Management & Professionals

Programmamanager Menselijk Kapitaal

Provincie Noord-Brabant

Een uitdagende rol voor een ervaren HR-manager.

Jij zorgt voor het initiëren, ontwikkelen, innoveren en uitvoeren van dit gloednieuwe programma. Alle ruimte om er echt jouw programma van te maken, uiteraard in afstemming en verbinding met de betrokkenen. Ga jij met deze mooie bouwopgave aan de slag?

Lever jouw bijdrage aan Brabant!
Als programmamanager Menselijk Kapitaal werk je in het hart van de organisatie, dat is boeiend en inspirerend. Ook gelijk een uitdaging; de opgaven waar de provincie voor staat zijn complex. Juist daarom werkt de provincie aan het in stand houden en versterken van “haar menselijk kapitaal”. Bij de provincie Noord-Brabant koesteren we de aanwezige kennis, maken we hier optimaal gebruik van en zorgen we dat deze gedeeld en daarmee vermenigvuldigd wordt.

Menselijk Kapitaal: een gloednieuw en essentieel programma
Om vanuit de opgave de provincie Noord-Brabant elke dag een beetje mooier te kunnen maken is een ijzersterke organisatie nodig. Dat kan alleen met medewerkers in hun kracht, want zij maken de organisatie. Het nieuw te vormen programma ‘Menselijk Kapitaal’ waarin H-management (hiërarchisch managers) en P&O samen worden ondergebracht, zorgt voor een stimulerende werkomgeving waar realisatie van goed werkgeverschap en goed werknemerschap een belofte is. Jij gaat het programma in co-creatie ontwikkelen en zorgt voor een cultuur waarin alle betrokken collega’s het prettig vinden om te werken. Jij weet hen te enthousiasmeren en bent hun ‘aanvoerder’.

Kort over de organisatie-inrichting
Om meer focus te hebben op de opgaven en professionals, werkt de Provincie Noord-Brabant volgens het HOF-principe. Vanuit dit principe wordt onderscheid gemaakt tussen operationele en inhoudelijke sturing door Programmamanagers enerzijds en hiërarchische sturing door H-managers anderzijds. H-managers zorgen voor de juiste kwantiteit en kwaliteit van medewerkers voor de programma’s. Zij dragen ook zorg voor de persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling van medewerkers. Zij worden hierbij geadviseerd door team P&O. H-managers zijn gekoppeld aan een programma. Elke programmamanager vormt zo samen met een H-manager een ‘robuust duo’.

Het team P&O houdt zich bezig met de thema’s strategische en tactische organisatieontwikkeling, Mensen en Cultuur, Beleid en Advies, HRM in control (HRM analytics, dataficatie, processen en procedures), Aantrekkelijk werkgeverschap, Vitale organisatie (Arbo en gezondheid) en Talentontwikkeling en Innovatie (Brabant Academie). De H-managers en P&O professionals geven straks gezamenlijk uitvoering aan voornoemde thema’s uit het strategisch personeelsbeleid.

Binnen het programma Menselijk Kapitaal werken zo’n 60 professionals, die jij inhoudelijk aanstuurt. Als programmamanager maak je deel uit van het collectief van 20 programmamanagers.

Wat ga je doen in deze nieuwe functie?
Samen met je collega-programmanagers draag je bij aan de sturing vanuit één provincie bestuurlijke agenda en bevorder je de samenhang. Vanzelfsprekend ben je de strategisch sparringpartner van de betrokken en verantwoordelijke gedeputeerde en de directie. Door tijdige signalering en agendering van HR-thema’s draag je bij aan een constructieve samenwerking met de ondernemingsraad.

In landelijk IPO (Interprovinciaal Overleg) verband werk je samen met jouw evenknieën van de provincies, met wie je een team vormt, o.a. ten behoeve van de totstandkoming en uitvoering van de provinciale cao.

De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Inrichten van het programma Menselijk Kapitaal
In aanvang ben je in deze rol kwartiermaker en bepaal je op een inspirerende en daadkrachtige manier de opzet van het programma. Uiteraard niet alleen, je werkt in gezamenlijkheid met je naaste stakeholders, vertegenwoordigers van de beide samen te smelten “bloedgroepen”, zoals H-managers, projectleiders en specialisten. Uitgangspunt hierbij is dat iedere collega van het programma zich binnen het team thuis voelt. Daarmee zorg je ook voor een voorbeeld van de beoogde organisatie brede cultuur: “Zo doen we dat bij de Provincie Noord-Brabant! Niet behoudend, maar vernieuwend en voortvarend.” Na de ‘pioniersfase’ zorg je voor de implementatie en borging van alle beoogde plannen en doelstellingen. Altijd met oog voor verbetering. Het programma blijft continu meebewegen met de interne en externe ontwikkelingen. Sterker nog, met het team ben je altijd gereed voor de vraag die morgen op ons afkomt. Kortom: Jij zet het programma Menselijk Kapitaal duurzaam op de kaart.

