Bestuur & Directie

Verbindende en daadkrachtige Algemeen Directeur

BEL Combinatie

Een koersvaste leider die de werkorganisatie verder brengt en die de samenwerking met de drie besturen en binnen de organisatie optimaliseert.

De BEL Combinatie is het samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. De drie gemeenten zijn zelfstandig en maken gebruik van één professionele en flexibele ambtelijke organisatie van circa 200 medewerkers. Sinds 1 januari 2008 verzorgt de BEL combinatie de dienstverlening en totstandkoming en uitvoering van het beleid voor de drie gemeenten. De gemeentebesturen waken ervoor dat dat blijft afgestemd op wat er in hun dorp nodig is.

De BEL Combinatie is een kleine, dynamische en gezellige organisatie die werkt aan onderwerpen die er echt toe doen voor de inwoners en ondernemers van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In het werk staan de kernwaarden Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek ondernemerschap centraal. De medewerkers zijn gedreven, flexibel en collegiaal. De lijnen zijn kort. Werken bij de BEL Combinatie betekent: ’never a dull moment’.

Samen op weg naar een toekomstbestendige en stabiele BEL Combinatie
De doelen van het bestuur vormen de pijlers voor de programmadoelen in de ambtelijke organisatie: Dichtbij inwoners, Efficiënt & effectief, Veilig & betrouwbaar en Basis op orde. In dit kader is een organisatieontwikkelingstraject gestart: VIBE. De ambitie? Een organisatie zijn die zich snel en flexibel aanpast aan dat wat moet, om kwalitatief goede diensten en producten aan de drie gemeenten en haar inwoners te leveren. En die goed kan inspelen op nieuwe vragen, crises en knelpunten.

Wat staat jou te doen als Algemeen Directeur?
In deze functie ben jij – in opdracht van het bestuur – eindverantwoordelijk voor het functioneren van de werkorganisatie. Samen met de adjunct-directeur en de  teamleiders (het MT) geef je integraal leiding aan de organisatie en draag je zorg voor de realisatie van de opdrachten vanuit de gemeenten. Dit vraagt om heldere opdrachtformuleringen, scherp prioriteren, keuzes maken, planmatig werken en een professionele opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Je zorgt dat er zowel binnen de organisatie als met de opdrachtgevers afstemming plaatsvindt en dat de samenwerking optimaal verloopt.

Als Algemeen Directeur heb jij – samen met het MT – een cruciale verbindende rol tussen de werkorganisatie en de drie gemeentebesturen. Jij bent intensief betrokken bij zowel de bestuurders als de MT-collega’s, zodat je deze schakelfunctie goed kunt vervullen.

Het bestuur heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van de werkorganisatie. Het is aan jou als Algemeen Directeur om het organisatieontwikkelingsprogramma VIBE  te vertalen naar de praktijk en hiermee zichtbare resultaten te boeken. Onderdeel hiervan is het werken aan gezamenlijkheid en duidelijkheid binnen het MT als geheel en aan de stevigheid en zichtbaarheid van MT-leden. Samenwerking, (persoonlijk) leiderschap en het vergroten van het strategisch vermogen zijn belangrijke speerpunten.

Het werken voor drie gemeenten, gelegen in twee provincies, maakt de rol uitdagend. In dit complexe krachtenveld weet jij te luisteren en te verbinden, te prioriteren en keuzes te maken.

Als WOR-bestuurder werk je aan een constructieve relatie met de Ondernemingsraad. Je investeert daar actief in, samen met de leden van de OR. Je streeft naar goed overleg binnen de organisatie en naar actieve betrokkenheid van de medewerkers.

Wie ben jij?
Naast WO werk- en denkniveau heb je leidinggevende ervaring. Je hebt affiniteit met het werken in een complex bestuurlijk speelveld en kiest bewust voor de BEL Combinatie. Verder komen de volgende persoonlijke kenmerken in jouw profiel naar voren:

  • Je denkt in scenario’s, bent oplossingsgericht, besluitvaardig en daadkrachtig. Je zorgt voor heldere verwachtingen en afspraken en spreekt collega’s hier ook op aan.
  • Je hebt visie, houdt vast aan de ingezette koers en bent daarin volhardend. Je weet weerstand te doorbreken en daadwerkelijk tot resultaat te komen.
  • Jij bent een boegbeeld weet te inspireren.
  • Je bent zichtbaar, toegankelijk en gaat uit van de kracht van medewerkers.
  • Je staat stevig in je schoenen en bent politiek-bestuurlijk sensitief. Je toont je een serieuze gesprekspartner op alle niveaus.
  • Je bent samenwerkingsgericht, communicatief en transparant. Je weet de verbinding te versterken tussen de besturen, gemeentesecretarissen en de organisatie.
  • Als leidinggevende van de teamleiders stel je je op als sparringpartner; je denkt met hen mee en spiegelt.
  • Je bent ontwikkelingsgericht en draagt graag bij aan het vormgeven van een lerende organisatie.
  • Je signaleert en acteert op trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de samenleving en de gemeentelijke dienstverlening.

Arbeidsvoorwaarden
Als lerende organisatie is de BEL Combinatie continu in beweging. Er is volop ruimte voor training, opleiding, ontwikkeling en eigen initiatieven.

Afhankelijk van je opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 8.381,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 15). Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van jouw jaarsalaris. Dit kan je vrij inzetten voor o.a. maandelijkse uitbetaling, extra vrije dagen of een opleiding.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Esther Dijkstra of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 18 juni 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

21 en 22 juni 2023         adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
26 juni 2023              cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
29 juni 2023                   persoonlijke presentatie (door kandidaten)
4 juli 2023                       1e gespreksronde
10 juli 2023                     2e gespreksronde

Een online talentenonderzoek maakt deel uit van de procedure. Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Lees meer Lees minder