Bestuur & Directie

Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur

Gemeente Hoeksche Waard

Hoeksche Waard zoekt een stevige en verbindende gemeentesecretaris die samen met de jonge organisatie en het bestuur het verschil maakt!

Op 1 januari 2019 is de gemeente Hoeksche Waard gevormd. De Hoeksche Waard is een eiland, direct verbonden aan de Rotterdamse regio en de Drechtsteden. In de regionale samenwerking is Hoeksche Waard nauw verbonden met de Zuid-Hollandse eilanden. Het eiland wordt omringd door het Haringvliet, het Hollands Diep, het Spui en de Oude Maas. Verdeeld over veertien dorpen en een aantal buurtschappen, wonen 90.000 inwoners in deze gemeente met polders, dijken, ruimte en karakteristieke dorpen.

De Hoeksche Waard kenmerkt zich door ondernemerszin, duurzame en innovatieve landbouw en hechte en betrokken gemeenschappen. Hier hebben inwoners nog echt de ruimte om te wonen, te werken en te recreëren. Tegelijkertijd zijn grote steden en bijbehorende voorzieningen nabij.

Werken voor de Hoeksche Waard betekent werken in een unieke streek, waarbij jij écht het verschil kan maken. In Hoeksche Waard telt iedereen en kijkt men naar elkaar om. Gelijkwaardigheid en denken in mogelijkheden zijn het uitgangspunt.De 800 collega’s die verschillend zijn in karakter, talenten en dromen, hebben een gedeelde passie voor hun werk. Persoonlijke en professionele ontwikkeling staan daarbij centraal.

Over het bestuur en de organisatie
De gemeenteraad telt 37 raadsleden uit dertien fracties. Het college wordt gevormd door de (waarnemend) burgemeester en vijf wethouders. In het collegeprogramma staan de ambities en concrete acties voor deze bestuursperiode.

De organisatie wordt aangestuurd door een vierhoofdige directie, voorgezeten door de gemeentesecretaris. Zij sturen samen 20 teammanagers aan, zie organogram.Als gemeentesecretaris/algemeen directeur ben je voorzitter van het directieteam (DT) en stuur je de concerncontroller en de teammanager Strategie direct aan.

De opgaven
Hoeksche Waard is een relatief jonge organisatie. Nu, ruim vier jaar na de fusie is een natuurlijk moment aangebroken van heroriëntatie op de toekomst. Een moment van terugblikken en vooruitkijken, om de koers voor de komende jaren te bepalen. Zo kan de gemeentelijke organisatie zich blijven doorontwikkelen en zo goed mogelijk blijven aansluiten bij de politiek-bestuurlijke opgaven en de vraagstukken in de samenleving. Als gemeentesecretaris/algemeen directeur speel je hierin een cruciale rol. Samen met het bestuur en de organisatie bepaal je de koers.

Optimaliseren bestuurlijk-ambtelijk samenspel
Onderdeel van deze heroriëntatie is onder andere het optimaliseren van het bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Hierin trek je nauw samen op met zowel het bestuur als de organisatie. Met het DT stuur je op heldere opdrachtformuleringen, scherp prioriteren, keuzes maken en helder opdrachtgever-opdrachtnemerschap. Je werkt aan het verbeteren van de samenwerking en het versterken van het wederzijds vertrouwen. Je hebt nadrukkelijk oog voor de rol van het management en bestuur in dit samenspel en stimuleert openheid, transparant handelen en werkt aan rolvastheid. Integraliteit is een belangrijk onderwerp waar je voortdurend op stuurt in alle lagen van de organisatie.

Doorontwikkelen organisatie en herbezinning op de besturingsfilosofie
Een ander onderdeel van de heroriëntatie is een evaluatie en aanpassing van de besturingsfilosofie. Hierin komen onder andere de thema’s dienstverlening en opgavegericht werken naar voren. Het is aan jou om deze filosofie te actualiseren; hier een visie op te vormen, voorstellen te ontwikkelen en stappen in te zetten. Recent is opdracht gegeven voor een benchmark, gericht op de kwantitatieve formatie. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de doorontwikkelingsopgave meegenomen.  

Over jouw rollen
Als gemeentesecretaris ben je eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en eerste adviseur van het college. Je levert een verbindende bijdrage binnen het DT, onderkent ieders talenten en bouwt aan een stevig DT. Daarnaast werk je aan rolduidelijkheid voor zowel de directeuren als de teammanagers. Niet in de laatste plaats vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. Je zet in op actieve betrokkenheid van de medewerkers en investeert daarom in de relatie met de Ondernemingsraad (OR).

Wie ben jij?
Je hebt academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring in een eindverantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context. Daarnaast heb je ruime ervaring met het doorontwikkelen van organisaties. Verder komen de volgende persoonlijke kenmerken in jouw profiel naar voren:

  • Je staat stevig in je schoenen en beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en lenigheid. Je bent doortastend, kunt risico’s goed inschatten en schakelt tijdig en soepel op diverse niveaus.
  • Je bent een verbinder; je weet mensen en thema’s met elkaar te verbinden. Je bent intrinsiek gericht op samenwerking en een echte teamspeler in het directieteam.
  • Je zorgt voor een heldere koers en duidelijke verwachtingen. Je weet mensen hierin mee te krijgen en spreekt hierop aan. Vanuit een warme zakelijkheid help je prioriteiten te stellen en keuzes te maken.
  • Je toont natuurlijk leiderschap, bent zichtbaar, toegankelijk en open. Je hebt oog voor de mensen en bent empathisch.
  • Je weet bestaande patronen bespreekbaar te maken en te doorbreken en inspireert om vernieuwing in te zetten. Je helpt het management en medewerkers om te reflecteren op disfunctionele patronen.
  • Je hebt een helicopterview, bent omgevingsbewust en ontwikkelgericht.
  • Je bent communicatief vaardig en tactvol; je maakt zaken op een verbindende manier bespreekbaar.

Arbeidsvoorwaarden
Gemeente Hoeksche Waard biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 10.053,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 17). Daarnaast ontvang je een Individueel Keuzebudget (17,05% van het salaris). Tijd en plaats onafhankelijk werken is een belangrijk uitgangspunt van de gemeente.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met Cees Zeelenberg of Wilma Atsma via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 20 augustus 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts bovenaan deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

23 augustus 2023         adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
29 augustus 2023      cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
4 september 2023        persoonlijke presentatie (door kandidaten)
6 september 2023        1e gespreksronde
11 september 2023       2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Lees meer Lees minder