Bestuur & Directie

Directeur met portefeuille bedrijfsvoering

Gemeente Hoeksche Waard

Als directeur stuurt u samen met collega’s op opgaven en ontwikkelingen in de Hoeksche Waard en in de organisatie. Er wordt opgavegericht gewerkt over portefeuille- en teamgrenzen heen. Uw accent ligt daarbij op bedrijfsvoering.

Gemeente Hoeksche Waard

De gemeente is per 1 januari 2019 ontstaan na herindeling van vijf gemeenten. De gemeentelijke organisaties zijn samen met de organisaties van drie gemeenschappelijke regelingen samengevoegd tot 1 nieuwe organisatie. De Hoeksche Waard is een unieke streek direct grenzend aan de Rotterdamse regio en de Drechtsteden. Het eiland wordt omringd door het Haringvliet, het Hollands Diep, het Spui en de Oude Maas. Verdeeld over zestien kernen en een aantal buurtschappen, wonen ruim 86.000 inwoners in deze gemeente met kreken, polders, dijken, ruimte en karakteristieke dorpen. De Hoeksche Waard kenmerkt zich door ondernemerszin, duurzame en innovatieve landbouw en hechte en betrokken gemeenschappen. Hier hebben inwoners nog echt de ruimte om te wonen, te werken en te recreëren. Tegelijkertijd zijn grote steden en bijbehorende voorzieningen nabij.

Organisatie

De organisatie (490 FTE) kent een vierhoofdige directie en is opgedeeld in teams. Elk team heeft een teammanager die als eerste aanspreekpunt fungeert.

De Hoeksche Waard richt zich op persoonlijke en professionele ontwikkeling, ook vanwege haar streven naar zelforganisatie. De insteek is een open cultuur, waarbij ruimte is om fouten te maken. Om koers te geven aan het handelen, gebruikt de gemeente hiervoor drie kernwaarden: persoonlijk, vakmanschap en durf. Deze kernwaarden zeggen iets over het karakter en de ambities van de gemeente.

De directie

Er is een vierhoofdige directie onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, aangevuld met de concerncontroller en ondersteund door een directiesecretaris. De directie stuurt als team eenduidig de organisatie aan. Integraal management staat daarbij centraal. Het directieteam werkt aan het vergroten en bewaken van de integraliteit en samenhang van het functioneren van de organisatie. Een inspirerende en stimulerende werk- en leeromgeving vormt hierin de kern. Het directieteam is vaak (ambtelijk) opdrachtgever voor de teams en stelt de kaders waarbinnen de teams werken.

Opgaven

De gemeente Hoeksche Waard ‘staat’ en is tegelijk nog volop in de opbouwfase. Dit geeft u alle ruimte om mee te werken aan een vernieuwde en vernieuwende gemeentelijke organisatie.

De Hoeksche Waard is ambitieus. Zij wil ervoor zorgen dat datgene wat zij neerzet, impact heeft op haar omgeving. Niet alleen impact in de Hoeksche Waard, maar ook impact in de regio (richting Rotterdam en de Drechtsteden) en in Nederland.

De missie van Hoeksche Waard luidt: dichtbij, in verbinding met de omgeving. Hierin komen de volgende ambities van de gemeente naar voren:

 • Krachten en behoeften van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie centraal stellen. Concreet betekent dit dat Hoeksche Waard participatief en dorps- en wijkgericht wil werken. Zo wil zij als gemeente altijd dichtbij zijn.
 • Externe focus; Hoeksche Waard laten groeien en bloeien door in te spelen op kansen en proactief te zoeken naar samenwerkingen met interessante partners.

De schaalsprongvergroting van de nieuwe gemeente vraagt om een andere manier van werken: organiseren vanuit de opgaven in de Hoeksche Waard en de regio. Integraal en opgave gestuurd werken zijn in de doorontwikkeling van de gemeente belangrijke actuele thema’s. Deze omslag in houding en gedrag vraagt van de directie leiderschap, visie en sturing op basis van de besturingsfilosofie.

Na een intensieve periode van ‘neerzetten’ biedt bedrijfsvoering een goede basis op het gebied van financiën, personeel, organisatie, technologie en sturing. De opgave die voorligt is om hierop door te bouwen en door te ontwikkelen met – naast uiteraard de basis op orde – innovatie en vernieuwing als leidraad. Strategische positionering en rolbewustzijn van bedrijfsvoering in de organisatie zijn daarbij van essentieel belang, evenals integraal denken en handelen. Van de directeur wordt hierin een pro-actieve, leidende, op de toekomst gerichte kwaliteits- en professionaliseringsslag verwacht.

Persoonsprofiel

Vanzelfsprekend heeft u academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een (eind)verantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid, met accent op / aantoonbare affiniteit met bedrijfsvoering, evenals ervaring met / een heldere, moderne visie op ‘organiseren en ontwikkeling’.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure. Onderstaande persoons- en leiderschapskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in uw profiel:

 • U toont leiderschap door te inspireren met voorbeeldgedrag en in het uitdragen van organisatiewaarden en principes
 • U bent een stevige persoonlijkheid die vaardig communiceert en gewend is zowel in- als externe contacten te leggen. U bent gewend te werken in een team waarin men open en direct met elkaar samenwerkt en discussies niet uit de weg gaat
 • U verbindt kennis en ervaring op de eigen opgaven aan strategisch denkvermogen en het nemen van verantwoordelijkheid
 • U bent politiek sensitief en een strategisch gesprekspartner voor het bestuur
 • U bent sterk in de ontwikkeling van visie en het maken van de vertaalslag naar de werkpraktijk
 • U bent een energiek, inspirerend en resultaatgericht leider die verbindt en het beste uit mensen weet te halen
 • U handelt vanuit zelfkennis en authenticiteit en bent reflectief en lerend van aard
 • U kunt ‘loslaten’ en vertrouwen geven aan teammanagers

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 7.921,- bruto (schaal 16) per maand bij een 36-urige werkweek.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via het kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae graag uiterlijk 9 oktober 2019 tegemoet. U kunt online solliciteren via de reactielink boven aan deze pagina. We vragen u in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rol van concerndirecteur in de organisatie en uw toegevoegde waarde daarin, waarmee u tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • Week 41 en 42                                       adviseurs voeren oriënterende gesprekken  

                                                                      met kandidaten (op kantoor Zeelenberg)

 • Donderdag 17 oktober                          cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • Woensdag 30 oktober                           persoonlijke presentaties
 • Woensdag 6 november                         1e gespreksronde
 • Maandag 11 november                         2e gespreksronde

Een ontwikkelingsassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Lees meer Lees minder