Bestuur & Directie

Secretaris-directeur

Samenwerkingsorganisatie Holland Rijnland

Een boegbeeld en netwerker in hart en nieren die Holland Rijnland op de kaart zet!

Holland Rijnland is een samenwerkingsorganisatie van 13 Zuid-Hollandse gemeenten in de Leidse regio, de Duin- en Bollenstreek en de Rijnstreek. Een gebied met ruim 570.000 inwoners, een gevarieerd Hollands landschap en rijke cultuur midden in de Randstad; een aantrekkelijke regio om te wonen, werken en recreëren.

De gemeenten staan voor grote, veelomvattende opgaven die in elke gemeente een eigen lokale aanpak vragen. Tegelijkertijd is er het besef dat op bepaalde thema’s regionale samenwerking nodig is. Een gezamenlijke koers versterkt immers de kracht van de lobby naar aangrenzende regio’s en hogere overheden. Holland Rijnland faciliteert dit op het gebied van ruimte & energie en maatschappij & jeugd.

Opgaven en rolinvulling
In 2018 heeft het bestuur na een heroriëntatie op Holland Rijnland uitgesproken dat mobiliteit, wonen, groen en energietransitie belangrijke onderwerpen zijn waar regionale versterking nodig is.

Holland Rijnland verdiept en concretiseert hierop met een strategische agenda die medio 2021 gereed is. Met deze agenda wil Holland Rijnland een stevige positie innemen tussen naastgelegen regio’s, binnen de provincies en richting het Rijk. De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Actief verbinden
Als secretaris-directeur ben je dé verbinder, dienstverlener en netwerker binnen en tussen de 13 gemeenten. Jij zorgt ervoor dat alle partijen aangehaakt zijn en blijven op gezamenlijke thema’s, legt accent op de gezamenlijke wil en verenigt belangen hierin. Je organiseert maatschappelijk draagvlak. Dit betekent ophalen, maar ook brengen en continu feeling houden.

Het boegbeeld zijn
Een goede lobby is van cruciaal belang voor het laten slagen van doelstellingen voor de regio. Hier ligt een stevige opgave. Je bent hét boegbeeld van Holland Rijnland en brengt hierin passie, gedrevenheid en overtuigingskracht mee. Je richt je op randgemeenten, provincies Noord- en Zuid-Holland en de metropoolregio’s MRDH en MRA en het Rijk, zodat ook daar draagvlak ontstaat en projecten kunnen worden gerealiseerd.

Vergroten samenhang en strategische kwaliteit
Je bent adviseur van het bestuur en ‘linking pin’ tussen ambtenaren en bestuur. De organisatie kenmerkt zich door een grote diversiteit in vakgebieden en bevat naast strategie en beleid ook uitvoeringsonderdelen. Door deze diversiteit is aandacht voor onderlinge samenhang tussen de verschillende organisatieonderdelen belangrijk. Dit geldt ook voor het MT als team. Daarnaast is er de wens tot vergroten van strategische kwaliteit in de organisatie.

Je geeft vertrouwen, kunt loslaten en zoekt tegelijk de balans met koersvast sturen. Je creëert een veilige omgeving voor MT en medewerkers om door te ontwikkelen.

De organisatie
Holland Rijnland is een gemeenschappelijke regeling die sinds 2004 bestaat. De organisatie wordt bestuurd door een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB) waarin de 13 gemeenten zijn vertegenwoordigd.

Het MT van de organisatie wordt gevormd door de secretaris-directeur, de concerncontroller, het afdelingshoofd Bedrijfsbureau, de manager Regionaal Bureau Leerplicht en de manager Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp. Daarnaast is er een Strategische Eenheid, die momenteel direct aangestuurd wordt door de secretaris-directeur.

De cultuur binnen Holland Rijnland is informeel en kenmerkt zich door korte lijnen. Dagelijks zetten ca. 60 medewerkers zich in voor de verschillende taken van de organisatie: strategische beleidsontwikkeling en -advisering binnen het fysiek en sociaal domein en de uitvoering een van een aantal wettelijke taken op het gebied van leerplicht en jeugdhulp.

Persoonsprofiel
Wij zoeken een secretaris-directeur met academisch werk- en denkniveau, een warm hart voor de regio Holland Rijnland en een brede affiniteit met actuele thema’s.
Kennis van en ervaring met politiek-bestuurlijke wereld op gemeentelijk niveau is een must in deze functie, evenals een persoonlijkheid die past bij het extern gerichte zwaartepunt in deze baan. Zin hebben om ‘de boer op’ te gaan en Holland Rijnland op de kaart te zetten.

Gelet op het belang van persoonlijkheid en drijfveren voor een passende match zal hier nadrukkelijk bij stil worden gestaan in de procedure. Relevante aspecten en eigenschappen waar met name op gelet wordt zijn:

 • Je bent een energieke stabiele persoonlijkheid;
 • Je bent een netwerker pur sang en hebt hierin bewezen bekwaamheid;
 • Je bent toegankelijk, makkelijk in het initiëren van contact, communicatief uiterst vaardig en sensitief;
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en verbindend;
 • Je bent een ervaren adviseur voor bestuurders;
 • Je bent dienstbaar maar niet volgzaam, durft het gesprek aan te gaan en een spiegel voor te houden;
 • Je hebt visie en strategisch vermogen;
 • Je hebt een open houding t.a.v. feedback;
 • Je bent nieuwsgierig, bevlogen en overtuigend;
 • Je hebt ervaring met bedrijfsvoering en aansturen op directieniveau;
 • Je bent zakelijk met oog voor de mens;
 • Je geeft ruimte, werkt vanuit vertrouwen;
 • Je stuurt op hoofdlijnen vanuit een helikopterview;
 • Je inspireert, stimuleert initiatief en eigenaarschap, neemt mensen mee.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is gewaardeerd in schaal 15 en biedt daarmee een salaris van € 7.675,- bruto maximaal per maand bij een werkweek van 36 uur. Holland Rijnland biedt een jaarcontract met de intentie tot een vast contract na het eerste jaar.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Renske Veenstra via (073) 612 06 55. We zien je motivatie en curriculum vitae graag uiterlijk 18 april 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland:

 • 29 april 2021                                           Cv presentatie
 • 12 mei 2021 (middag en avond)        Persoonlijke presentatie
 • 21 mei 2021                                             1e ronde gesprekken
 • 27 mei 2021                                            2e ronde gesprekken

Lees meer Lees minder