Management & Professionals

MogelijkMaker

Gemeente Heusden

in de rol van Manager

voor 36 uur per week, max. € 6 616,00 (schaal 13)

Voor de clusters Projecten, Beleid en Beheer Openbare Ruimte en Civieltechnische Werken.

Maak jij mogelijk dat je collega’s het beste uit zichzelf halen en dat de onderlinge samenwerking nog beter wordt?

MogelijkMaker

Als trotse en enthousiaste MogelijkMaker lever je HeuseService: je stelt de klant centraal, gaat de dialoog aan, werkt samen, spreekt aan en neemt verantwoordelijkheid. Klanten en collega’s voelen zich door jou gehoord en geholpen. In plaats van drempels, zie jij mogelijkheden. Op deze manier geef je handen en voeten aan onze slogan en merkbelofte: Dromen. Doen. Heusden. Wij zijn ervan overtuigd dat gezamenlijke creativiteit en betrokkenheid geweldige kansen biedt. Vanuit die gedachte geven wij veel ruimte aan initiatieven van medewerkers, burgers, ondernemers en instellingen. Samen met hen zetten we plannen om in actie en maken we dromen waar, waarbij we ons committeren aan het initiatief in de samenleving.

Eén team Heusden
De organisatie (322 fte) kent een platte structuur. De gemeentesecretaris, adjunct directeur, concerncontroller en de 10 managers vormen samen met ongeveer 370 MogelijkMakers één team Heusden. Een flexibele organisatie met korte lijnen naar het bestuur, die snel in kan spelen op de realisatie van bestuurlijke doelen (coalitieprogramma) en initiatieven uit de samenleving. De sfeer in de organisatie is te kenmerken als open, informeel, constructief en actief. Er wordt een beroep gedaan op ieders positieve energie, eigen verantwoordelijkheid en vakmanschap. Er is veel ruimte en vertrouwen voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Drie kernwaarden spelen een hoofdrol: klantgerichtheid; dialoog en samenwerking; en aanspreken en verantwoordelijkheid nemen.

Opgaven en rolinvulling
Van jou als manager wordt verwacht dat je de uitdaging aangaat om het verschil te maken en Heusden op de kaart te houden als vernieuwende, ontwikkelingsgerichte organisatie. Met bijzondere aandacht op de volgende onderwerpen:

 • Een proactieve, zichtbare, verbindende, resultaatgerichte rol vervullen in de clusters, in het managementteam en in de breedte van de organisatie. Actief de dialoog en samenwerking zoeken, luisteren naar initiatieven die ontstaan, verbanden leggen, bruggen slaan en opgaven –gezamenlijk- tot resultaat leiden.
 • Stimuleren van een actieve, participerende rol van medewerkers in de clusters, in de organisatie én in de samenleving richting inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, vanuit de rol van procesbegeleider en facilitator. Dit betekent inspireren, motiveren en innovatief meedenken met diverse initiatieven.
 • Je bent ambassadeur van projectmatig werken in de organisatie. Je stimuleert het proces van verdere professionalisering en zorgt voor goede inbedding ervan in de breedte van de organisatie. Facetten die je aandacht hebben in dit proces: integraal werken, heldere projectafbakening en ambtelijke opdrachtgeversrol. Je coacht teams van professionals om hen optimaal in hun kracht te zetten.
 • De clusters vormen een divers geheel van beleid, uitvoering en projecten. Aangevuld met het ambtelijk opdrachtgeverschap maakt dat van jou als manager wordt verwacht dat je dynamisch schakelt en goed zicht hebt op de project- en lijnorganisatie, en het op strategisch, tactisch en operationeel niveau goed weet te organiseren.
 • Je hebt een goed overzicht op alles wat speelt en bent inhoudelijk en budgetmatig in control op projecten, beheer-, uitvoerings- en ontwikkelplannen; je weet snel door te dringen tot de kern en bent sensitief op de politiek bestuurlijke belangen ervan.
 • Je treedt op als sparringpartner voor bestuur en directie. In het ambtelijk/bestuurlijk speelveld weet je de diverse rollen en belangen goed te doorzien, te respecteren en af te bakenen.

De clusters

Het cluster Projecten bestaat uit twee onderdelen. De vijf projectleiders  en vier projectsecretarissen focussen zich op complexe, clusteroverstijgende projecten zoals de ontwikkeling woningbouwprojecten (Geerpark, De Grassen), realisatie high-tech medische campus in combinatie met hoogwaardige woningbouw (Landgoed Steenenburg), A59 en de gebiedsversterking Oostelijke Langstraat. Het andere onderdeel, bestaande uit twee medewerkers, houdt zich bezig met de verkoop van gemeentelijke woningbouwkavels (Kavelwinkel).

