Vacature

Financieel adviseur m/v

Sluitingsdatum: 
Reactietermijn gesloten
Succesvol ingevuld
Organisatie: 
Gemeente Bergen op Zoom

FINANCIEEL ADVISEUR M/V

 

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

 

AFDELING MIDDELEN, TEAM FINANCIEN EN INKOOP

 

De stad

 

Als er één ding opvalt aan Bergen op Zoom, dan is het wel het historisch karakter van de binnenstad. Steeds meer toeristen laten zich dan ook prettig verrassen en pikken een terrasje op de Grote Markt na een rondje winkelen. Er is een nieuw winkelgebied, de Parade, ontwikkeld waar winkelen en wonen centraal staan. Daarnaast tref je in het centrum een goed bewaard middeleeuws stadspaleis, HC het Markiezenhof, waar altijd wat te doen is. Stadsschouwburg De Maagd vond een uniek onderdak in een gerestaureerde kerk. Het is dus niet toevallig dat de gemeente Bergen op Zoom in 2008 de prijs van beste Binnenstad van Nederland in de wacht heeft gesleept. 

De stad Bergen op Zoom is prettig overzichtelijk maar allerminst klein. Met 66.000 inwoners hebben we het over een belangrijke centrumgemeente in West-Brabant. De huidige gemeente bestaat sinds 1 januari 1997 en omvat naast Bergen op Zoom de kernen Halsteren, Lepelstraat, Kladde, Klutsdorp en Heimolen.

 

Toekomstvisie

 

In 2008 is de toekomstvisie 2025 voor de gemeente Bergen op Zoom vastgesteld. Zij geeft richting aan de ontwikkeling van de gemeente in de komende jaren. In de visie wordt gesproken over het belang van intensieve samenwerking met externe partners. Met name met inwoners en bedrijven in Bergen op Zoom, maar ook met partners op het gebied van wonen, werken, onderwijs, zorg, vervoer, toerisme & recreatie, natuur, water, sport, veiligheid en milieu. Daarnaast zien wij kansen in het steeds intensiever samenwerken met andere gemeenten. Met als uitgangspunt dat de samenwerking een positieve bijdrage levert aan de toekomst voor onze inwoners en bedrijven.

 

De gemeentelijke organisatie

 

Bij de gemeente werken circa 650 mensen die voor het grootste deel gehuisvest zijn in het stadskantoor aan de rand van het centrum. Werken bij de gemeente Bergen op Zoom biedt volop kansen en uitdagingen. De omgangsvormen zijn informeel en er wordt gebieds- en resultaatgericht gewerkt aan nieuwe projecten, maar ook aan projecten in bestaande wijken. De samenwerking met gemeenten in de regio zorgt voor extra variatie en kansen.

Om als gemeentelijke organisatie aansluiting te vinden bij de toekomstvisie van 2025 is de gemeente groeiende naar regie-/netwerkgemeente met een nieuwe sturingsfilosofie. Het werken dat daarbij hoort is niet zozeer onze organisatiestructuur, maar veel meer een kwestie van 'tussen de oren'. Een manier van werken waarbij samenwerken en verbinden centraal staan. Met de klant als uitgangspunt. De eigen verantwoordelijkheid van de medewerker èn de klant maakt onderdeel uit van dit gedachtegoed. We willen graag dat medewerkers nadenken over wat hen beweegt, wat hen motiveert. Verder is -zeker in deze tijd van economische recessie- belangrijk om resultaatgericht en efficiënt te werken.

De rol van de overheid verschuift van een overheid die ‘zorgt voor’ naar een overheid die ‘zorgt dat’. En van een overheid die ‘regelt dat’ naar een overheid die zorgt. Als regie- netwerkgemeente gaan we ons richten op bestuurlijk / strategische taken d.m.v. regievoering en contractmanagement. 

 

Afdeling Middelen, team Financiën en Inkoop

 

De afdeling Middelen speelt een cruciale rol in de ondersteuning van college, directie en management waar het gaat om organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering.

Het team Financiën & Inkoop is de spin in het web op het terrein van gemeentelijke financiën en inkoop in de breedste zin van het woord. Het team (25 fte) bestaat uit drie disciplines, t.w.:

-          Financiële Administratie,

-          Financieel Beleid & Advies en

-          Inkoop.

Deze disciplines werken nauw samen met elkaar.

 

Financiële Administratie kenmerkt zich door een hands-on mentaliteit en staat voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de financiële administratie en voor de vernieuwing van de onderliggende processen. Daarnaast is zij nauw betrokken bij het opstellen van begroting, jaarrekening en budgetoverzichten.

 

Financieel Beleid & Advies zorgt voor het financieel beleid en adviseert daarover  de Raad, het gemeentebestuur, de directie en het management. Daarvoor ontwerpen zij de begroting, rekening en de meerjarenbegroting. Zij zorgen tevens voor financiële rapportages. Daar waar nodig worden de daarbij behorende processen uitgevoerd, geregisseerd en ondersteund.

 

Inkoop draagt zorg voor het inkoopbeleid van de gemeente. Zij adviseert en ondersteunt daarbij het bestuur, directie, management en de budgethouders.

 

Aanleiding

 

De hoeveelheid reguliere taken, decentralisaties vanuit het Rijk, de gewenste organisatieontwikkeling en positionering van Financiën binnen de organisatie hebben geleid tot het invullen van de functie van Financieel Adviseur.

