nieuwe ontwikkelingen vragen extra aandacht en werk van Scheldestromen in relatie tot de kerntaken. Ook voor de (middel-)lange termijn. Veiligheid en betaalbaarheid zijn en blijven speerpunten met oog voor de volgende generaties.  Zelfbewust, Zeeuws en zelfstandig, en Zorgzaam zijn leidende principes in alle uitdagingen.

Meer over de principes, de doelen die Scheldestromen per jaar wil behalen en wat dat betekent lees je in de Strategienota 2019-2023.

(Organisatie)ontwikkelingen en opgaven

Gewijzigde omstandigheden en nieuwe opgaven vragen om nadruk op verbinding en gezamenlijkheid: nauw samenspel tussen bestuur en organisatie én een organisatie met een helder doel voor ogen die zich effectief weet aan te passen.

In dit licht is organisatieontwikkeling in gang gezet. Er is gekozen voor een ontwikkeling met veel aandacht voor veranderende rollen in de organisatie. De nieuwe inrichting van de organisatie wordt als een ‘grote stap’ ervaren. Van de nieuwe secretaris-directeur wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor richting en sturing van deze organisatieontwikkeling:

  • Vanuit analyse en reflectie werken aan een duidelijk ‘waarom en hoe’ en een gezamenlijk doel;
  • Aandacht voor bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen, ambities en mogelijkheden met nadruk op verbinding en samenspel;
  • Rust en vertrouwen creëren met aandacht voor de menselijke maat;
  • Helder en duidelijk acteren met een hanteerbare planning van ontwikkelingen, aandacht voor prioriteren, keuzes maken en naar handelen en transparante communicatie;
  • Goed kijken wat werkt en niet werkt en daarnaar handelen;
  • Bouwen aan ontwikkeling van een stabiel, hecht en herkenbaar management;
  • Visie tonen, mensen betrekken, enthousiasmeren en verbinden in alle lagen van de organisatie.

Persoonsprofiel

Naast academisch werk- en denkniveau heb je meerjarige directie- of managementervaring in een politiek-bestuurlijke context, oog voor medezeggenschap en affiniteit met het werk en de opgaven van het waterschap. Je bent gewend je ook extern te oriënteren en samen te werken c.q. te schakelen met andere overheden. In het bijzonder toon je affiniteit met de cultuur en context van Zeeland. Je voelt de sfeer goed aan en voelt je hierin ‘thuis’. Je woont in Zeeland of bent bereid om in Zeeland te (komen) wonen.

De rol van secretaris-directeur vraagt van nature een breed leiderschapsprofiel waarin je situationeel schakelt, in het bijzonder in een goede balans tussen mensgericht en resultaatgericht. Gelet op de context en opgaven zoekt men iemand die de menselijke maat kent, die helder en duidelijk kan zijn en gefocust op resultaat opereert; iemand die sociaal en empathisch is en ook zakelijk is en knopen kan doorhakken; iemand die coacht maar ook duidelijk is; iemand die verbindt maar ook tegenwicht kan bieden en staat voor gemaakte keuzes; iemand met luistervaardigheden die aandachtig is en tegelijk een krachtig boegbeeld kan zijn. Eigenschappen die eveneens gevraagd worden zijn bestuurlijke sensitiviteit, reflectie en analyse, samenwerken, nuchter en no-nonsens, nieuwsgierig en belangstellend en communicatieve vaardigheden.  

Arbeidsvoorwaarden

De functie is gewaardeerd in schaal 17 cao Werken voor Waterschappen en biedt daarmee een salaris van maximaal € 9.599,- bruto per maand. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (IKB), dit is 21% van het bruto maandsalaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw budget laat uitbetalen.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55. We zien je motivatie en curriculum vitae graag tegemoet. Een ontwikkelingsgericht assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland:

Week 23-24               adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

15 juni 2021                cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

22 juni 2021                persoonlijke presentatie

25 juni 2021                verdiepende gespreksronde

30 juni 2021               afrondende gespreksronde

Lees meer Lees minder