Management & Professionals

(Startend) Manager

Gemeente Velsen

Ben jij analytisch sterk en op je plek in een dynamische omgeving? Velsen biedt een mooie managementfunctie in het fysieke domein met focus op ontwikkeling van het team en de dienstverlening. Velsen staat open voor iemand die de stap wil maken naar een eindverantwoordelijke managementfunctie.

“Als de samenleving verandert, veranderen wij mee”

En die samenleving verandert in rap tempo. Velsen wil als gemeente een betrouwbare en toegankelijke partner zijn, een vitaal onderdeel van deze nieuwe samenleving. Men wil als organisatie goed samenwerken, van buiten naar binnen werken en snel wendbaar zijn. Dit is opgenomen in de besturingsfilosofie ‘Samenwerken aan Velsen’. Om de uitgangspunten van deze besturingsfilosofie te ondersteunen, is de organisatie-inrichting per 1 juni 2020 aangepast van een drielaagse naar een tweelaagse managementstructuur.

De veranderingen die dit met zich meebrengt zijn nog ‘vers’; men zit nu volop in het ontwikkelproces. Er ligt voor de komende periode dus een stevig accent op ontwikkeling; als leidinggevende mag je echt aan de slag met je ontwikkel- en verandervaardigheden.

Opgaven

Het team Vergunningen Toezicht en Handhaving behoort tot het domein Fysieke Leefomgeving en richt zich op het behouden en versterken van de leefomgeving, het bevorderen van integrale en tijdige advisering aan het bestuur en in goed contact samenwerken met de samenleving. In het neerzetten en doorontwikkelingen van het team ligt daarbij nadruk op onderstaande opgaven.

Sturen op proces, (team)ontwikkeling en samenhang

De nieuwe structuur vraagt een andere rol en andere vaardigheden van zowel leidinggevenden als medewerkers. Als manager coach en begeleid je jouw team hierin. Waar nodig weet jij bestaande patronen te doorbreken. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd en van medewerkers wordt gevraagd inhoudelijke taken met elkaar op te pakken en samen keuzes te maken en problemen op te lossen. De zelfstandigheid van het team en individuen vergroten, dat is de opgave. Uiteraard sta jij er wanneer nodig. Als manager stimuleer jij dit ondernemende gedrag en ondersteun je medewerkers en teams die zich hierin nog moeten ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is vertrouwen geven. Er is ruimte voor het maken van fouten.

Medewerkers van het team zijn erg betrokken bij hun werk. Zij zijn deskundig en willen hun werk graag goed doen. De nieuwe organisatie-inrichting betekent voor sommigen wennen aan een nieuwe manier van leidinggeven en ontvangen. Want wat verwacht de manager nu van de medewerkers en wat mogen medewerkers van hun manager verwachten? 

Vormgeven domeinsturing

De managers van het domein zijn samen verantwoordelijk voor het organiseren van samenhang en verbinding binnen het domein en met de andere domeinen. De managers trekken hierin samen op. Het is aan henzelf om een goede (overleg)structuur in te richten. Uitgangspunt hierbij is dat zaken aan de juiste tafel besproken worden.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Samen met je collega-managers lever je een bijdrage aan de visie en strategie van Velsen voor de samenleving;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het managementteam;
 • Je neemt samen met je collega-managers verantwoordelijkheid voor het strategisch en tactisch aansturen van het gehele domein;
 • Je stelt medewerkers in staat om te handelen vanuit de uitgangspunten zoals genoemd in de besturingsfilosofie.

Organisatie

Onder het tweehoofdige directieteam vallen een viertal domeinen: Publiek en Bestuur, Fysieke Leefomgeving, Samenleving en Bedrijfsvoering. In totaal zijn er 13 managers die werken vanuit het gehele organisatiebelang. Per domein zijn er managers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het hele domein. Als manager coach en faciliteer je een (of meerdere) team(s).

Het domein Fysieke Leefomgeving bestaat uit vijf teams: Ondersteuning, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte, Vastgoed, Regie & Ontwikkeling en Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Deze teams worden aangestuurd door vier managers.

Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (± 40 FTE) zorgt voor alle vergunningverlening binnen de gemeente en houdt toezicht op de verleende vergunningen en handhaaft als dat nodig is. Het ondernemersloket is net als toezicht en handhaving van de openbare ruimte (BOA’s) ook bij dit team ondergebracht.

Persoonsprofiel

Je hebt HBO+/WO werk- en denkniveau en (je eerste) ervaring opgedaan met leidinggeven.

Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je hebt analytisch, strategische kwaliteiten. Je weet het speelveld snel te overzien en een goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en politieke processen
 • Je stuurt op processen en geeft heldere en duidelijke opdrachten.
 • Je hebt lef, toont initiatief, bent bevlogen en kunt makkelijk schakelen met bestuurders, externe partners en collega’s op verschillende niveaus en met een verschillende achtergrond.
 • Vanuit jouw goed ontwikkelde inschattingsvermogen kun je prioriteren en durf je keuzes te maken, ook in complexe situaties.
 • Je werkt actief samen met je collega-managers. Je bent omgevingsbewust en kunt regisseren en delegeren.

Arbeidsvoorwaarden

Mogelijkheden voor opleidingen en verdere ontwikkeling zijn aanwezig. In overleg biedt Velsen ook de mogelijkheid van een begeleidingstraject door een ervaren manager.

Velsen biedt je een salaris van maximaal € 6.365,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (13). Afhankelijk van je opleiding en ervaring start je in aanloopschaal 12 (max. € 5.872,-). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

De gemeente biedt je een prettige werksfeer, volop uitdagingen en goede arbeidsvoorwaarden.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 23 mei 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van manager en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 21-22-23          adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 9 juni 2021                  cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 18 juni 2021                1e gespreksronde
 • 22 juni 2021                2e gespreksronde

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Over Velsen

Van levendige havens met industrie tot brede duinen en watersport: de gemeente Velsen heeft inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden. De ongeveer 500 medewerkers van de gemeente zetten zich dagelijks in om al dat moois te behouden en verder te ontwikkelen. Samen werken zij voor bijna 70.000 Velsenaren aan een vitale en leefbare gemeente. De gemeente Velsen heeft haar Visie op Velsen 2025 het thema “Kennisrijk Werken’ meegegeven. De haven- en kustgemeente onderscheidt zich in de metropoolregio Amsterdam en de Randstad door een rijke schakering aan woongebieden, een sterke industrie- en visserijsector en een groeiende toeristische sector. Een gemeente waar wonen, werken en recreëren soms met elkaar in competitie lijken te zijn.

Lees meer Lees minder