Bestuur & Directie

Gemeentesecretaris

Gemeente Loon op Zand

Een alleskunner die met energie en ‘de schouders eronder’ mentaliteit werkt aan een mooie, toekomstbestendige organisatie

Werk aan de winkel

Aan dynamiek geen gebrek in Loon op Zand. Van inwonersparticipatie tot woonvraagstukken, van tekorten in de jeugdzorg tot de nieuwe Omgevingswet: opgaven zijn groot, middelen zijn beperkt. De druk is hoog, op de begroting, op de organisatie én op de mensen. Doorgaan op de oude weg is kwetsbaar; zo niet onmogelijk. Een aanpakker die voorop gaat in de wezenlijk andere manier van werken wordt verwacht. Plannen, visies en reflecties liggen er. Men is reeds ‘uit de startblokken’. Met de goede wil, evenals het optimisme, de zelfreflectie en de bereidheid om te veranderen. Met als kern de waarden ‘resultaat boeken’, ‘samenwerken’ en ‘vitaliteit’ gaan de schouders eronder. Stap voor stap, vanuit visie én realisme. Als gemeentesecretaris / algemeen directeur speel je een leidende, op de toekomstgerichte rol om richting te geven en koers te houden.

Kortom, er is veel werk aan de winkel. Bijzondere accenten in de opgaven:

 • Met input van inwoners, ondernemers en het verenigingsleven is in maart 2021 het onderzoek afgerond naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente Loon op Zand. Hier lees je er meer over. De gemeenteraad bespreekt het rapport de komende maanden.
 • Via initiatieven als ‘right to challenge’, een online inwonerspanel en de installatie van een jeugdgemeenteraad stimuleert men de samenleving actief mee te denken over beleid en maatschappelijke opgaven.
 • Snelle, digitale dienstverlening, één aanspreekpunt, persoonlijk contact, daar vraagt de samenleving om. Met het ‘verbeterplan Burgerzaken’ ligt er een plan om de kwaliteit van de dienstverlening aan te laten sluiten bij hedendaagse verwachtingen. Luisteren, open en leren (LOL) zijn centrale thema’s voor dienstverlening en communicatie.
 • De organisatie ‘piept en kraakt’. Met de ‘organisatievisie 2020-2022’ werkt men aan ambitieuze uitvoeringsplannen. Men is ‘uit de startblokken’ om verder te bouwen aan een organisatie die tegelijkertijd solide en wendbaar is. Waarin ruimte en vertrouwen is om kennis en talent in te zetten. Met medewerkers die over eigen grenzen heen samenwerken en meedenken.
 • Ondanks de huidige financiële situatie staan voor 2021 investeringen gepland voor de organisatie in zowel formatie, infrastructuur en tools, als in het ondersteunen van – en sturen op houding en gedrag. Met als beoogd resultaat: : verlaging van het ziekteverzuim, meer werkplezier en werkgeluk, een hogere kwaliteit van dienstverlening en afbouw van externe inhuur.
 • Er ligt reeds een mooie basis voor samenwerking, zowel in de regio Hart van Brabant, De Langstraat en bij ondernemers en maatschappelijke partners als de Provincie, de Waterschappen, ons ICT-samenwerkingsverband, en alle verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen. Meerdere opgaven vragen om aandacht. Bouwen aan netwerken en relaties is dan ook je ‘tweede natuur’, waarbij je helpt bouwen aan een flexibele maar wel daadkrachtige regio.

Een gemeente van aanpakken, waar de handen uit de mouwen worden gestoken. Zo omschrijven ondernemers, maatschappelijke organisatie en verenigingen Loon op Zand. Een vriendelijke, gemoedelijke en kleinschalige gemeente. Een gemeente midden in Hart van Brabant die gastvrijheid, recreatie en toerisme hoog in het vaandel heeft staan, met als blikvangers de Efteling en de Loonse en Drunense duinen. Een plek waar je echt van betekenis kunt zijn, samen met hechte gemeenschappen, krachtige ondernemers en maatschappelijke partners.

