Management & Professionals

Manager

Gemeente Nissewaard

Manager met accent op Ruimtelijk Beheer

De relatief jonge gemeente Nissewaard verlegt als voormalige groeikern nu de focus naar verbetering van de woon-werkbalans en de vervangingsopgave van vastgoed en de buitenruimte. In Nissewaard steekt men de handen uit de mouwen en staat experimenteren en leren centraal.

Signatuur gemeente Nissewaard
In 2040 heeft Nissewaard een schaalsprong gemaakt in groei, ambitie en kwaliteit. De gemeente is aantrekkelijk door haar stedelijke vitaliteit, de kleine Hollandse dorpen, het groene landschap en de strategische ligging met de haven als toegangspoort tot de wereld. Het volwaardige aanbod maakt Nissewaard aantrekkelijk om te wonen, te werken en te leven. De Boekenberg en Theater de Stoep hebben (inter)nationale aantrekkingskracht en de regio weet Nissewaard te vinden omdat er altijd iets te ontdekken valt. Een uitgebreid cultureel programma, aantrekkelijk stadscentrum, gezellige dorpspleinen en veel natuur. De zes mooie dorpen en stad Spijkenisse hebben een rijk woningaanbod voor alle typen gezinnen. Innovatieve ondernemers vestigen zich hier vanwege de ruimte, het gunstige ondernemersklimaat en het groene landschap. Er zijn volop recreatiemogelijkheden en het groen wordt intensief gebruikt door bewoners en bezoekers. De bijna grootste gemeente van Rijnmond mét een dorpsgevoel, slechts een half uur van Rotterdam. Nissewaard: van ex-groeikern naar een aantrekkelijke vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente. Nissewaard, een ijzersterk merk!

Als groeikern zit de startup mentaliteit in de genen van de organisatie. Men toont lef, komt in actie, geeft de ruimte, wil bouwen en kijkt vooruit. Daarom wordt er speelruimte gecreëerd voor een nieuwe generatie ondernemers en cultuurmakers; voor jong en oud, huidige en nieuwe inwoners, met een nieuwe generatie voorzieningen en woningaanbod. Er is ruimte om te experimenteren op het gebied van ontmoeten, leren, ondernemen, wonen, cultuur, muziek en sport. Dit doet men samen met inwoners, ondernemers en partners.

Nissewaard in ontwikkeling
Voortdurend meebewegen met de veranderende samenleving, dat is de uitdaging waar de organisatie voor staat. In 2016 is men daarom via het programma ‘Nissewaard Leert!’ gestart met de transformatie naar een flexibele en adaptieve organisatie. Medewerkers werken elke dag aan een eigentijdse organisatie die, samen met de inwoners, Nissewaard een mooiere plek maakt om te leven. Integraliteit en samenwerken zijn daarbij belangrijk. In 2020 is de organisatiestructuur aangepast aan de nieuwe manier van werken. 

Nissewaard is adaptief, verleent goede en snelle diensten voor de inwoners en is proactief en creatief bij het realiseren van maatschappelijke opgaven. Er wordt opgavegericht gewerkt via programma’s, projecten en opdrachten. Om de kwaliteit te borgen in deze processen en in de dienstverlening, werkt Nissewaard met de kernwaarden: Vernieuwend, Verbindend en Vakkundig.

Opgaven
Als voormalig groeikern kent de gemeente vele uitdagingen op het gebied van ruimtelijk beheer. Bijvoorbeeld de vervangingsopgave in de openbare ruimte en gemeentelijk vastgoed. Daarnaast hebben gemeente brede programma’s zoals Nissewaard naar 2040 (meer balans tussen wonen en werken), Duurzaamheid en de Omgevingswet impact op de eenheid. Als manager zorg jij ervoor dat genoemde zaken daadwerkelijk gerealiseerd worden. Niet door het zelf te gaan doen, maar door de teamleiders en medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren en te sturen op hoofdlijnen. Je zorgt ervoor dat afspraken worden nagekomen en medewerkers zo goed mogelijk hun werk kunnen doen, zodat doelen worden bereikt.

Dit vraagt van jou bijzondere aandacht voor het volgende:

  • Leiderschap

Je houdt afstand tot de inhoud en stuurt vooral op de grote lijnen. Je neemt teamleiders en medewerkers mee in de gewenste koers en organisatieverandering. Je coacht hen om zo optimaal mogelijk bij te dragen aan beoogde resultaten, ieder vanuit z’n eigen rol. Je stuurt op processen en zorgt voor heldere kaders. Je zoekt continu naar het evenwicht als het gaat om de inzet van mensen en middelen. Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door de zes V’s.

