Management & Professionals

Leidinggevende

Gemeente Wassenaar

voor de eenheid Veiligheid, Toezicht en Handhaving

Gemeente Wassenaar is in ontwikkeling en heeft ambitieuze doelen. Daar maak jij je hard voor!

Omdat Wassenaar na een intensieve samenwerking met Voorschoten zelfstandig is verder gegaan, ligt er een stevige uitdaging om samen te bouwen en opnieuw koers te bepalen. Naast het robuust neerzetten van de eenheid en het adequaat inrichten van processen hechten we veel waarde aan de doorontwikkeling van de mensen binnen de eenheid.

Leiderschap en rolinvulling

Als leidinggevende in Wassenaar coördineer je de werkzaamheden van de eenheid en coach je de medewerkers. Daar draait alles om. Met je persoonlijkheid en ervaring weet je optimale werkcondities te creëren en sta je stevig in je schoenen. Zo zorg je dat jouw medewerkers hun talenten optimaal benutten en ze het maximale uit zichzelf kunnen én willen halen. Je bent als leidinggevende verantwoordelijk voor de coördinatie van het gehele werk en voor de PIOFACH-taken, maar je bent geen baas in klassieke zin. Je bent cultuurdrager en vertegenwoordiger van de eenheid. Je bent een enthousiaste mouwenopstroper, geeft ruimte aan nieuwe ideeën en creativiteit en stimuleert zelfstandigheid. Je kent en begrijpt het vakgebied van de eenheid en bent op zowel inhoud als samenwerking een prettige gesprekspartner voor collega’s. Over de koers en de uitvoering van onze missie overleg je regelmatig met andere leidinggevenden, de strategisch adviseurs en de gemeentesecretaris en de portefeuillehouder.

Organisatie

Onze ruim 200 medewerkers werken vanuit 11 eenheden van onze lijnorganisatie, samen aan hoogwaardige standaardproducten en leveren tevens een bijdrage aan opgavegerichte projecten. Als leidinggevende vertegenwoordig je je eenheid. De gemeentesecretaris is als ambtelijke opdrachtnemer van alle opdrachten van het college en eindverantwoordelijk voor het gemeentelijke apparaat. Voor het realiseren van opgaves/programma’s wordt hij/zij ondersteunt door een aantal strategische adviseurs die dedicated samen met medewerkers uit de gemeente meehelpen bij de realisatie van verplichtingen en plannen.

Veiligheid, Toezicht, Handhaving

Je geeft leiding aan de eenheid VTH. In jouw eenheid zitten de casemanagers bouwen, apv- en evenementen, toezichthouders & handhavers bouwen en openbare ruimte, de ondermijningsregisseur en beleidsadviseurs bouwen, OOV en crisisorganisatie.

Je hebt zoals benoemd een coördinerende rol en bent sparringpartner voor het bestuur en collega’s binnen VTH.

Samen met in- en externe partners zorg je voor een eigentijdse en effectieve aanpak.

Een betekenisvolle rol, waarin je samen met de in-en externe samenwerkingspartners (o.a. OM/politie/brandweer/GHOR) en de eigen gemeentelijke organisatie werkt aan vraagstukken. Op het gebied van Veiligheid draag je bij aan de regionale samenwerking binnen de Veiligheidsregio Haaglanden.

Als leidinggevende voor de eenheid VTH ben je bovendien de rechter- en linkerhand van de burgemeester voor de portefeuille veiligheid, toezicht en handhaving (VTH).

Van belang is te weten dat deze functie is aangewezen door het college als 1e lijn sleutelfunctie in geval een crisis/ramp. Je neemt deel aan het (regionale) piket Haaglanden als Algemeen Commandant Bevolkingszorg en kan binnen 60 minuten op de gemeenschappelijke meldkamer je taken uitvoeren. Je opleiding wordt vanuit de VRH georganiseerd.

Profiel

Je bent betrokken bij Wassenaar, je kent Wassenaar of je weet die in korte tijd eigen te maken. Je weet wat er leeft en speelt op het gebied van Veiligheid, Toezicht en Handhaving en bent in verbinding met relevante stakeholders. Je hebt een goed netwerk waar je nauw mee samenwerkt in de vaak complexe opgaven. Je beschikt over incasseringsvermogen, bent veerkrachtig, kunt snel schakelen, bent toegankelijk en betrouwbaar en staat stevig en stressbestendig in je schoenen. Je hebt een feilloos gevoel voor incidenten met een grote maatschappelijke of politieke impact en weet daarin effectief te handelen.