 

Profiel van de functie 

 

Plaats in de organisatie

Als Financieel Adviseur van de discipline Financieel Beleid & Advies ressorteer je onder de teammanager Financiën en Inkoop. Je bent de eerste adviseur voor budgethouders en afdelingshoofden binnen een aan u toegewezen financieel programma, daarnaast ben je sparringpartner voor collega’s en manager van de afdeling, en desgevraagd ook voor directie en college.

 

Doel en typering van de functie

Als Financieel Adviseur ben je de spil in het financiële proces van een aan jou toe te wijzen financieel programma. Hierbij worden de bestuurlijke verhouding, de politieke context en zeker ook de impact op de bedrijfsvoering in de advisering betrokken. De financiële gevolgen, de risico’s en onzekerheden van dit programma worden inzichtelijk gemaakt en gekwantificeerd. Als financiële spil in het proces ben je in staat uit alle beschikbare informatie binnen korte tijd de kern te pakken en dit te vertalen in noodzakelijke adviezen. Daarbij wordt het krachtenveld, inhoud versus financiën, met een juiste dosis realiteitszin herkend, waarbij strakke sturing op de financiële kaders het uitgangspunt is. Je bent de vraagbaak en sparringpartner voor collega’s en management.

 

Vanuit je ervaring, vakmanschap en proactieve instelling, volg je de ontwikkelingen en help je mee om grip te krijgen en te houden op de financiële sturing van het programma. Dit vraagt doorlopende monitoring van: risico’s; realisatie van doelen; knelpunten in de bedrijfsvoering; financiële budgetten; politiek bestuurlijke gevolgen. Afwijkingen die ontstaan worden, wanneer relevant, geanalyseerd en verwerkt in de P&C documenten. Waar mogelijk worden afwijkingen vertaald in concrete adviezen.

 

Je houdt veranderingen van wet- en regelgeving bij, je adviseert over het algemeen financieel beleid en je signaleert ontwikkelingen met betrekking tot het financieel beleid. De gevolgen daarvan zet je om in voorstellen voor aanpassingen in het gemeentelijke beleid en de uitvoeringsregels.

Samen met de andere medewerkers van het team ben je een vakbekwame vertegenwoordiger van het team dat procesverantwoordelijk is voor alle financiële processen binnen de gemeente.

 

Functie-eisen en profiel

 

Jouw uitdaging

 

Als stevige, ervaren Financieel Adviseur ondersteun en adviseer je het management en de budgethouders. Je draagt bij aan de totstandkoming van de Planning & Control cyclus. Je adviseert over ontwikkelingen op het gebied van  gemeentefinanciën. Daarnaast ben je betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke projecten, waarbij je toeziet op de naleving van financiële richtlijnen en randvoorwaarden. Ook ben je in het team medeverantwoordelijk voor het op de kaart zetten van de Financieel Adviseur als proactieve sparringpartner voor bestuur en organisatie. 

 

Jouw profiel

 

Als Financieel Adviseur ben je:

 • proactief, analytisch, proces- en resultaatgedreven
 • creatief en voorzien van relevante up-to-date vakkennis
 • een zelfbewuste generalist met een sterke persoonlijkheid
 • omgevingsbewust, zowel in- als extern en legt snel verbanden
 • een verbinder, in staat om samen te werken over vakgebieden heen en doet dit ook
 • verantwoordelijk voor bewaking van financiële grenzen
 • pragmatisch en een ambitieus ingestelde professional met ‘hands-on’ mentaliteit
 • een professional die schakelt tussen strategisch, tactisch en uitvoerend niveau
  en je hebt:
 • een bedrijfseconomische opleiding op HBO/academisch niveau
 • minimaal 5 jaar ervaring bij een gemeente, provincie of waterschap.

 

Je voelt je thuis in een bestuurlijke omgeving en kunt omgaan met belangentegenstellingen. Vertrouwelijke informatie is bij jou in goede handen. Je luistert goed en hebt als het ware aan één woord voldoende. Je houdt ervan resultaten te behalen. Door je professionele instelling ben je in staat om je collega’s en klanten op een manier te ondersteunen die bij hen past. Samen met je directe collega’s geef je een boost aan de ontwikkeling van jouw team en positionering ervan binnen de gemeentelijke organisatie. Financiën komt mede dankzij jou vooraan in het proces aan tafel, in tegenstelling tot historisch achteraf. Samen met je collega’s ga je vormgeven aan financieel programmamanagement. Bovendien heb je oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en politieke verhoudingen.

 

Arbeidsvoorwaarden

 

Er wordt een salaris geboden dat past bij de zwaarte van de functie.

 

De gemeente Bergen op Zoom biedt hiernaast nog:

 

 • Een uitdagende functie
 • Ruimte voor initiatief
 • Een ambitieuze organisatie
 • Een prettige werksfeer
 • Een dynamische werkomgeving
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Opleidingsmogelijkheden

Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

 

Contact en informatie procedure:

 

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg via telefoonnummer 06-20419950 of via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch via telefoonnummer 073-6120655. U kunt bij voorkeur direct online via onze website www.zeelenberg.nl  solliciteren. Of u kunt uw sollicitatie (o.v.v. het vacaturenummer, in Word-formaat) sturen naar welkom@zeelenberg.nl.