Bestuur & Directie

Directeur met portefeuille Sociaal Domein & Veiligheid

Gemeente Roosendaal

Er gebeurt veel in Roosendaal. Het gemeentebestuur is ambitieus en werkt hard aan de ontwikkeling van de stad onder het motto: ‘Duurzaam, sterk, aantrekkelijk’. Roosendaal wil een duurzame gemeente zijn die werk maakt van de energietransitie en klimaatadaptatie. Een gemeente waar iedereen kan participeren in de samenleving en jongeren een toekomstperspectief hebben. Een gemeente met een goed woning- en voorzieningenaanbod, waar iedereen zich veilig en thuis voelt in eigen wijk of dorp. In Roosendaal hebben inwoners daadwerkelijk iets te zeggen over hun leefomgeving.

De organisatie
Gemeente Roosendaal heeft ongeveer 475 medewerkers in dienst. De directie bestaat uit de gemeentesecretaris en drie directeuren.

De gemeentelijke organisatie ontwikkelt zich voortdurend, met als kernwaarden ‘Resultaatgericht’, ‘Samen’ en ‘De ander centraal’. Roosendaal gelooft in de kracht van haar medewerkers. Zij zijn zelfstandige professionals, gericht op resultaat en samenwerking, die het bestuur adviseren en ondersteunen in het realiseren van de ambities. In dat kader werkt men in Roosendaal steeds meer in kleine groepen van 8 tot 12 medewerkers zonder direct leidinggevende. Medewerkers zijn met elkaar verantwoordelijk voor het groepsresultaat en verdelen onderling hun werkzaamheden. Zij leggen verantwoording af aan de directie. Dit noemt Roosendaal autonomer werken. Meer hierover leest u op de website.

Opgaven
Samen met de gemeentesecretaris en twee collega-directeuren:

 • geeft u leiding aan de ambtelijke organisatie;
 • laat u de organisatie meebewegen met de snel veranderende maatschappij;
 • zorgt u voor / stuurt u op verdere versterking en professionalisering van de integrale interne en externe samenwerking;
 • zorgt u voor / stuurt u op heldere communicatie over afspraken en prestaties, alsook op de verdere ontwikkeling en professionalisering van houding en gedrag van groepen en individuele medewerkers.

En daarnaast:

 • bent u eerste aanspreekpunt binnen het Sociaal Domein & Veiligheid voor medewerkers, bestuur en partners;
 • treedt u in de rol van directeur op als ambtelijk opdrachtgever voor programma’s en projecten binnen het Sociaal Domein & Veiligheid. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dit opdrachtgeverschap te mandateren.

Persoonsprofiel
U heeft academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met het managen van professionals in een complexe omgeving, liefst in de setting van programmasturing en/of zelfsturende teams. Daarnaast heeft u aantoonbare kennis van/ervaring met het Sociaal Domein & Veiligheid, bij voorkeur in een grootstedelijke omgeving.

U bent scherp van geest, plezierig in de omgang en hebt een goed gevoel voor humor. U bent koersvast en helder en oprecht in uw communicatie. U bent sterk in het leggen van verbindingen binnen en buiten de organisatie. U heeft een scherp oog voor ontwikkelingen in de samenleving en de betekenis hiervan voor de gemeentelijke organisatie. Grootstedelijke vraagstukken en de benodigde integrale afstemming op dit gebied zijn u niet vreemd. U bent zowel inhoudelijk als organisatorisch gericht op ontwikkeling en weet veranderingen mogelijk te maken en te borgen in de organisatie. Coachend leiderschap is uw voorkeursstijl, u bent ‘uw ego voorbij’ en bent in staat om mensen in hun kracht te zetten. U bent een aangename en stevige gesprekspartner op strategisch niveau, die er ook plezier in heeft zich af en toe te verdiepen in meer tactische of operationele casuïstiek. U denkt mee, maar biedt ook tegenspraak en tegenwicht. U bent goed in staat om bestuurders op strategisch niveau te adviseren en u heeft ook oog voor de tactische en operationele doorwerking daarvan.

Onderstaande competenties en persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in uw profiel:

 • Samenwerken: (her)kennen van gemeenschappelijke doelen en deze samen met anderen binnen en buiten de organisatie verwezenlijken.
 • Resultaatgerichtheid: afspraken maken over de te behalen resultaten en daarbij prioriteiten stellen, zowel in- als extern. Afspraken nakomen én evalueren om ervan te leren en kwaliteit te meten. Aanspreken op gemaakte afspraken, houding en gedrag.
 • De ander centraal: goed luisteren en de behoefte achter de vraag achterhalen. Tijdig en begrijpelijk communiceren. Ruimte geven voor initiatief en durven los te laten.
 • Bestuurlijkesensitiviteit: eigen activiteiten afstemmen op politieke en bestuurlijke veranderingen, posities, belangen, beleid en gevoeligheden.
 • Strategische visie: een langetermijnvisie, een breed perspectief, uiteenlopende mogelijkheden in gedachten houden bij het ontwikkelen van toekomstbeeld voor de organisatie.
 • Opbouwen: vanuit een eigen toekomstbeeld ideeën, organisaties en individuen samenbrengen en ontwikkelen, kan prikkelen en inspireren.

Arbeidsvoorwaarden
Roosendaal biedt u, afhankelijk van uw opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.675,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal 15). Verder ontvangt u elke maand een individueel keuzebudget (17,05% van het maandsalaris) dat u kunt laten uitbetalen of bijvoorbeeld kunt inzetten voor de fiscale uitruil van woon-werkverkeer of de aanschaf van een fiets.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wilt u meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Cees Zeelenberg of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 6 februari 2022 tegemoet. U kunt online solliciteren via de knop. We zijn benieuwd naar wie u bent en wat u drijft.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 6                                Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

14 februari 2022                    cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

16 februari 2022                     1e gespreksronde

23 februari 2022                    2e gespreksronde


Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Meer over gemeente Roosendaal
De stad Roosendaal ligt in het hart van West-Brabant. Zij vormt samen met de vijf karakteristieke dorpen Heerle, Nispen, Wouw, Wouwse Plantage en Moerstraten de gemeente Roosendaal. Een gemeente van de menselijke maat met talloze kleurrijke verenigingen, inwoners en ondernemers. Met 80.000 inwoners en meer dan 6.000 bedrijven groot genoeg voor interessante vraagstukken. Klein genoeg voor korte lijnen met belangrijke stakeholders. Met een ideale ligging: vanuit Rotterdam, Breda of Antwerpen bent u in ruim 30 minuten in Roosendaal.

Lees meer Lees minder