Je werkt vanuit verbinding, hebt een visie op aanpak van Veiligheid, Toezicht en Handhaving en bent vernieuwend waarop je complexe vraagstukken aanpakt en organiseert. In crisissituaties weet je zaken terug te brengen tot de essentie van wat echt nodig is om problemen op te lossen en weet partijen effectief aan te sturen. Daarnaast beschik je over meer mens- en ontwikkelgerichte kwaliteiten die nodig zijn om goed te kunnen samenwerken, de ontwikkeling van je eigen organisatie en de medewerkers te faciliteren en te luisteren naar wat medewerkers en omgeving van je vragen. Mensen kunnen op je bouwen en je maakt waar wat je belooft. Je kijkt over je eigen portefeuillegrenzen heen en je hebt oog voor tegengestelde belangen en impact van keuzes op korte en lange termijn.

Kortom, hier sta je én ga je voor:

 • Coachen van je medewerkers; sturen op (team)ontwikkeling
 • Coördineren van de werkzaamheden
 • Beheer van het budget
 • Managen en monitoren van de werkdruk
 • Bewaken van realistische planning en werkprocessen
 • Verbinden van alle partijen
 • Contact met externe relaties (accounthouder)
 • Opstellen van een jaarplan voor jouw eenheid 
 • Je voert tijdig de ambitie-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken, waarbij je de medewerkers stimuleert, uitdaagt en enthousiasmeert

Je beschikt over:

 • Minimaal HBO / WO niveau; je schakelt snel en makkelijk tussen praktisch, tactisch en strategisch;
 • Aantoonbare affiniteit met het werkveld en de mensen van vergunningverlening, toezicht, handhaving;
 • Overzicht; weet situaties snel in de juiste context te plaatsen en je laat je niet van de wijs brengen door werkdruk, incidenten en kritiek;
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Ervaring in het onderhouden van complexe netwerken en belangengroepen, zoals bij de partners in het veiligheidsdomein, zoals politie, OM en het Rijk, of in staat dat snel op te bouwen.

Arbeidsvoorwaarden

Wij verwachten veel van jou, maar jij mag ook veel van ons verwachten. Wat je krijgt?

 • Je salaris wordt, afhankelijk van kennis en ervaring, maximaal €6.103,- (schaal 12) bruto per maand als je 36 uur per week werkt.
 • 151,2 uur verlof op jaarbasis en afhankelijk van verschillende factoren extra bovenwettelijk verlof
 • Een IKB, Persoonlijk Budget van 17,05% van je brutosalaris, met inbegrip van 8% vakantiegeld. Je kan hiermee extra vrije dagen kopen en zelf beschikken over het budget wanneer het voor jou handig is.
 • Je bouwt een goed pensioen bij het ABP op, waarvan 70% van de premie wordt betaald door de Gemeente Wassenaar.
 • Je hebt allerlei opleidingsmogelijkheden, want we investeren graag in jou.
 • Een gezond leven moedigen we aan. Per jaar kun je een bedrag van € 300,- ontvangen voor de sportschool.
 • Je krijgt een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering.
 • Als je met het openbaar vervoer reist, worden de ov-reiskosten vergoed. Kom je met de auto of de fiets, dan ontvang je altijd een reiskostenvergoeding van €0,19 cent per kilometer.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 20 november 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de button op deze pagina.

Over de gemeente Wassenaar De gemeente Wassenaar ligt midden in het groen aan de Zuid-Hollandse kust. Het is een open, transparante en gastvrije gemeente met ruim 27.000 inwoners. Medewerkers beschouwen de organisatie als eigentijds, open en oplossingsgericht. In deze platte en dynamische organisatie is er bovendien ruimte voor nieuwe ideeën en eigen inbreng. Je mag er niet alleen leren van ‘fouten’, maar ook werken aan creatieve oplossingen. Er wordt daarbij gewerkt vanuit de inhoud, dus op basis van kennis en expertise. Men waardeert en respecteert elkaar en zorgt dat werken bij Wassenaar ertoe doet. Doe jij mee?

Lees meer Lees minder