In de gemeente Loon op Zand wonen 23.500 inwoners, verdeeld over de drie kernen Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. Drie kernen met een eigen identiteit, verbonden door gezamenlijk optimisme en een grote mate van zelfstandigheid. De gemeenteraad bestaat uit 19 raadsleden die namens vijf partijen zitting hebben in de raad. GemeenteBelangen, Voor Loon en de VVD vormen de coalitie en leveren elk een wethouder, het CDA en Pro3 zijn samen de oppositie. In de raad werkt men constructief en prettig samen.

De organisatie bestaat uit ca. 160 medewerkers die worden aangestuurd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en afdelingshoofden. Zelf ben je overigens ook afdelingshoofd van de stafclusters P&O, Communicatie, Juridische advisering en Samenwerking.

Als gemeentesecretaris ben je eerste adviseur en ondersteuner van het college en als algemeen directeur, voorzitter van het managementteam en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Tevens vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Samen met de griffier en burgemeester werk je aan een succesvolle samenwerking tussen ambtelijke organisatie, gemeenteraad en college.

Jij bent de alleskunner

De rol van gemeentesecretaris / algemeen directeur vraagt van nature een breed profiel waarin je situationeel schakelt. Duidelijk is dat de gemeentesecretaris/algemeen directeur niet op de winkel moet passen, maar de winkel moet verbouwen. Terwijl de winkel open is. In het bijzonder zoekt men iemand met onderstaande kenmerken en drijfveren:

 • Je hebt gevoel bij de context van Loon op Zand; de samenleving, de grootte, de ligging in Hart van Brabant en haar opgaven.
 • Er is veel werk aan de winkel. Je hebt zin om de mouwen op te stropen. Je denkt en handelt strategisch maar ook realistisch en pragmatisch vanuit de houding om ‘zaken mogelijk te maken’ met de middelen die voorhanden zijn.
 • Je brengt positieve energie en stimuleert vernieuwing en persoonlijk leiderschap. Tegelijk   creëer je een sfeer van rust en vertrouwen.
 • Je weet écht verbinding te brengen in de organisatie en in relaties door mensgerichte eigenschappen als empathie, belangstelling, humor, kunnen luisteren en respect voor anderen. Je bent voor iedereen zichtbaar en aanspreekbaar en werkt met ‘liefde en aandacht’ voor – en met mensen. Je hanteert van nature korte lijnen, bent informeel en schakelt soepel tussen alle niveaus, werkvloer, stafafdelingen, MT, college en raad.
 • Je weet met nadruk op verbinding en teamspirit resultaten te behalen. Je gaat door op de weg die is ingeslagen. Je weet focus aan te brengen, duidelijkheid te creëren en besluitvaardig op te treden. Hiervoor toon je ‘ruggengraat’ en ben je een stevige persoonlijkheid, gezaghebbend van aard maar zonder autoritair gedrag.
 • Om zo’n alleskunner te zijn, ben je natuurlijk communicatief sterk, maar niet overheersend. Je snapt dat luisteren iets anders is dan reageren en kunt vanuit deze kracht coachend en reflectief optreden naar zowel je MT leden, als de leden van het college.

Arbeidsvoorwaarden

In Loon op Zand wordt gewerkt in een flexibel kantoorconcept. Nagedacht wordt over een nieuw inrichtingsconcept na de ervaringen die zijn opgedaan met Corona. Thuiswerken is goed mogelijk.

Het salaris voor deze functie is maximaal € 7.675, – bruto (schaal 15) aangevuld met een Individueel Keuzebudget van 17,05% over het jaarsalaris.  Een mobiele telefoon en een laptop worden in bruikleen verstrekt.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw curriculum vitae en motivatie graag uiterlijk 24 mei 2021 tegemoet. Voel je vrij om voor je motivatie een vorm te gebruiken die bij jou past.

Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.

De data van de procedure zijn gepland.

 • oriënterende gesprekken (met adviseurs Zeelenberg) Week 21-22                 
 • cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg) Donderdag 3 juni 2021
 • persoonlijke kennismaking-/presentatieronde Zaterdag 12 juni 2021
 • verdiepende gespreksronde Donderdag 17 juni 2021
 • afrondende gespreksronde Woensdag 23 juni 2021               

Lees meer Lees minder