Eindhoven 36 uur

Regisseur Regionale Strategie en Samenwerking

12035 Metropoolregio Eindhoven Eindhoven Vast (W&S) 36 uur p/w

maximaal € 7.325,- (schaal 13). Afhankelijk van ervaring is schaal 14 mogelijk.

die – samen met medewerkers en partners – gaat en staat voor de ontwikkeling van de Metropoolregio Eindhoven en die het verschil maakt in het netwerk binnen en buiten de regio.

“Eén voor allen, allen voor één”

In de Metropoolregio Eindhoven (MRE) hebben 21 gemeenten (meer dan 800.000 inwoners) in Zuidoost-Brabant hun krachten gebundeld. Van de hoogstedelijke centrumgemeenten Eindhoven en Helmond tot de kleinere, landelijke gemeenten. En met succes! De regio groeide naar een economische en technologische topregio, met mainportstatus. De sleutel tot dit succes is samenwerking; want samen komen we verder. Steeds meer zaken worden regionaal opgepakt. De MRE is daarmee een onmisbare schakel als het gaat om grote, complexe opgaven.

“Schaalsprong met groei in balans”

De Brainportregio maakt door de economische groei van de hightech maakindustrie een forse schaalsprong richting meer dan 900.000 inwoners in 2040. Deze sprong biedt veel kansen maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Met brede welvaart als kompas voor een groei in balans. Het succes hiervan is in sterke mate afhankelijk van het draagvlak bij de inwoners van onze regio, de draagkracht van onze voorzieningen en de kwaliteit van de leefomgeving.

De MRE werkt de komende jaren dan ook aan een aantal grote opgaven. De hoofdopgaven zijn vertaald naar vijf programma’s: ruimte en wonen, mobiliteit, economie, energietransitie en landelijk gebied. De uitdaging is om van strategische uitgangspunten te komen tot uitvoering en de gemeenten te ondersteunen bij de realisatie. Bovendien is de urgentie hoog. De afspraken met het Rijk en de provincie in het “Project Beethoven” geeft een extra impuls aan het ondernemers- en leefklimaat van onze regio.

Wat staat jou te doen als regisseur regionale strategie en samenwerking?

Ben jij de strateeg die in staat is om verschillende belangen bij elkaar te brengen, oog te houden voor de lange termijn én doortastend te zijn? Dan is deze rol jou op je lijf geschreven.

Dankzij jouw inzet wordt de positionering van de regio en organisatie MRE versterkt

Als regisseur regionale strategie en samenwerking voor de Metropoolregio Eindhoven ben je een van de drijvende krachten achter de regionale samenwerking met én voor de 21 gemeenten. Je stelt het regionale belang daarbij voorop. Je investeert ook in de samenwerking met Brainport Development, de ontwikkelmotor van onze triple helix samenwerking. En in de bovenregionale samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en de verschillende ministeries van de Rijksoverheid. Zeker nu de positie van de MRE in belang toeneemt. Bovendien willen we de komende tijd stappen zetten in de bovenregionale samenwerking.

Dankzij jouw netwerk kun jij de belangen van de regio goed behartigen

Je voelt je thuis in een speelveld waarin ontwikkelingen zich snel opvolgen en die snel kan veranderen. Je beschikt over een relevant netwerk in de regio en/of bij provincie en Rijk en bent in staat om snel te schakelen zowel op inhoud als proces en tussen strategisch en tactisch niveau.

Kerntaken

 • Het proactief signaleren van kansen en bedreigingen voor de regio en hierop een strategie met breed draagvlak voor kunnen inrichten en trekken. In lijn met het Samenwerkingsakkoord van de 21 gemeenten en de Brainport Agenda van de triple helix.
 • Het adviseren van het bestuur en de directie op basis van objectief onderzoek en verkenningen. En het verder ontwikkelen van de kennis- en informatiehuishouding.
 • Het onderhouden en uitbouwen van een netwerk met relevante stakeholders, zoals andere overheden en Brainport gerelateerde partner.
 • Het mede beïnvloeden van besluitvorming op provinciaal en nationaal niveau ten gunste van de samenwerkende gemeenten en de regionale belangen.
 • Het vertegenwoordigen van de regio in provinciale en nationale werkgroepen en samenwerkingsvormen.
 • Het bijdragen aan het uitvoeren aan de onderdelen van het convenant ‘Beethoven’ waarover de MRE de regie heeft.
 • Het adviseren over en het coördineren van nieuwe samenwerking met partners buiten de regio, over provincie- en landsgrenzen heen.
 • Het bevorderen van de samenwerking binnen de eigen organisatie als een echte teamplayer en ten behoeve van de samenhang tussen de regionale opgaven.
 • Sparringpartner van de secretaris-directeur en manager Regionale Opgaven, tevens vervangend secretaris voor het dagelijks en algemeen bestuur (DB en AB).

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Een energieke en daadkrachtige persoonlijkheid.
 • Sturende (leidende) kwaliteiten om complexe opdrachten te kunnen coördineren/trekken.
 • Sterke communicatieve en diplomatieke netwerkvaardigheden.
 • Een proactieve en verbindende instelling, met het vermogen om strategisch en innovatief te denken én doen.

Wat heeft de MRE jou te bieden?

De MRE biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.325,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Afhankelijk van ervaringsjaren behoort indeling in schaal 14 tot de mogelijkheden. Daarnaast ontvang je een individueel Keuzebudget (17.05% van het salaris) dat je naar eigen behoefte kunt besteden.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 30 juni 2024 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

De data van de gesprekken in de procedure worden zo snel mogelijk ingepland en worden gecommuniceerd via bovengenoemde sollicitatielink.

Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure. Het kunnen voorleggen van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist om in dienst te treden bij de MRE.