Management & Professionals

Clustermanager Inwoners & Veiligheid

Gemeente Maassluis

Werken bij Maassluis betekent werken in een organisatie met korte lijnen waarin je daadwerkelijk het verschil kan maken. Je houdt je niet alleen bezig met jouw cluster en de teams daarbinnen, maar bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de gehele organisatie.

Organisatie en ambitie
Gemeente Maassluis heeft de ambitie een netwerkorganisatie te zijn die, in co-creatie met diverse partijen, in- en extern, aan de sociale en duurzame ontwikkeling van de stad werkt. Om maatschappelijke initiatieven proactief op te pakken en verder te brengen is een nieuwe organisatiestructuur ontworpen.

De centrale maatstaven van het organisatieontwikkelingsproces zijn:

 • Ondernemen (handen uit de mouwen)
 • Experimenteren (fouten maken mag)
 • Verbinden (welke partijen hebben we nodig en hoe zorg je dat ze meedoen)
 • Eigenaarschap (je verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen)
 • Reflecteren (de tijd nemen om terug te kijken)
 • Samenwerken (het klinkt zo vanzelfsprekend, maar…)


Cluster Inwoners en Veiligheid
Het cluster Inwoners en Veiligheid is één van de vier clusters van de organisatie. Dit cluster bestaat uit drie teams (55 FTE): team Publiekszaken, team Veiligheid, Vergunningen & Handhaving en team Vraagraak; het wijkteam dat taken uitvoert op het gebied van de WMO en de Jeugdwet.

In dit cluster komen het fysieke, sociale en dienstverleningsdomein samen. Wat de teams gemeen hebben, is dat ze gericht zijn op de inwoners (en hun veiligheid). Deze samenstelling maakt een integrale aanpak van opgaven mogelijk en stimuleert samenwerking op uiteenlopende gebieden. Dit biedt unieke kansen en mogelijkheden.


Opgaven
Organisatieontwikkeling
In het kader van de organisatieontwikkeling staat het cluster voor een aantal opgaven. Eén daarvan is het vergroten van de integraliteit; medewerkers over hun ‘grenzen’ heen laten kijken en verbetering en intensivering van samenwerkingen. Een tweede is het tonen van eigenaarschap; medewerkers verantwoordelijkheden geven, het gevoel dat iets ‘van hen’ is vergroten en aansporen tot een proactieve houding. Dit alles om in een zo open mogelijke verbinding met de stad te staan en met oog voor de mens. Als clustermanager vervul jij hierin een voorbeeldrol.

Samenspel met bestuur
Vanwege de korte lijnen met het bestuur is men gewend snel tot actie over te gaan. Als clustermanager heb jij juist oog voor een strategische aanpak van de wensen van het bestuur. Het is van belang om hierin samen met de teammanagers prioriteiten te stellen en de hoeveelheid werk af te stemmen op de capaciteiten van de individuele medewerkers. Transparante communicatie hierover is daarbij van groot belang.


Rolinvulling, taken en verantwoordelijkheden
Als clustermanager geef je samen met de collega-clustermanagers en de algemeen directeur/gemeentesecretaris leiding aan de gehele organisatie. Je bent lid van het Concern Management Team (CMT) en vertegenwoordigt het cluster hierin. Samen met de teammanagers en de stafadviseur vorm je het management team (MT) van het cluster.

 • Je bent als clustermanager verantwoordelijk voor de implementatie van het bedrijfsplan en de doorontwikkeling en innovatie van het cluster.
 • Je legt rechtstreeks verantwoording af aan de gemeentesecretaris.
 • Aansturing van de teammanagers en zorgdragen voor leiderschapsdoorontwikkeling. Je streeft hierbij het creëren van een hecht MT na, waarin coachend leiderschap wordt doorontwikkeld, teammanagers en medewerkers elkaar snel weten te vinden en in verbinding zijn met bestuur en de rest van de organisatie.
 • Je bent een zichtbaar boegbeeld, vervult een voorbeeldrol. Je bent je bewust van de balans tussen jouw verwachting van medewerkers en de aansluiting hiervan op hun behoeften en hun mogelijkheden.
 • Je draagt bij aan lange termijn visieontwikkeling en strategische beleidsontwikkeling. Geeft leiding aan veranderprocessen en cultuur- en managementontwikkeling en bent in staat een duidelijke visie te vertalen naar de praktijk.
 • Je stuurt in het bijzonder op resultaten en op de gewenste cultuur en houding & gedrag.
 • Je stelt samen met de teammanagers een cluster-jaarplan op, dat is afgeleid van het bedrijfsplan en bewaakt de uitvoering hiervan.
 • Je bent in nauw contact met de portefeuillehouder in het bestuur en voert hiermee regelmatig overleg.


Jouw profiel
Je hebt WO werk- en denkniveau. Daarnaast heb je ervaring op het niveau van integraal manager in een (bij voorkeur gemeentelijke) politiek-bestuurlijke organisatie. Je hebt ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische beleidsontwikkeling. Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en kunt hiernaar handelen.
Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Jij bent communicatief sterk.
 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden, coachend maar bent ook in staat te sturen. Zo stimuleer je leiderschapsontwikkeling bij de teammanagers.
 • Jij inspireert en stimuleer, tegelijkertijd doe je dit met rust en relativeringsvermogen.
 • Jij hebt visie en kunt strategische concerndoelen vertalen naar het cluster en de teams, je creëert duidelijkheid en overzicht.
 • Jij hebt lenigheid, begrip voor politieke realiteit, kunt prioriteiten bijstellen.
 • Jij bent een stevige strategisch adviseur/sparringpartner van het college.
 • Jij weet te schakelen in de dynamiek van samenleving, bestuur, directie/management en organisatie en brengt dit samen.
 • Je hebt aandacht voor de mens, bent toegankelijk.


Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 6.240,- bruto (schaal 13) per maand bij een 36-urige werkweek.


Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Renske Veenstra of Methanie van der Lee via het kantoor in ’s Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55. We zien jouw motivatie en curriculum vitae graag uiterlijk 26 april 2020 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • Woensdag 29 en donderdag 30 april 2020       oriënterend gesprek bij Zeelenberg op kantoor
 • Vrijdag 15 mei 2020                                              cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • Maandag 18 mei 2020                                          1e gespreksronde
 • Maandag 25 mei 2020                                          2e gespreksronde
 • Vrijdag 29 mei 2020                                               ontwikkelassessment


Over Maassluis
Maassluis is een ambitieuze stad met zo’n 33.000 inwoners. Een stad die trots is op haar rijke geschiedenis, haar historische centrum koestert en daarbij ook nieuwe ontwikkelingen en innovatie stimuleert. Lees meer op www.maassluis.nl

Lees meer Lees minder