Management & Professionals

Ontwikkelgerichte manager team HR

Gemeente Almelo

Aan de slag met teamontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling én organisatieontwikkeling!
Een stevige opgave waar jij je tanden in mag zetten.

Gemeente Almelo wil (blijven) aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving en resultaten zoveel mogelijk samen met de stad en haar inwoners bereiken. Dat vraagt een andere manier van werken van de organisatie: meer in contact met de stad, goed luisteren en bewust de juiste rol kiezen. De kernwaarden van de organisatie sluiten hier ook op aan: nabij, aanspreekbaar, geïnteresseerd, meedenken met initiatieven en werken op basis van vertrouwen. Het ontwikkel- en organisatieplan ‘Voor Stad en Resultaat’ dient hierbij als uitgangspunt.

Sinds een aantal jaar kent de organisatie een nieuwe organisatiestructuur, bestaand uit zes eenheden: vier uitvoerende eenheden en twee centrale stafeenheden, zie organogram. Aansturing vindt plaats via drie lijnen: programmasturing, wijksturing en lijnsturing. Deze nieuwe structuur ‘staat’. Tegelijkertijd wordt het succes ervan met elkaar gemaakt; het valt of staat met de mensen.

Als manager ben jij verantwoordelijk voor de aansturing en professionalisering van team HR.

Waar sta je voor aan de lat?
Team HR houdt zich bezig met alle aspecten van HR: van (strategische)beleidsvorming tot uitvoering, van advisering tot administratie en van organisatie tot personeel. Het team maakt onderdeel uit van de eenheid Bedrijfsvoering. Zij ondersteunt en faciliteert de gemeentelijke organisatie bij het realiseren van de gemeente brede opgaven. Dit doet ze met expertise van Financiën, Facilitaire Zaken, Informatisering & Automatisering, Informatievoorziening & Datagedreven werken en Personeel & Organisatie.

Het team bevindt zich in een transitiefase. Belangrijke thema’s zijn teamvorming, doorontwikkeling van taken en verantwoordelijkheden, processen en systemen op orde, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en stevige positionering van het team. Kortom, het is aan jou om het volle potentieel van individuele medewerkers én het team als geheel te benutten. En om de toegevoegde waarde van het team zichtbaar te maken in organisatie.

Team HR heeft droombeelden geformuleerd waarin ieder zo optimaal mogelijk zijn/haar rol kan pakken. Integraliteit, proactiviteit en verbinding (binnen het team én met de organisatie) maken daar nadrukkelijk onderdeel van uit. Business partner zijn voor directie en management, dat is het streven. De geformuleerde beelden dienen als stip op de horizon. Samen met het team zet jij de benodigde stappen om deze droombeelden te realiseren.

Als teammanager heb je een belangrijke schakelfunctie tussen management & directie en het team. Transparantie en helderheid zijn daarin belangrijk. Vanuit een helicopterview en je strategisch vermogen kijk je naar de organisatie en het team; je ziet en doorgrond wat er gebeurt en wat er nodig is.

Tot slot draag je verantwoordelijkheid voor de strategische organisatieontwikkeling. Vanuit je rol als manager faciliteer en inspireer je de strategisch adviseurs, zet je met hen de koers uit en stuur je aan op te bereiken doelen.

Wie ben jij?
Ervaring met het HR-vakgebied is belangrijk, net als WO werk- en denkniveau. Echter, het gaat er bovenal om dat je je aangetrokken voelt tot bovengenoemde opgaven en zin hebt in een stevige klus. Almelo is geïnteresseerd in jou als je persoonlijkheid en kwaliteiten hierop aansluiten. Gemeente-ervaring is geen vereiste.

Bij gemeente Almelo stap je niet in een gespreid bedje. De afgelopen periode is gekenmerkt door ontwikkeling, tegelijkertijd is er nog veel te doen.

Het is daarom belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en niet snel van de wijs gebracht wordt. Je werkt vanuit verbinding (op alle niveaus) en bent vertrouwenwekkend. Je weet hoe om te gaan met groepsprocessen en krijgt mensen in beweging. Je vindt het vooral leuk om met mensen om te gaan, hebt aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling en versterkt hen door ze in hun kracht te zetten en hun verantwoordelijkheid te laten nemen. Je stimuleert hen om extern gericht te werken en je draagt bij aan het ‘van buiten naar binnen halen’. Je spreekt mensen aan op afspraken en maakt dingen bespreekbaar.

Arbeidsvoorwaarden
Almelo biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.365,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 23 januari 2022 tegemoet. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op genoemde website.

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Almelo, daar doe je het voor!
Almelo vindt een inspirerende werkcultuur van verbinding, lef en plezier belangrijk. Daar werkt ze aan door met medewerkers te bouwen aan een werkomgeving waarin zij zich gewaardeerd voelen, verantwoordelijkheid nemen, zich kunnen ontwikkelen en ruimte voelen voor het geven en ontvangen van opbouwende kritiek. Er zit veel potentieel in de organisatie. Medewerkers zijn betrokken en loyaal en hebben veelal een pragmatische en actiegerichte instelling.

Almelo heeft ruim 70.000 inwoners en er zijn zo’n 5000 bedrijven. Daar doen we het voor! Doe je mee? Almelo is een stad waar je fijn woont, werkt en recreëert. Met ruimte, groen, prima voorzieningen en oog voor elkaar. Met inwoners die ondanks hun Twentse nuchterheid trots zijn op hun historie, Heracles, de prachtige bedrijven en de steeds mooiere binnenstad langs de waterboulevard.

Lees meer Lees minder