Management & Professionals

Clustermanager Stad

Gemeente Maassluis

Wil jij wérkelijk het verschil maken in een organisatie met korte lijnen?

Hier ben je niet alleen verantwoordelijk voor je eigen cluster, maar versterk je als management gezamenlijk de organisatie ontwikkeling

Organisatie en ambitie

Gemeente Maassluis heeft de ambitie een netwerkorganisatie te zijn die, in co-creatie met diverse partijen, in- en extern, aan de sociale en duurzame ontwikkeling van de stad werkt. Om maatschappelijke initiatieven proactief op te pakken en verder te brengen is een nieuwe organisatiestructuur ontworpen.

De kernwaarden van de organisatie zijn:

 • Ondernemen (handen uit de mouwen)
 • Experimenteren (fouten maken mag)
 • Verbinden (welke partijen hebben we nodig en hoe zorg je dat ze meedoen)
 • Eigenaarschap (je verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen)
 • Reflecteren (de tijd nemen om terug te kijken)
 • Samenwerken (het klinkt zo vanzelfsprekend, maar…)

Cluster Stad

Het cluster Stad (102 FTE)  is één van de vier clusters van de organisatie. Het cluster bestaat uit drie teams: Team Sociaal Beleid en Vrije Tijd, Team Ruimtelijk/Fysiek Beleid en Beheer en het Team Projecten, Gebiedsontwikkeling en Civiel.

Naast verantwoordelijkheid voor beleidsontwikkeling in de breedste zin van het woord is het cluster middels het team Projecten Gebiedsontwikkeling en Civiel verantwoordelijk voor voorbereiding en uitvoering van projecten m.b.t. gebiedsontwikkeling en civiele werken.

De cultuur binnen het cluster is informeel en no nonsense en kenmerkt zich door korte lijnen, een hands-on mentaliteit en resultaatgerichtheid.

Opgaven

Eind 2017 is een proces van organisatieontwikkeling ingezet op basis van het plan ‘Maassluis verandert’. De uitgangspunten, doelstellingen en opgaven die in dit plan staan beschreven, zijn nog steeds actueel. Jij staat aan de lat voor de volgende opgaven:

Bouwen aan verbinding

Jij gaat met de teammanagers  aan de slag met de verschillende disciplines binnen het cluster, om deze op inhoud, proces en mensniveau te verbinden. Doel is dat medewerkers elkaars meerwaarde zien, herkennen en erkennen zodat er meer gebruik gemaakt wordt van elkaars expertise en kwaliteiten. Ook gaat het om verbinding naar buiten; wat wordt in de lokale samenleving gevoeld en ervaren en hoe gaan we hiermee om, hoe zoeken we hier de verbinding?

Vergroten van de integraliteit

Organisatiebreed speelt deze opgave die jij oppakt. Je laat medewerkers over team- en clustergrenzen heen kijken en stimuleert het samenwerken op thema’s en onderwerpen. Hierdoor werk je aan verbetering en intensivering van samenwerkingen.

Samenspel met bestuur

Vanwege de korte lijnen met het bestuur is men gewend snel tot actie over te gaan. Als clustermanager heb jij juist oog voor een strategische aanpak van de wensen van het bestuur. Het is van belang om hierin samen met de teammanagers prioriteiten te stellen en de hoeveelheid werk af te stemmen op de capaciteiten van de individuele medewerkers. Transparante communicatie hierover is daarbij van groot belang.

Rolinvulling, taken en verantwoordelijkheden

Als clustermanager vorm je samen met de collega-clustermanagers en de algemeen directeur/gemeentesecretaris het Centraal Management Team (CMT) en stuurt gezamenlijk de organisatie aan. Samen met jouw teammanagers en de stafadviseur vorm je het MT binnen cluster Stad.

 • Je legt verantwoording af aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris.
 • Je geeft leiding aan het cluster Stad; je stuurt de teammanagers rechtstreeks aan en draagt zorg voor de doorontwikkeling van hun leiderschap. 
 • Je draagt bij aan een langetermijnvisie en strategische beleidsontwikkeling. Je bent in staat strategie te vertalen naar tactisch niveau, onder meer door het (samen met de teammanagers) opstellen van jaarplannen voor het cluster en de afzonderlijke teams.
 • Je bent sparringpartner voor bestuur; toont lenigheid t.o.v. bestuurlijke belangen en bent tegelijk stevig waar het gaat om spiegelen en het open gesprek aangaan met bestuurders.

Jouw profiel

Je hebt een relevante WO-opleiding en affiniteit met beleidsvorming en projecten. Je hebt managementervaring, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je staat stevig in je schoenen, communiceert makkelijk en bent bestuurlijk sensitief.
 • Je hebt inlevingsvermogen, je treedt spiegelend op en behoudt daarbij de verbinding.
 • Jouw leiderschapsstijl is die van vertrouwen en verbinden, coachend maar zeker in staat te sturen.
 • Je bent alert in het signaleren van ontwikkelingen en anticipeert hier tijdig op.
 • Je bent een inspirerend leider, je stuurt doelgericht met rust en relativeringsvermogen.
 • Je bent een stevige strategisch adviseur/sparringpartner voor het college.
 • Je schakelt soepel tussen diverse niveaus en settings in de dynamiek van samenleving, bestuur, directie/management en organisatie.
 • Je hebt aandacht voor de mens, ziet talenten en ontwikkelpotentieel en stimuleert dit.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 7.269,- bruto (schaal 14) per maand bij een 36-urige werkweek. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het bruto maandsalaris. Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, thuiswerken, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je functie effectief in te vullen.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met José Brus of Cees Zeelenberg via 073 – 612 06 55.

We zien jouw motivatie en curriculum vitae graag uiterlijk 16 oktober 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/clustermanager-stad. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 41-42                       Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

21 oktober 2022                cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

27 oktober 2022               1e gespreksronde

31 oktober 2022                2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Over Maassluis

Maassluis is een ambitieuze en dynamische stad met ruim 35.000 inwoners met een organisatie met veel ontwikkelopgaven. Een stad die wil meegaan in nieuwe ontwikkelingen, haar historie koesteren en een stad blijven waar het gezellig en fijn wonen is. Lees meer op www.maassluis.nl

Lees meer Lees minder