ZWOLLE 36 uur

Directeur Watersysteem en Waterketen (reactietermijn gesloten)

11960 Waterschap Drents Overijsselse Delta ZWOLLE Vast (W&S) 36 uur p/w

maximaal € 10.171,- (schaal 16)

Werken bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) betekent veel meer dan je inzetten voor water! Samen met je collega’s heb je impact op ons mooie beheergebied van Deventer tot Assen. Je creëert een leefbare en toekomstbestendige omgeving om te wonen, werken en recreëren.

Waarom kies je voor deze uitdaging bij WDODelta?

  • Je gaat werken bij het op één na grootste waterschap van Nederland met een grote diversiteit aan uitdagingen;
  • Je gaat de diepte in met strategisch-tactische vraagstukken op het gebied van watersystemen en waterketen. Daarbij staat naast het sturen en richting geven, ook de implementatie van maatregelen centraal;
  • Je draagt bij aan de kerntaken van de WDODelta met onder meer schoon, niet teveel en voldoende water, waarbij de positionering van het waterschap binnen de ruimtelijke ontwikkelingen door collega overheden steviger wordt;
  • Je geeft met het directie- en managementteam de doorontwikkeling van de organisatie vorm.

Wat ga je doen?

In jouw rol als eindverantwoordelijk directeur van de programma’s Watersysteem en Waterketen geef je leiding aan drie managers, verdeeld over de afdelingen ‘Beheer Waterketen, ‘Beheer Watersysteem en Dijken’ en ‘Onderzoek en Advies’. In totaal werken hier ca. 250-300 medewerkers. Je bent als directeur samen met jouw collega directeuren integraal verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Als programmadirecteur en belangrijke speler binnen het assetmanagement van watersysteem en waterketen geef je richting, stel je kaders en stuur je op uitvoeringsplannen. Daarbij ben je een sparring partner en zet je de afdelingshoofden in hun kracht. Ook ben je een belangrijke schakel tussen het dagelijks bestuur en de organisatie. Je borgt de goede samenwerking mede door het in balans houden van bestuurlijke ambities en ambtelijke mogelijkheden.

Context

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) wordt bestuurd door een algemeen en dagelijks bestuur waarbij de dijkgraaf voorzitter is van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van het waterschap. Het is verantwoordelijk voor het bepalen van de strategische doelen en kaders, het beschikbaar stellen van financiële middelen om deze doelen te realiseren, en ziet toe op de uitvoering binnen deze kaders. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het bereidt de besluitvorming door het algemeen bestuur voor en zorgt vervolgens voor de uitvoering van die besluiten en geeft uitvoeringskaders mee aan de organisatie. De organisatie telt ca. 700 medewerkers en kent een 4-hoofdige directie, de secretaris-directeur en drie directeuren. In het directieteam vindt de integrale afweging en besluitvorming ambtelijk plaats en worden voorstellen voor het bestuur voorbereid. Zie organogram.

De organisatie

De organisatie typeert zich door de grote bevlogenheid, betrokkenheid en deskundigheid van haar medewerkers. Klimaatverandering, dijkversterking, uitvoering van wet- en regelgeving (zoals Kaderrichtijn Water, Richtlijn Stedelijk afvalwater) alsmede ontwikkelingen in het landelijk gebied en de woningbouwopgave zijn een kleine opsomming van de steeds complexere maatschappelijke opgaven, waarin regionale overheden steeds meer onderling afhankelijk zijn en er kansen liggen om opgaven te verbinden. Om het hoofd te kunnen bieden aan deze uitdagingen, wil WDODelta een samenwerkende, wendbare en toekomstbestendige organisatie zijn. Lees hier meer over in Watervisie: meer dan water.

Om het verschil te kunnen maken, en korte lijnen te hebben bij de uitvoering van de taken van WDODelta, is verbinding essentieel. Zowel de mensen werkzaam in de buitendienst alsook de mensen op kantoor in Zwolle, staan samen aan de lat voor de opgaven van WDODelta.

Opgaven

Je stuurt, geeft richting en komt samen met betrokken directeuren, managers en medewerkers tot een duidelijke aanpak binnen bestuurlijke kaders en ontwikkelt uitvoeringsplannen voor de kerntaken van de WDODelta, waaronder bijvoorbeeld de implementatie van assetmanagement. Je levert je bijdrage aan de organisatie ontwikkeling en pakt hierin je rol, waarbij de verantwoordelijkheden geleidelijk lager in de in de organisatie belegd worden. Samen met de directieleden vertaal je bestuurlijke lijnen door naar de operatie, zoals bijvoorbeeld de ‘Position Paper Water en Bodem sturend’ en de ‘Toekomstvisie Waterketen’. Je bent een sparringpartner voor jouw MT-leden en stimuleert de onderlinge samenwerking, ook binnen het management team. Je motiveert de afdelingen hun doelen rondom lastenbeheersing te behalen en benut hierbij de mogelijkheden van innovatiever en digitaler werken.

Wie ben jij?

De rol van de directeur Watersysteem en Waterketen is veelzijdig. Je opereert en schakelt op bestuurlijk én ambtelijk niveau. Je bent in verbinding met de collega’s binnen én buiten. En gericht op visie én op uitvoering. Je bent actief in het externe netwerk. Dit vraagt om analytisch vermogen, nieuwsgierigheid en een onderzoekende, open houding. Je bent politiek bestuurlijk sensitief en een goede gesprekspartner voor de bestuursleden, managers en medewerkers van de WDODelta. Je herkent jezelf in de volgende competenties: teamspeler, integrator, verbinder, innovator en executiekracht. Jouw persoonlijkheid laat zich omschrijven als richtinggevend, sturing gevend, zakelijk, stevig, maar ook informeel en toegankelijk. Je pakt waar nodig door.

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en meerjarige directie of managementervaring in een bestuurlijke context. Je weet wat er speelt binnen de sector waterschappen. Je hebt ervaring met assetmanagement, data gedreven en procesgericht werken. Het is belangrijk dat je de digitale transformatie binnen je verantwoordelijkheidsgebied weet vorm te geven. Je doorziet tijdig wat er speelt. Je geeft verantwoordelijkheid en verwacht verantwoording, zeker als zaken anders lopen dan gepland.

Wat biedt WDODelta jou?

De functie van directeur Watersysteem en Waterketen is gewaardeerd in schaal 16 (cao werken voor waterschappen). Het maximale salaris bedraagt vanaf 1 juli 2024 maximaal € 10.171,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Het betreft een full time dienstverband.

De cao waterschappen kent een individueel keuzebudget van 21% van je bruto jaarsalaris (inclusief 8% vakantiegeld), goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder de ABP pensioenregeling en een ruime reiskostenvergoeding woon-werk. Je kunt met de ICT middelen vanuit huis werken.

Contact- en informatieprocedure

De procedure wordt begeleid door bureau Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Esther Dijkstra of José Brus via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk zondag 16 juni 2024 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button op deze pagina.

We zijn benieuwd naar wie je bent, wat je drijft en wat je kunt.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland:

  • 17 t/m 24 juni: adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
  • 27 juni: cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
  • 3 juli: 1e selectieronde “persoonlijke presentaties” (door kandidaten)
  • 9 juli: 2e selectieronde “verdiepende gesprekken”
  • 11 juli: 3e selectieronde “afrondende gesprekken”

Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Om in dienst te kunnen treden bij de WDODelta is een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

Voor het downloaden van de vacature: klik hier.

Senior adviseur Esther Dijkstra
Senior adviseur José Brus 073 - 612 06 55