  • Verbinding en integraliteit

De complexiteit van vraagstukken vraagt om een integrale benadering. Je faciliteert en stuurt daarom op samenwerking binnen de eigen eenheid, tussen de andere eenheden, programmamanagers en stakeholders. In de focus op integraliteit heb je speciale aandacht voor de samenwerking met Ruimtelijke Ontwikkeling (RO). Als manager ben je onderdeel van het Integraal Management Team (IMT); ook daar lever je een actieve collegiale bijdrage.

Het IMT is de komende periode verantwoordelijk voor een aantal focuspunten: comfort voor het bestuur door het vergroten van de politieke en bestuurlijke sensitiviteit in de organisatie, tevreden klanten door transparante dienstverlening, het aanbrengen van focus door het creëren van inzicht in activiteiten in relatie tot beschikbare middelen en het sturen op houding en gedrag van medewerkers door met maatwerk aan te sluiten bij de kernwaarden van de organisatie. Als lid van het IMT lever jij hieraan een waardevolle bijdrage.

Rolinvulling
Je geeft leiding aan drie teamleiders en aan het zelforganiserende team Openbare Orde en Veiligheid (8 medewerkers). Je legt verantwoording af aan de directie (organogram) en bent integraal verantwoordelijk voor de resultaten, inzet van medewerkers en middelen van de eenheid. Als manager ben je daarnaast, vanuit je rol in het IMT, medeverantwoordelijk voor de resultaten van de gemeente als geheel. Tot slot ben je ook gesprekspartner van de directie, programmamanagers, collegeleden en stakeholders bij ontwikkeling van strategie en aanpak van opgave- en ketengerichte zaken voor de eigen aandachtsgebieden en organisatie breed.

Je toont visie, hebt inzicht in capaciteit en stuurt procesgericht op het organiseren van de voorwaarden voor integrale samenwerking. Je hebt een aanjagende rol; je stimuleert en faciliteert een lerende organisatie door te sturen op: waarom doen we deze dingen, doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?

Je natuurlijke samenwerkingspartner is de eenheidsmanager RO. De eenheden RO en Ruimtelijk Beheer zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling, realisatie en beheer van de (openbare) ruimte.

Waar kom je terecht?
De organisatie bestaat naast Ruimtelijk Beheer uit nog vijf eenheden: Ruimtelijke Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling, Werk Inkomen & Identiteit, Control & Informatie en Dienstverlening.

De eenheid Ruimtelijk Beheer (ca. 130 medewerkers) bestaat uit vier teams: Openbare Orde & Veiligheid, Openbare Werken Parkeren & Gebruik, Services & Wijkbeheer en Vergunningen Toezicht & Handhaving. Deze teams werken in de dagelijkse praktijk niet op veel dossiers samen, maar veel meer buiten de eenheid.

Een groot deel van de werkzaamheden is voorspelbaar of herhalend. Bij specifieke opgaven waar opschaling voor nodig is, wordt capaciteit geleverd vanuit de verschillende eenheden; ook de eenheid Ruimtelijk Beheer kan dan medewerkers leveren om programmadoelen te realiseren.

De lijnen naar bestuur en samenleving zijn kort en men is gewend snel tot actie over te gaan. Er heerst een cultuur van zaken willen regelen en organiseren. Medewerkers hebben een grote betrokkenheid bij hun werk.

Wie ben jij?
Je hebt WO werk- en denkniveau en leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke context. Ervaring met opgavegericht en programmatisch werken is een pre, net als affiniteit met het ruimtelijk domein. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

  • Jouw manier van leidinggeven is vooral coachend; je bent goed in verbinding, gericht op groei en ontwikkeling en geeft anderen hiervoor de ruimte. Je werkt vanuit vertrouwen.
  • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit; je pakt nadrukkelijk je rol in het samenspel tussen bestuur en organisatie en bent scherp op de balans tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit. Je voert het gesprek hierover en helpt te prioriteren en keuzes te maken.
  • Je bent strategisch, analytisch en houdt overzicht. Vanuit je strategisch denkvermogen de lange termijn voor ogen. Dit weet je te vertalen naar het perspectief van de medewerkers in deze uitvoeringsgerichte eenheid.
  • Je hebt oog voor de mens en geeft vertrouwen, maar stuurt ook op resultaat.
  • Vanuit jouw omgevingsbewustzijn weet je wie aan te haken om doelstellingen te behalen.
  • Je bent authentiek, open en transparant.
  • Je staat stevig in je schoenen en toont daadkracht; je bent besluitvaardig en durft door te pakken als dat nodig is.

Arbeidsvoorwaarden
Nissewaard biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.994,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Cees Zeelenberg of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 23 januari 2022 tegemoet. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 4-5                                Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
2 februari 2021                       cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
17 februari 2021                     1e gespreksronde
18 februari 2021                     2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Lees meer Lees minder