Richting geven aan de inhoudelijk koers van het programma
In het Strategisch Personeelsbeleid (SPB) staat beschreven wat de visie op het personeels- en organisatiebeleid is. Het SPB heeft als doel: bijdragen aan het adequaat realiseren van de maatschappelijke opgaven. Gezien de snelgroeiende veranderingen, die ook direct van invloed zijn op de organisatie, is het van belang om de gekozen richting en keuzes te evalueren. Wij verwachten van jou dat je op basis van een heldere en inspirerende visie op HRM en organisatieontwikkeling richting geeft. De inhoudelijke koers bepaal je samen met de medewerkers uit het programma en belangrijke stakeholders intern en met inspiratie van buiten.

Samenwerking tussen H-managers en team P&O optimaliseren
Door de H-managers en team P&O samen te brengen in één programma, is de eerste stap gezet om effectieve aandacht te realiseren voor de medewerkers. Bij het realiseren van de doelen van het SPB is een scherpe verantwoordelijkheidsduiding belangrijk, met name op de as van samenwerking tussen P&O en H-management. Als programmamanager kom je tot een plan van aanpak om de samenwerking verder te optimaliseren. Jij stelt je op als aanvoerder van deze samenwerking en weet de krachten te bundelen.

Over jouw stijl van leidinggeven
Tot slot geef je op een inspirerende manier inhoudelijk en vooral verbindend leiding en stimuleer je het nemen van eigen verantwoordelijkheid. De collega’s in jouw teams zijn betrokken en laten eigenaarschap zien en zijn daarop aanspreekbaar. Je draagt zorg voor een heldere rol- en taakverdeling, en voor een effectieve en constructieve samenwerking vanuit de gedachte “één team, één taak”.

Wie ben jij?
Naast academisch werk- en denkniveau heb je meerjarige ervaring als HR-directeur/manager, bij voorkeur in een complexe/omvangrijke (netwerk)organisatie. Je hebt ruime ervaring met organisatieontwikkeling, trajecten op het gebied van cultuur- en gedragsverandering, strategische personeelsplanning, HR-analytics en overig eigentijds HRM instrumentarium. Verder komen de volgende persoonlijke kenmerken in jouw profiel naar voren:

 • Je bent samenwerkingsgericht, je hebt oog voor successen en viert die samen. Bij tegenslagen sta je vooraan om deze op te vangen en ervan te leren. Je begrijpt hiermee als geen ander de uitgangspunten van de lerende organisatie
 • Je verstaat de kunst de positionering van je programma, de visie op HRM en de beoogde doelstellingen op de agenda te krijgen; op alle niveaus van de organisatie, dus ook op de agenda van het bestuur en directieteam. Jouw politiek-bestuurlijke sensitiviteit is goed ontwikkeld.
 • Je bent een strategisch denker en doener, kan vraagstukken benaderen vanuit de menskant als ook vanuit het systeemdenken.
 • Je speelt toekomstgericht in op de vraag, je weet de dialoog te voeren, je hakt knopen door en blijft continu oog houden op de implementatie van vernieuwingen.
 • Je toont ondernemerschap en jouw stijl kenmerkt zich door ‘warme zakelijkheid’.
 • Je staat stevig in je schoenen en bent doortastend. Je zorgt voor heldere kaders, verwachtingen en afspraken en spreekt hier ook op aan.
 • Jij vertelt niet alleen wat de impact is van samenbindend leiderschap en de professional met ruimte, maar je laat het ook zien in woord en gedrag (authentiek en betrouwbaar). Dit doe je met lef, humor, (zelf)reflecterend en empathisch vermogen.
 • Jouw medewerkers zijn professionals die graag met ruimte werken en die dagelijks jouw gerichtheid op de interne en externe ontwikkelingen ervaren.

Arbeidsvoorwaarden
Provincie Noord-Brabant biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.749,39 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14). Als onderdeel van het nu lopende generieke herwaarderingstraject van programmamanagers zou opwaardering tot de mogelijkheden kunnen behoren.

 • Naast je salaris krijg je een Individueel Keuzebudget van circa 22% van je salaris.
 • Je krijgt 144 vakantie uren met de mogelijkheid om tot 180 uur erbij te kopen vanuit het Individueel Keuze Budget.
 • Een ontwikkelbudget van €5.000,- om te investeren in jezelf.
 • Pensioenopbouw via het ABP.
 • Volledige reiskostenvergoeding met het openbaar vervoer.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met José Brus of Cees Zeelenberg via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 11 juni 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.
21 – 22 juni 2023            adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
29 juni 2023            cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
5 juli 2023                       persoonlijke presentatie (door kandidaten)
10 juli 2023                     1e gespreksronde
13 juli 2023                     2e gespreksronde

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Dit functieprofiel wordt binnenkort gepubliceerd op onze website.

Lees meer Lees minder