's-Hertogenbosch 36 uur

Programmamanager Majeure projecten & Ontwikkelbedrijf

12108 Provincie Noord-Brabant 's-Hertogenbosch Vast (W&S) 36 uur p/w

(Schaal 15, max. €9.119,85)

Samen Brabant mooier maken? Ga het maar doen!

Hoe zorgen we voor genoeg woningen, onze natuur en voldoende bereikbaarheid in Brabant? En hoe bouwen we aan een duurzame, concurrerende economie en een vitaal platteland? Samen maken we Brabant! Als inhoudelijk verantwoordelijke voor het programma Majeure Projecten & Ontwikkelbedrijf maak jij samen met de medewerkers uit jouw programma impact ten aanzien van een stevige maatschappelijke en ruimtelijke opgave waarbij de focus ligt op realiseren en mogelijk maken.

Daarom kies je voor de provincie Noord-Brabant:

 • Als programmamanager MPO ga je handelen binnen actuele thema’s op het gebied van “grond en investeringen”, je bent bijvoorbeeld namens de provincie in staat gesteld om grond en vastgoed aan te kopen;
 • Samen met jouw collega’s stappen maken voor een duurzaam Brabant en voor Brabanders, daar wil je aan bijdragen!
 • Wat maakt deze baan zo interessant? Je hebt volop vrijheid in je werk en kunt samen met een professioneel en loyaal team werken aan een toekomstbestendige leefomgeving.

Programma Majeure Projecten & Ontwikkelbedrijf (MPO)
Dit programma is er één van de 22 in de organisatie. Samen met de andere programmamanagers en hun bijbehorende teams ben je verantwoordelijk voor de realisatie van de Brabantse opgaven.

Het programma Majeure Projecten & Ontwikkelbedrijf draagt met de inzet van het investeringskrediet van het Ontwikkelbedrijf en grond- en gebiedsontwikkelingen bij aan de (maatschappelijke) opgaven van Brabant. De opgaven vereisen inhoudelijke expertise, financiële slagkracht én gedegen projectmanagement. Sommige belangrijke vraagstukken rondom grond en gebiedsontwikkeling kunnen niet worden opgepakt door de markt of door andere overheden. Daarom heeft de provincie Noord-Brabant het programma Majeure Projecten & Ontwikkelbedrijf opgericht. Daarmee wordt bijgedragen aan de ruimtelijke maatschappelijke opgaven van Brabant.

Het programma Majeure Projecten & Ontwikkelbedrijf draagt als “opdrachtnemer” van de beleidsprogramma’s bij aan het behalen van de provinciale beleidsdoelstellingen en helpt externe initiatiefnemers hun ambities waar te maken. Het programma beschikt naast de benodigde middelen(het investeringskrediet) ook over deskundigheid op vele disciplines, zoals: grondverwerving, beheer van grond en opstallen, privaatrechtelijke en financiële kennis en project- en procesleiding voor gebiedsontwikkeling. Daardoor leveren de medewerkers maatwerk en kijken ze naar mogelijkheden voorbij hun eigen inzet. Er ligt een enorme ontwikkelopgave, zowel bij grond als bij gebiedsontwikkeling, die zich ook door vertaalt in de ontwikkeling van het team en de benodigde capaciteit.

Het programma kent ongeveer 60 professionele, toegewijde en betrokken medewerkers. Zelfstandige professionals, allen met een uitgesproken expertise en een nooit aflatend gevoel voor het belang van de provincie Noord-Brabant. Naast specialisten grondverwerving, grond- en vastgoedbeheer, vastgoedjuristen, planeconomie en financiële administratie zijn er ook generalisten als het gaat om procesbegeleiders en projectleiders. De onderlinge samenwerking binnen en buiten het programma staat hoog in het vaandel. Vanuit de gezamenlijke missie om samen Brabant mooier te maken is vanuit het programma een vertaling gegeven hoe wordt bijdragen aan de realisatie hiervan: “met grond, gebouw- en gebiedsontwikkeling bijdragen aan de maatschappelijke opgaven van Brabant”. Waarbij de kernwaarden doortastend, verbindend, vernieuwend en betrouwbaar als uitgangspunt gelden.

Kort over de organisatie-inrichting
Bij de provincie Noord-Brabant wordt onderscheid gemaakt tussen operationele en inhoudelijke sturing door Programmamanagers enerzijds en hiërarchische sturing door H-managers anderzijds. H-managers zorgen voor de juiste bezetting van medewerkers voor de programma’s. Zij dragen zorg voor de persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling van medewerkers. Zij worden hierbij geadviseerd door team P&O. H-managers zijn gekoppeld aan een programma. Elke programmamanager vormt zo samen met een H-manager een ‘robuust duo’.

In een nauw samenspel met de H-manager van je programma, ben je aanspreekbaar op het inhoudelijk, functioneel en kwalitatief goed realiseren van de opgaven voor de 4 MPO-teams (projecten, beheer, grond en administratie) in een open en prettige werksfeer.

