Vacature

Planeconoom met stevig accent op duurzaamheid

Sluitingsdatum: 
Reactietermijn gesloten
Organisatie: 
Gemeente Haarlemmermeer

 

 

Word jij enthousiast als het gaat over de transitie naar een circulaire samenleving? Zie jij hierin kansen voor de ruimtelijke economie en bouwsector? Ben jij doordrongen van het feit dat dit rigoureuze wijzigingen met zich meebrengt in de huidige werkwijzen en rekenmodellen? Help jij deze omwenteling binnen Haarlemmermeer te versnellen?

Om Haarlemmermeer helemaal duurzaam en circulair te krijgen zijn er grote ambities. Er liggen grote opgaven op het gebied van het omgaan met en implementeren van nieuwe, duurzame manieren van werken en bouwen.

Haarlemmermeer biedt jou de unieke kans om je talenten in te zetten en bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Haarlemmermeer staat open voor kandidaten met een diverse achtergrond en ervaring, mits een sterke aantoonbare affiniteit met duurzaamheid in relatie tot ruimtelijke- economische ontwikkelingen en planeconomie.

 

In het kort

Er wordt gezocht naar een ‘pionier’ die zich richt op ontwikkeling én implementatie op het gebied van duurzaamheid in de gebiedsontwikkeling, met specifiek het aandachtsgebied planeconomie; iemand die zich bezig gaat houden met de vertaling van het gedachtegoed van duurzaamheid naar succesvolle uitvoering in de werkpraktijk. Naast uitvoering in diverse, uitdagende projecten ga je je richten en verdiepen op duurzaamheid en het opzetten van nieuwe – planeconomische - werkwijzen, businesscases en (verdien)modellen. Je gaat werken met  enthousiaste en gedreven professionals binnen team Grondzaken; bovendien is er volop gelegenheid om te werken in het brede netwerk binnen de gemeente én de regio.

Haarlemmermeer

Haarlemmermeer is een van de grootste gemeenten in Nederland met 144.500 inwoners. 18.500 hectare land, opgebouwd uit 26 kernen, levert een gebied vol spannende contrasten op. Er zijn weidse landschappen en boerenland, en indrukwekkende stedelijke architectuur en hightech multinationals. En niet te vergeten Schiphol. Haarlemmermeer is een jonge gemeente, maar heeft tegelijk een rijke historie, onder andere terug te vinden in de Stelling van Amsterdam en een aantal 19e-eeuwse gemalen. Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. Het is een dynamische plek waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Het is er groen en stads tegelijk.

Haarlemmermeer staat vooraan als het duurzaamheid betreft. Zo is er het lokale energiebedrijf Tegenstroom, biedt NMCX Centrum voor Duurzaamheid praktische tips en hulpmiddelen om te verduurzamen, worden de beste duurzame ideeën beloond via het Groenste Idee van Haarlemmermeer, helpt Enginn innovaties te versnellen en kunnen ondernemers financiering krijgen via MeerMaker.

Cluster Grond- & Vastgoedzaken

Cluster Grond- & Vastgoedzaken stelt zich ten doel op professionele wijze invulling te geven aan het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid en adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke en investeringsprojecten. Binnen het nieuwe cluster zijn voor de taakvelden grond en vastgoed alle taken op het gebied van beleid, (project)advisering, verwerving, uitgifte en beheer samengebracht.

Het cluster staat voor een solide grondbeleid waarbij situationeel grondbeleid het uitgangspunt is. De uitgangspunten voor het grondbeleid en voor de financiële verantwoording zijn in diverse beleidsnota’s vastgelegd en daarmee geborgd. De beleidsnota’s worden regelmatig geactualiseerd. Advisering aan ruimtelijke projecten vormt een ander belangrijk onderdeel van het takenpakket.

Ten aanzien van het vastgoed streeft het cluster naar een optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Een planmatige aanpak vormt hiervoor de basis. De ambitie is om ook voor dit taakveld tot een stevige verankering van deze aanpak in een strategische agenda, beleidsnota’s en (meer)jarenplannen te komen.

 

Team Grondzaken

Team Grondzaken bestaat uit planeconomen, projectadviseurs op het gebied van samenwerkingsconstructies en contractvorming en uitgifte juristen (circa 16FTE). Het team is verantwoordelijk voor strategische beleidsontwikkeling op de eigen terreinen.

Hiertoe behoort het opstellen en regelmatig actualiseren van diverse beleidsnota’s en verordeningen, zoals bijvoorbeeld de Grondprijzennota. Daarnaast geeft het team vakinhoudelijk en projectadvies over alle vormen van grondontwikkeling binnen de gemeentelijke organisatie. Het team draagt zorg voor een professionele uitvoering van alle grondtransacties, uitgifte in erfpacht en vestiging van zakelijke rechten. Dit alles is gericht op de realisatie van ruimtelijke, economische en maatschappelijke doelen.

 

Belangrijke resultaatgebieden

Een deel van de functie bestaat uit verdieping op duurzaamheid in de ruimtelijke ontwikkeling. Je doet dit niet alleen maar sluit je aan bij diverse initiatieven en netwerken, in de organisatie, de regio en breder. Je focus ligt vooral ook op het maken van de vertaalslag van ontwikkelingen naar de uitvoering van het werk, zoals het uitdenken en implementeren van nieuwe – planeconomische - werkwijzen, businesscases en (verdien- en reken)modellen. Met het uitdragen en delen van jouw opgedane kennis zorg je voor borging in het team.

Daarnaast ga je aan de slag in de uitvoering van diverse, uitdagende projecten, met duurzaamheid als rode draad. Als planeconoom ben je financieel adviseur bij de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen en projecten. Naast de grondexploitatie van een project, gaat het ook om de veel omvattende gebiedsontwikkeling.

  • Je verkent de financiële haalbaarheid van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen;
  • Je stelt (globale) exploitaties op of toetst deze exploitaties;
  • Je verricht scenariostudies en risicoanalyses;
  • Je stelt je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Vpb en de Omgevingswet;
  • Je signaleert kansen en knelpunten en doet voorstellen om deze te benutten dan wel op te lossen.

 

Kennis en ervaring

  • Afgeronde universitaire opleiding op het brede gebied van ruimtelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld gebieds- of bedrijfseconomie, planologie of aanverwante studies als architectuur;
  • Kennis en ervaring op het gebied van complexe ruimtelijke projecten, bij voorkeur gericht op de planeconomie;
  • Sterk ontwikkeld cijfermatig inzicht en weet het overzicht te bewaren;

 

Persoonsprofiel

Je toont bevlogenheid op het gebied duurzaamheid in de ruimtelijke ontwikkeling; je bent ambitieus, bereid om je op dit gebied continue verder te ontwikkelen en denkt strategisch. Je bent een natuurlijk communicator, sparringpartner en netwerker; een boegbeeld binnen én buiten het team en de organisatie. Kennis en ervaring delen is voor jou vanzelfsprekend; je inspireert en neemt anderen mee in je gedachtegoed. Je hebt goed overzicht, bent politiek sensitief en weet ambtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak te creëren door je deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme.

 

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je alle kansen om je breed te ontwikkelen en hebben interessante arbeidsvoorwaarden. De functie is ingeschaald in schaal 12 max. €5.363,00 op basis van een 36-urige werkweek.

 

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wouter Nijland via 06 – 129 62 120 of wouternijland@zeelenberg.nl.

We ontvangen je sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief, waarin je aangeeft wat jouw focus is, wat jou inspireert in deze functie en onze gemeente, uiterlijk 26 maart 2018. Je kunt solliciteren via de reageer-link op deze pagina.