Bestuur & Directie

Directeur-Bestuurder met ondernemersspirit

Stichting Bodembeheer Nederland

Een pragmatisch en coachend leider met een externe, commerciële blik en uitstekende netwerkkwaliteiten.

Een goede bodem voor onze toekomst!

Stichting Bodembeheer Nederland helpt overheden en bedrijven bij het oplossen van problemen met bodemverontreiniging, door verantwoordelijkheden over te nemen, risico’s te kunnen spreiden en eventuele nazorg van verontreinigde locaties te garanderen. De focus is daarbij gericht op oplossingen voor de “lange termijn”.

Context

Op allerlei fronten heeft bodem de aandacht. De wereld verandert en het belang van Bodem en Ondergrond wordt in Nederland steeds meer onderkend. We kennen in Nederland op het vlak van Bodem en Ondergrond grote en complexe vraagstukken, waar Stichting Bodembeheer Nederland actief een bijdrage aan wil leveren. Stichting Bodembeheer Nederland zal meerdere jaren werk hebben aan haar huidige belangrijkste activiteiten, maar nieuwe ontwikkelingen leiden ertoe dat Stichting Bodembeheer Nederland nadenkt over haar toekomst waarin er aanknopingspunten zijn voor additionele rollen en taken. De nieuwe Directeur-Bestuurder speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de toekomstvisie van Stichting Bodembeheer Nederland. Je kunt een sterke impuls geven aan het verder vormgeven van deze lange termijn visie en aan het verbreden van activiteiten, met als doel het duurzaam leveren van een belangrijke maatschappelijke bijdrage.

Over de organisatie

De stichting zonder winstoogmerk is een gezamenlijk initiatief van Bodemcentrum, Bosatex, Nazorg Bodem en SBNS, in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Stichting Bodembeheer Nederland werkt met een relatief klein, maar actief team. De organisatie bestaat uit 10 medewerkers, waarvan ongeveer de helft in loondienst, verspreidt over heel Nederland. Dit zijn veelal technisch hoogopgeleide professionals die gewend zijn om zelfstandig te opereren. Stichting Bodembeheer Nederland heeft een raad van toezicht (RvT) die de stichting adviseert en begeleidt bij het uitvoeren van de missie van Stichting Bodembeheer Nederland: het bieden van een totaaloplossing aan bedrijven en overheden op gebied van bodemsanering en nazorg van verontreinigde locaties. De RvT is adviseur bij het opstellen van de strategie en het beleid en houdt toezicht op het risicomanagement van SBN. Daarnaast controleert de RvT de jaarlijkse begroting, jaarplannen en jaarverslagen. Zie organogram

Samen met de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) werkt Stichting Bodembeheer Nederland aan een online leerplatform voor bodem en ondergrond; de Bodembreed Academie.

Opgaven

Als eindverantwoordelijke Directeur-Bestuurder heb je de dagelijkse leiding van de organisatie. Je coacht en motiveert jouw medewerkers, en inspireert ze met jouw ondernemende spirit. Je stuurt de (inhoudelijke) activiteiten aan en intervenieert waar nodig om de belangen van partijen bij elkaar te brengen. Ook draag je zorg voor de financiële en administratieve processen van de organisatie. Naast deze interne opgave vervul je in de functie van Directeur een belangrijke boegbeeldrol. Je verbindt de twee werelden van de private en publieke sector en positioneert de organisatie binnen de (rijks)overheid door het netwerk te onderhouden en uit te bouwen. Je bent een gesprekspartner van de stakeholders op directieniveau en bent in staat om onderhandelingen verder te brengen. De Directeur-Bestuurder rapporteert aan de RvT. De RvT is nabij en ontwikkelt de kaders, maar de Directeur-Bestuurder verricht de werkzaamheden in een grote mate van zelfstandigheid.

Wie ben jij?

Idealiter heb je ervaring in een vergelijkbare rol bij een organisatie met publiek-private affiniteit en/of in het werken in beide sectoren. Je bent niet per se inhoudsdeskundig, maar enige kennis van het bodemdossier en een netwerk van relevante stakeholders is absoluut een pre. Naast een afgeronde academische studie op het gebied chemie, techniek of economie, herken je je in de volgende omschrijving:

 • Je bent communicatief sterk en goed in staat om de doelen en de boodschap van Stichting Bodembeheer Nederland over het voetlicht te brengen;
 • Je weet je effectief te manifesteren in complexe krachtenvelden, bent politiek-bestuurlijk sensitief en toont leiderschap;
 • Je bent een échte people manager met oprechte interesse en invoelingsvermogen;
 • Je hebt gevoel voor verhoudingen, structuren en besluitvormingstrajecten;
 • Je hebt scherp zicht op de (strategische) ontwikkelingen binnen het taakveld van Stichting Bodembeheer Nederland;
 • Je kijkt door een bedrijfsmatige bril, hebt een ‘zakelijk’ instinct en financieel inzicht;
 • Je denkt op meta-niveau en bezit de kwaliteit om uit te zoomen;
 • Je denkt in kansen en hebt een visie over hoe de organisatie zich verder kan ontwikkelen;
 • Je bent tegelijk ook pragmatisch ingesteld en in staat knopen door te hakken;
 • Je hebt een flinke dosis humor en relativeringsvermogen. 

Wat heeft de Stichting Bodembeheer Nederland jou te bieden?

 • Een rol met de mogelijkheid om invulling te geven aan een maatschappelijke opdracht: het verbeteren van bodemkwaliteit;
 • Een brede functie waarin techniek, commercie (zonder winstoogmerk), strategie en management samen komen;
 • Afhankelijk van je opleiding en ervaring een salaris van maximaal € 9.293,- bruto per maand op basis van 36-urige werkweek (functieschaal 16 cao Rijksoverheid per 1 januari 2024);
 • Een lease-auto behoort tot de mogelijkheden.

Contact- en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra of Cees Zeelenberg via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 8 oktober 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina.

Een assessment en/of referentieonderzoek maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

De data van de procedure zijn:

Week 39: oriënterende gesprekken door adviseurs Zeelenberg
2 oktober: cv presentatie door adviseurs Zeelenberg
4 oktober: persoonlijke presentatie (door kandidaten)
11 oktober: 1e gespreksronde bij Stichting Bodembeheer Nederland
17 oktober: 2e gespreksronde bij Stichting Bodembeheer Nederland

Stichting Bodembeheer Nederland wil een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die ze gebruikt om beter voorbereid te zijn op de ontwikkelingen in de samenleving.

Over de Stichting Bodembeheer Nederland

Stichting Bodembeheer Nederland is in 2015 opgericht om vanuit één organisatie bedrijven met een bodemverontreiniging te ondersteunen – financieel en operationeel. De taken van verschillende organisaties worden in Bodembeheer Nederland gebundeld. Zo is in 2016 Nazorg Bodem overgenomen, en is de stichting in 2017 met Bodemcentrum gefuseerd.

Lees meer Lees minder