Wat ga je doen in deze functie?
Door het aanbieden van inhoudelijke expertise en financiële slagkracht op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling aan ontwikkelprogramma’s en externe initiatiefnemers stelt de provincie Noord-Brabant jou in de gelegenheid om de ambities waar te maken. Vanuit jouw functie heb je onder andere de volgende taken:

 • Inhoudelijke verantwoordelijkheid dragen voor het programma en het realiseren van projecten en gebiedsontwikkelingen die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven, zoals benoemd op concernniveau en de gedeputeerde en het bestuur hierover adviseren;
 • Onderhouden van contacten met externe partijen, andere programmamanagers en de portfoliodirecteur;
  Samen met coördinatoren jaarlijks de doelstellingen bepalen met bijbehorende resultaten voor het programma;
 • Aansturen en inspireren van de medewerkers op de te behalen doelstellingen;
 • Namens de provincie Noord-Brabant ben je beslissings- en tekenbevoegd voor alle grondverwerving en het beheer daarvan)binnen de provincie;
 • Met de H-manager en P&O heb je frequente afstemming over de strategische personeelsplanning en ontwikkeling van de medewerkers uit jouw programma.

En wie ben jij?
Je bent een ervaren manager in het publieke domein, je hebt affiniteit met de financiële-, grond- en vastgoedwereld en beschikt over de benodigde ontwikkelkracht. Je hebt plezier in het politieke, bestuurlijke en ambtelijke samenspel in een programma met veel dynamiek, diverse stakeholders en soms botsende belangen. Je bent in staat keuzes te maken, hebt gevoel bij het spel van opdrachtgever-opdrachtnemerschap en brengt hierbij de juiste mens(en) in positie. Je signaleert en bent op de hoogte van wat er speelt, legt zaken op tafel en verbindt bovenal.

Je bent in staat om de doelstellingen van de beleidsprogramma’s waar te maken, want hun succes is afhankelijk van jouw programma. Je hebt een bufferfunctie voor je teams en toont daarin lef en weerbaarheid. Met de diverse krachtenvelden weet je flexibel om te gaan en ben je in staat om hierin creatief mee te denken.

Samenwerken zit in jouw DNA, want duurzame samenwerkingsverbanden zijn essentieel voor dit programma. Daarnaast heb je academisch werk- en denkniveau en meerjarige managementervaring in een politiek-bestuurlijke context.

Verder komen de volgende persoonlijke kenmerken in jouw profiel naar voren:

 • Je bent van nature een inspirerend boegbeeld voor de medewerkers en voor de organisatie.
 • Je bent samenwerkingsgericht, verbindend, tactvol en daadkrachtig.
 • Je hebt scherp oog voor resultaat en bent een gedreven en betrokken professional.
 • Je bent een teamspeler die mensgericht, koersvast, evenwichtig en zelfbewust is.
 • Je straalt een rustige, positieve en prettige energie uit, warm-zakelijk en toegankelijk.
 • Je herkent jezelf in een authentiek persoon met een portie relativeringsvermogen, zelfreflectie samen met een dosis humor.
 • Je staat stevig in jouw schoenen en kunt goed op hoofdlijnen acteren en laveren.
 • Je bent kortom een fijn mens die binnen het gezellige team van MPO vanuit vertrouwen samen met je collega’s gaat samenwerken en verder bouwen aan belangrijke ruimtelijke maatschappelijke opgaven van Brabant.

Wat biedt provincie Noord-Brabant jou?

 • Een functie voor 36 uur per week. Het bruto maximumsalaris bedraagt €9.119,85 (Schaal 15) bij een 36-urige werkweek.
 • Een functie voor onbepaalde tijd (een tijdelijk contract voor de duur van een jaar wat bij goed functioneren wordt omgezet naar een vast contract).
 • Een individueel keuzebudget van 22,3% van je jaarsalaris. Je kunt dit bijvoorbeeld laten uitbetalen of er extra vakantiedagen van kopen.
 • Een ontwikkelbudget van €6.000 om te investeren in jezelf.
 • Pensioenopbouw via het ABP.
 • Volledige reiskostenvergoeding met het openbaar vervoer.

Contact en informatieprocedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met José Brus of Bea Halenwijn via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatie(brief) graag uiterlijk 1 september 2024 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechtsonder op deze pagina.

We zijn benieuwd naar wie je bent, wat je drijft en wat je kunt.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland:

 • Week 36/37 adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 11 september: cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 18 september: 1e gespreksronde
 • 23 september: 2e gespreksronde
 • 30 september: klikgesprek met gedeputeerde/arbeidsvoorwaardelijk gesprek

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven.

Voor het downloaden van deze vacaturetekst: klik hier.

Senior adviseur José Brus 06 12 085 851
Bea Halewijn Senior adviseur Bea Halewijn 06 12 55 23 70