Vacature

Directeur / kwartiermaker

Sluitingsdatum: 
Reactietermijn gesloten
Succesvol ingevuld
Organisatie: 
Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB)

Voor BWB zijn wij op zoek naar een inspirerende

directeur / kwartiermaker voor 24 uur per week.


De directeur is de schakel tussen bestuur en organisatie. Hij/zij geeft integraal leiding aan de organisatie, is eindverantwoordelijk voor de te behalen resultaten en eindverantwoordelijk voor de continue doorontwikkeling en innovatie van de totale organisatie. Hij/zij heeft een belangrijke initiërende, enthousiasmerende rol en voorbeeldfunctie. Op hoofdlijnen is bepaald in welke richting de organisatie zich moet ontwikkelen, welke sturing nodig is en dit moet op daadkrachtige en inspirerende wijze verder gebracht worden. Doorgaan op wat al ontwikkeld is, scherp blijven nadenken over wat nodig is en er voor zorgen dat daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan de gemaakte keuzes. De aansturing van de strategisch managers is belegd bij de directeur, hij/zij voert alle HRM-gesprekken met de strategisch managers. De directeur is secretaris van het bestuur van BWB. Het werkgeverschap en de aansturing van de directeur is belegd bij dit bestuur. Een uit het bestuur gevormde netwerkdirectie stuurt de directeur functioneel aan. De directeur is tevens bestuurder in de betekenis van de WOR. Gesteld is dat wanneer de organisatie in een stabielere situatie komt, de functie niet in dezelfde vorm zal blijven bestaan. Om die reden is er sprake van een tijdelijke functie voor maximaal drie jaar.

Profiel:
- Sterke betrokkenheid bij de strategische opgaven van BWB partners
- Visie op bedrijfsvoering en op het aansturen van een organisatie in ontwikkeling
- Verbindende, inspirerende en stimulerende leiderschapskwaliteiten
- Vasthoudend en een bruggenbouwer
- Sterk analytisch vermogen en visie
- Gericht op het sturen op resultaat, samenwerking en ontwikkeling
- Ervaren en enthousiasmerend in het daadwerkelijk verder brengen van organisatie en cultuur in een politiek-bestuurlijke omgeving
- Goede kennis van bestuurlijke aangelegenheden
- Uitstekend netwerker
- Laagdrempelig en toegankelijk, transparant en integer
- Stevig en resultaatgericht op de inhoud maar met oog voor de relatie
- Een innovatieve instelling

Functie-eisen:
- Academisch werk- en denkniveau
- Ruime en relevante werkervaring in een soortgelijke eindverantwoordelijke rol, bij voorkeur in een dienstverlenende organisatie (in opbouw);
- Inspirerend
- Aantoonbare ervaring met het inrichten van bedrijfsvoering processen
- Inzicht in bestuurlijke en politieke verhoudingen

Gewenste startdatum
Onze opdrachtgever ziet graag dat de nieuwe directeur kan starten per 1 januari 2016.

Wanneer reageren?
We verzoeken u vriendelijk alleen te reageren indien u aan de functie-eisen kunt voldoen.
We zijn nadrukkelijk op zoek naar een directeur / kwartiermaker met veel en heel gerichte ervaring. 

Honorarium
Het betreft een tijdelijke opdracht van maximaal drie jaar, te starten met een overeenkomst van een jaar. De reguliere functie is gewaardeerd in functieschaal 15. 

Contact en informatie procedure
Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Irene van Eijndhoven via telefoonnummer 06 – 165 12 170 of via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch via telefoonnummer 073 – 612 06 55.