Het cluster Civiele Werken, bestaande uit een coördinator en twee civiele projectleiders, twee opzichters, een integraal medewerker projecten, en een flexibele schil, richt zich op civiele projecten; van operationele werkzaamheden tot complexe projecten in advies, projectleiding en regievoering; zowel in eigen beheer uitgevoerde als uitbestede projecten.

Het cluster Beleid Beheer Openbare Ruimte bestaat uit 13 medewerkers en draagt zorg voor de instandhouding (beheer en onderhoud) en vervanging van alle assets in de openbare ruimte, en het opstellen van beleid voor het gebruik en bescherming van de openbare ruimte.

Ook het verkeer- en vervoersbeleid inclusief operationele uitwerking zit in het cluster. Evenals:

 • Opdrachtgeverschap voor externe (onderhouds)aannemers en buitendienst.
 • Interne advisering in werkproces planologische procedures en omgevingsvergunningen.
 • Behandelen inwonersvragen, – verzoeken en – initiatieven over de openbare ruimte.

Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau en affiniteit met het werkveld en kennis van projectmatig werken, wordt er nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en drijfveren. Belangrijke aspecten die jou kenmerken:

 • Bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit – (willen) Weten wat er speelt; een antenne voor communicatie en op de hoogte van wat er leeft in het werkveld en de (bestuurlijke) omgeving.
 • Verbindend vermogen – Gaat op alle niveaus uit van partnership en gelijkwaardigheid.
 • Leiderschap – Staat achter en stimuleert het vakmanschap van medewerkers en stuurt vanuit de merkbelofte en kernwaarden op strategische hoofdlijnen. Je stimuleert een open cultuur van ontwikkeling, zelfregie en creativiteit, waar men durft te doen, waar fouten gemaakt mogen worden en waar men leert en groeit met en van elkaar.
 • Mensgericht – Met oog voor resultaat en zakelijk wanneer nodig. Je bent alert op de balans tussen motiveren, stimuleren, ruimte geven en kritisch noot.
 • Vakmanschap – Je hebt affiniteit met het domein van de fysieke leefomgeving/ openbare ruimte: je spreekt de ‘taal’ van het werkveld, denk procesmatig en ziet de samenhang tussen de diverse clusters.
 • Je bent doordrongen van de waardevolle bijdrage die je iedere dag weer kan leveren als MogelijkMaker, dicht op de huid van de samenleving.

In Heusden wordt veel van je verwacht, en er is ook veel mogelijk. Gezamenlijk streeft men iets moois na!

Arbeidsvoorwaarden
Gemeente Heusden biedt een uitdagende functie in een dynamische organisatie, waarbij je mogelijkheden hebt jezelf te ontplooien. Denk bijvoorbeeld aan zowel interne als externe cursussen en trainingen. We leren ook van elkaar, dit doen we door actuele onderwerpen te belichten in onze Heusdense School. Ook organiseren we verschillende personeelsbijeenkomsten en kun je samen met collega’s sporten in het kader van vitaliteit.

Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt je salaris maximaal € 92 928,00 bruto per jaar bij een 36-urige werkweek (schaal 13, inclusief Individueel Keuze Budget van 17,05%). Verder stelt de gemeente een telefoon en laptop beschikbaar. Heusden heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden en heeft het flexwerken in plaats en tijd hoog in het vaandel staan. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden en het integriteitsbeleid? Klik hier.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien je curriculum vitae en motivatie graag uiterlijk 23 oktober 2022 tegemoet. Voel je vrij om voor je motivatie een vorm te gebruiken die bij jou past. Je kan online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/mogelijkmaker-heusden. We vragen je te laten zien wie jij bent, in het licht van de kernwaarden van Heusden en je toegevoegde waarde in de rol van MogelijkMaker/ Manager.

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Gemeente Heusden

De gemeente Heusden bestaat uit 11 kernen, is ruim 8.000 hectaren groot en telt iets meer dan

45.000 inwoners. De gemeente is sportief, bedrijvig, ondernemend en rijk aan historie, natuur en

cultuur. In een dorpse omgeving, begrensd door de Bergsche Maas en de Loonse en Drunense Duinen, zorgt de A59 voor een uitstekende ontsluiting en zijn Waalwijk en ’s-Hertogenbosch vlakbij.

Lees meer Lees minder