Bestuur & Directie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeente Borger-Odoorn

De ‘Swingende Tent’ Borger-Odoorn zoekt een nieuwe gemeentesecretaris/ algemeen directeur die de dans leidt

De organisatie in een notendop
De gemeente Borger-Odoorn is een open en laagdrempelige organisatie. De werksfeer is informeel, toegankelijk en persoonlijk. De lijnen zijn kort, verantwoordelijkheden liggen laag en elke medewerker zit dicht bij het vuur en kan ook écht het verschil maken. Dat alles op een ontspannen manier, die past bij het Cittaslow-keurmerk.

Wat staat je te doen?
De samenleving is dynamisch en complexe opgaven volgen elkaar steeds sneller op. Dit vraagt om een wendbare organisatie die hier snel op in kan spelen. Vanuit de organisatievisie ‘de Swingende tent’ (voortbordurend op het koersdocument) wil de organisatie verder doorontwikkelen op dit gebied. Een organisatie met professionele en werkgelukkige medewerkers, met als doel een klantgerichte dienstverlening, waarbij we rekening houden met elkaar en de samenleving zich goed bediend voelt.

Doorontwikkeling organisatie
Als gemeentesecretaris/algemeen directeur speel jij hierin een belangrijke rol. Je stuurt op deze visie en inspireert op de uitvoering. Doorontwikkeling vindt plaats vanúit het werk, met oog voor de toekomst en behoud van wat werkt. Ambitie en realisme gaan hand in hand: je wil vooruit én afmaken waar de organisatie mee bezig is. De organisatie beweegt zich richting zelforganisatie; zo ook het MT als team. De huidige samenstelling van het MT is daarvoor de basis. Je ondersteunt en coacht de MT-leden in deze ontwikkeling, die vraagt om andere werkwijzen. Het gemeentehuis wordt op korte termijn verbouwd om hybride werken zo goed mogelijk te faciliteren.

Verbinding met de samenleving
Je hebt een heldere visie op de rol van de gemeente in de samenleving. Je weet verder vorm te geven aan de ‘participerende overheid’ en vertaalt dit door naar manieren van werken. Dit vraagt mogelijk een andere houding en ander gedrag van medewerkers. Jij hebt hierin een voorbeeldfunctie; je bent zelf goed zichtbaar voor de samenleving en partners binnen het maatschappelijk veld en neemt actief een rol in regionale en provinciale samenwerkingsverbanden.

Balans ambities en mogelijkheden
Er wordt veel gevraagd van de ambtelijke organisatie. Je bent alert op de ‘scharnierfunctie’ van jouw rol, om ervoor te zorgen dat bestuurlijke ambities en ambtelijke mogelijkheden met elkaar in balans zijn. Je pakt een zichtbare en verbindende rol in het samenspel tussen bestuur en organisatie.

Over de rol van gemeentesecretaris/algemeen directeur

Als eerste adviseur van het college lever je toegevoegde waarde door scherpe en open ondersteuning en advisering; door te spiegelen, als sparringpartner op te treden en een diversiteit aan perspectieven in te brengen.

Samen met het MT stuur je de gehele organisatie aan. Scherpte inbrengen, een consistente visie, nadruk op gezamenlijkheid en het continu leggen van verbindingen zijn belangrijke ingrediënten om de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van de organisatie. Die ontwikkeling vindt plaats ín en vanúit het werk.

Bij de concernsturing ligt het accent nadrukkelijk op visie en strategie; belangrijke opgave is het richting geven aan en het in strategisch perspectief zetten van de belangrijke thema’s en opgaven. Jij hebt een leidende rol in het prioriteren, (overkoepelend) sturen en regisseren van de uitvoering van besluiten. Dit vraagt om realisme in keuzes en planning. Tot slot ben je als directeur ook WOR-bestuurder en voer je frequent overleg met de Ondernemingsraad.

Wie ben jij?
Je profiel laat ‘natuurlijk gezag’ zien. In academisch werk- en denkniveau en in ervaring met leidinggeven in een eindverantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid. Natuurlijk gezag gaat echter vooral ook over (persoonlijk) leiderschap.

