Management & Professionals

Coachende en verbindende domeinmanager Dienstverlening Toezicht en Handhaving

Gemeente Heemstede

In deze rol ben je verantwoordelijk voor het domein en voor de gemeentebrede dienstverlening. Werken en denken vanuit dienstverlening zit in jouw DNA.

Een betrokken organisatie waar men er samen de schouders onder zet, dát is gemeente Heemstede. Een organisatie met korte lijnen tussen collega’s, het MT en het college. Medewerkers zijn loyaal en zetten zich vol enthousiasme in voor het bestuur en de inwoners. Als domeinmanager heb je een brede verantwoordelijkheid en oefen je direct invloed uit op waar de gemeente zich mee bezighoudt. Dé plek om impact te maken!

Als lid van het managementteam ben je samen met je collega MT-leden verantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling en draag je bij aan het algehele reilen en zeilen van de organisatie. Je denkt mee en zoekt de verbinding.

Over de organisatie en het domein
De organisatie is opgedeeld in vier domeinen: Bestuurs- en Juridische Zaken, Samenleving, Ruimte en Dienstverlening Toezicht & Handhaving. Elk domein wordt aangestuurd door een domeinmanager. Zij vormen samen met de manager P&O, de manager Financiën en de gemeentesecretaris het MT.

Jij geeft leiding aan het domein Dienstverlening, Toezicht en Handhaving (ca. 25 FTE) dat bestaat uit drie teams: Publiekszaken (1e-lijns klantcontact via het gemeentelijke KCC, Burgerzaken), Bouw- & Woningtoezicht (vergunningverlening) en Handhaving Openbare Ruimte. Elk team wordt aangestuurd door een teamleider.

Het team Publiekszaken houdt zich bezig met de informatievoorziening en dienstverlening aan inwoners en bedrijven op het gebied van burgerzaken en aanverwante onderwerpen en op het 1e-lijns klantcontact via alle relevante (online) kanalen. Het team Bouw- & Woningtoezicht richt zich op de advisering en toetsing, vergunningverlening, inspectie en handhaving voor bouwprojecten binnen de gemeente. Het team Handhaving werkt voor zowel de gemeente Heemstede als de gemeente Bloemendaal. Voor beiden gemeenten houdt het team zich bezig met het leveren van toezicht en handhaving van de APV en zorgt voor de controle van parkeergebieden.

Wat staat je te doen?
Als domeinmanager word je uitgedaagd om het gemeentelijk dienstverleningsconcept door te ontwikkelen. De Heemsteedse dienstverlening scoort bovengemiddeld hoog (waarstaatjegemeente) en de ambitie is dat te blijven doen. De (maatschappelijke) context waarbinnen Heemstede haar dienstverlening moet realiseren, is sterk aan verandering onderhevig en vereist een herijking van het dienstverleningsconcept. Andere speerpunten zijn de invoering van de Omgevingswet: je zorgt ervoor dat dit naar een werkbare praktijk wordt vertaald. En het vormgeven van een organisatiebrede aanpak, werkwijze en borging om te komen tot integrale handhaving.

Dienstverlening is je portefeuille en je primaire verantwoordelijkheid. Als MT-lid neem je daarnaast ook het opdrachtgeverschap op voor projecten of programma’s die niet direct tot je eigen domein behoren om zo bij te dragen aan het integraal aansturen van de organisatie.

Wie ben jij?
Jij hebt WO werk- en denkniveau en ruime leidinggevende ervaring binnen een overheidsorganisatie. Daarnaast heb je affiniteit met de vakgebieden binnen het domein. De volgende persoonlijke kenmerken komen in jouw profiel naar voren:

  • Als manager behoud je de rust én het overzicht en zorg je voor verbinding.
  • Je voelt je prettig in de rol van een coachende en toegankelijke manager die oog heeft voor het ontwikkelpotentieel van de teams en medewerkers, bijstuurt en inhoudelijk verdiept waar nodig.
  • Je bent besluitvaardig en een goede sparringpartner voor het bestuur. In politiekgevoelige dossiers weet je het bestuur proactief van advies te voorzien.
  • Je bent een stevige gesprekspartner en toont daadkracht.

Wat biedt Heemstede jou?
Heemstede biedt je een uitdagende functie met een salaris van maximaal € 6.616,- bruto per maand (schaal 13) op basis van een 36-urige werkweek. Je exacte salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring. Het betreft een contract voor een jaar, met de intentie om daarna over te gaan op een vast dienstverband.

De gemeente biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel keuzebudget (17,5% van het salaris) en een vitaliteitsbudget (€ 175,- bruto per jaar). Je krijgt een laptop en smartphone in bruikleen en een ingerichte thuiswerkplek naast een flexwerkplek op het gemeentehuis. Daarnaast biedt Heemstede volop ruimte voor ontwikkeling met uitstekende studiefaciliteiten.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 5 maart 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op bovengenoemde website.

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Over Heemstede
Heemstede is in 2021 door Elsevier uitgeroepen tot derde beste woongemeente van Nederland. Typerend voor de gemeente is dat het veel groen, landgoederen en bossen heeft. Groen, historie, cultuur en winkels; Heemstede heeft het allemaal! Samen met 220 collega’s zet men zich elke dag in voor een fijne leefomgeving voor de inwoners. Ook de dynamiek van de grote stad is dichtbij.

Lees meer Lees minder