Onderstaande competenties en persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

  • Leiderschap: als leider sta je voor de organisatie en haar opgaven en ben je continue in verbinding. Je schakelt soepel in stijl variërend van coachend tot ‘de leiding nemend’, afhankelijk van wat nodig is. Informeel, open, transparant zijn aspecten die jou kenmerken. Je brengt rust en balans en geeft van nature invulling aan de waarden ‘samen’, ‘ondernemend’ en ‘koersvast’.
  • Visie: je zet de ingezette koers voort, je geeft richting en perspectief en leeft de visie voor. Je weet de verschillende geledingen op één lijn te krijgen. Je bent ambitieus, maar ook voldoende realistisch om in gang gezette ontwikkelingen af te maken voordat nieuwe ambities worden opgepakt. Je realiseert je dat kleine stapjes kunnen leiden tot grote veranderingen.
  • Besluitvaardig: je doorziet wat nodig is en handelt daarnaar, waarmee je richting geeft en helderheid schept. Je bent daadkrachtig, neemt weloverwogen (strategische) beslissingen en adviseert ook anderen in het maken van keuzes en stellen van prioriteiten.
  • Omgevingsbewust: je volgt (politieke en maatschappelijke) ontwikkelingen op de voet, hebt een scherpe antenne voor wat er leeft en speelt en anticipeert hier snel op.
  • Verbindend vermogen: je hebt een open manier van communiceren, bent toegankelijk, aanspreekbaar en empathisch, met een houding van ‘we doen het samen’. Je bent zichtbaar op alle niveaus, schakelt makkelijk en je beweegt je soepel in de organisatie.

Bestuur en organisatie-inrichting
Borger-Odoorn telt 21 gemeenteraadsleden, verdeeld over acht politieke partijen. Het college kent naast de burgemeester vier wethouders uit een coalitie van PvdA; Leefbaar Borger-Odoorn; VVD en CDA en CU.  De samenwerking tussen organisatie en bestuur is constructief en resultaatgericht.

De gemeentelijke organisatie (ca. 250 medewerkers) bestaat uit zes afdelingen: Klantcontactcentrum/Ontwikkeling; Sociaal Domein; Realisatie en Buitendienst; Programma’s & Projecten; Financiën en Bestuurs- en Concernondersteuning. Medewerkers werken in hoofdzaak op twee locaties: het gemeentehuis in Exloo en de gemeentewerf in 2e Exloërmond.

Over gemeente Borger-Odoorn
Borger-Odoorn (bijna 26.000 inwoners) heeft ruimte, rust en energie. Gunstig gelegen ten opzichte van de omliggende steden Groningen, Assen en Emmen, met een uitstekend voorzieningenniveau.

Het grondgebied van de gemeente telt bijna 28.000 hectare en is gelegen op de Drentse Hondsrug en het aangrenzende Drentse veenkoloniale gebied. De gemeente biedt veel mogelijkheden voor recreatie en toerisme, heeft eeuwenoude dorpskernen en een rijke flora en fauna met bossen, meren, weides, stuifzanden, heide en akkers.

Een echte plattelandsgemeente met ‘persoonlijk en betrokken’ als gemeenschappelijke waarde, zowel binnen de organisatie als in de samenleving. De gemeente is makkelijk benaderbaar, meedenkend en vooruitstrevend. Samen met de inwoners en ondernemers ontwikkelen we initiatieven om Borger-Odoorn voor iedereen zo prettig mogelijk te maken om in te wonen, werken en leven.

De gemeente stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van inwoners, neemt haar taak als overheidsinstelling zeer serieus en wil haar Cittaslow-keurmerk eer aan doen. Borger-Odoorn is de eerste Drentse gemeente met dit keurmerk en daar is ze trots op. Dit internationale keurmerk staat onder meer voor genieten op een plezierige, gastvrije manier in een menselijk tempo, waarbij het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving, noaberschap, een gezond milieu, versterking van de landschappelijke kwaliteiten en goede infrastructuur hoog op de agenda staan.

Een nadere, beeldende oriëntatie op de gemeente Borger-Odoorn en de organisatie vind je via Borger-Odoorn in beeld, Cittaslow Borger-Odoorn: Daar ga ik en Idefix Aftermovie 2022.

Wat bieden we jou aan arbeidsvoorwaarden?
De gemeente Borger-Odoorn biedt, afhankelijk van opleiding en ervaring, een salaris van maximaal    € 7.977,- bruto per maand (schaal 15 bij een 36-urige werkweek) en een Individueel KeuzeBudget (IKB) van 17,05 % van je salaris. Hiermee kun je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens inrichten. De optie om deels thuis te werken is bij ons een vanzelfsprekendheid; indien nodig faciliteren we ook jouw thuiswerkplek.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55. Tussen kerst en oud en nieuw is ons bureau gesloten. Vanaf 2 januari zijn wij je graag weer van dienst!

We zien je sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 15 januari 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

week 3 en 4                          adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
26 januari 2023                   cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
3 februari 2023                    persoonlijke presentatie (door kandidaten)
6 februari 2023                    1e gespreksronde
15 februari 2023                  2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Lees meer Lees minder