Management & Professionals

Clustermanager Bedrijfsvoering

Gemeente Maassluis

Wil jij wérkelijk het verschil maken in een organisatie met korte lijnen?

Hier ben je niet alleen verantwoordelijk voor je eigen cluster, maar versterk je als management gezamenlijk de organisatie ontwikkeling

Organisatie en ambitie

Gemeente Maassluis heeft de ambitie een netwerkorganisatie te zijn die, in co-creatie met diverse partijen, in- en extern, aan de sociale en duurzame ontwikkeling van de stad werkt. Om maatschappelijke initiatieven proactief op te pakken en verder te brengen is een nieuwe organisatiestructuur ontworpen.

De kernwaarden van de organisatie zijn:

 • Ondernemen (handen uit de mouwen)
 • Experimenteren (fouten maken mag)
 • Verbinden (welke partijen hebben we nodig en hoe zorg je dat ze meedoen)
 • Eigenaarschap (je verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen)
 • Reflecteren (de tijd nemen om terug te kijken)
 • Samenwerken (het klinkt zo vanzelfsprekend, maar…)

Cluster Bedrijfsvoering

Het cluster Bedrijfsvoering (88 FTE) is één van de vier clusters van de organisatie en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit reilen en zeilen is verdeeld onder drie teams binnen het cluster: Team Informatievoorziening, Team Financiën, Belastingen en Administratie en Team HR, Juridische zaken, Inkoop en Communicatie.

Opgaven

Eind 2017 is een proces van organisatieontwikkeling ingezet op basis van het plan ‘Maassluis verandert’. De uitgangspunten, doelstellingen en opgaven die in dit plan staan beschreven, zijn nog steeds actueel. Jij staat aan de lat voor de volgende opgaven:

Vergroten van de integraliteit

Organisatiebreed speelt deze opgave die jij oppakt. Je laat medewerkers over team- en clustergrenzen heen kijken en stimuleert het samenwerken op thema’s en onderwerpen. Hierdoor werk je aan verbetering en intensivering van samenwerkingen.

Vergroten van eigenaarschap

Medewerkers vertrouwen geven zodat ze verantwoordelijkheden durven aangaan. Je vergroot het gevoel dat iets ‘van hen’ is en spoort hen aan een actieve en uitnodigende houding naar de lokale samenleving te ontwikkelen. Dit gaat met vallen en opstaan, vereist moed van medewerkers en ruimte van jou om medewerkers te laten leren. Als clustermanager vervul jij hierin een voorbeeldrol en stimuleer deze innovatie via je teammanagers.

Positionering van bedrijfsvoering in andere clusters

Bewustwording van het belang van bedrijfsvoering is de sleutel naar heldere processen en goede samenwerking clusteroverstijgend. Jij gaat aan de slag met een duidelijke positionering van het cluster bedrijfsvoering organisatiebreed, zodat de disciplines binnen bedrijfsvoering tijdig worden betrokken bij het aangaan van opgaven. Binnen het cluster is vooralsnog focus gewenst op innovatie ICT, capaciteit van Communicatie en het proactieve adviseurschap vanuit alle ondersteunende teams.

Stevig samenspel met bestuur

Vanwege de directe lijnen met het bestuur voelen medewerkers de druk om snel tot actie over te gaan. Samen met jouw teammanagers maak je inzichtelijk wat haalbaar is. Je brengt balans aan tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit en kaart knelpunten bestuurlijk en ambtelijk aan om tot een realistische en heldere prioritering te komen. Je hebt hierbij oog en gevoel voor bestuurlijke wensen, daarbij sta je stevig in het inzichtelijk maken van haalbaarheid en consequenties richting bestuur.

Rolinvulling, taken en verantwoordelijkheden

Als clustermanager vorm je samen met de collega-clustermanagers en de algemeen directeur/gemeentesecretaris het Centraal Management Team (CMT) en stuurt gezamenlijk de organisatie aan. Samen met jouw teammanagers en de stafadviseur vorm je het MT binnen cluster Bedrijfsvoering.

 • Je legt verantwoording af aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris.
 • Je geeft leiding aan het cluster Bedrijfsvoering; je stuurt de teammanagers rechtstreeks aan en draagt zorg voor de doorontwikkeling van hun leiderschap. 
 • Je bent een zichtbaar boegbeeld en vervult een voorbeeldrol in veranderprocessen en cultuur- en managementontwikkeling.
 • Je draagt bij aan een langetermijnvisie en strategische beleidsontwikkeling. Je bent in staat strategie te vertalen naar tactisch niveau, onder meer door het (samen met de teammanagers) opstellen van jaarplannen voor het cluster en de afzonderlijke teams.
 • Je bent sparringpartner voor bestuur; toont lenigheid t.o.v. bestuurlijke belangen en bent tegelijk stevig waar het gaat om spiegelen en het open gesprek aangaan met bestuurders.

Jouw profiel

Je hebt een relevante WO-opleiding en affiniteit met bedrijfsvoeringsvraagstukken. Je bent een ervaren manager, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een stevige persoonlijkheid, communicatief sterk en bestuurlijk sensitief.
 • Je hebt inlevingsvermogen, je treedt spiegelend op en behoudt daarbij de verbinding.
 • Jouw leiderschapsstijl is die van vertrouwen en verbinden, coachend maar zeker in staat te sturen.
 • Je bent een inspirerend leider, je stuurt doelgericht met rust en relativeringsvermogen.
 • Je bent een stevige strategisch adviseur/sparringpartner voor het college.
 • Je schakelt soepel tussen diverse niveaus en settings in de dynamiek van samenleving, bestuur, directie/management en organisatie.
 • Je hebt aandacht voor de mens, ziet talenten en ontwikkelpotentieel en stimuleert dit.
 • Je heb een aantoonbare financiële achtergrond bij voorkeur bij de overheid.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 6.616,- bruto (schaal 13) per maand bij een 36-urige werkweek. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het bruto maandsalaris. Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, thuiswerken, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je functie effectief in te vullen.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met José Brus of Cees Zeelenberg via 073 – 612 06 55.

We zien jouw motivatie en curriculum vitae graag uiterlijk 9 oktober 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/clustermanager-maassluis. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 41-42                       Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

21 oktober 2022                cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

27 oktober 2022               1e gespreksronde

31 oktober 2022                2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Over Maassluis

Maassluis is een ambitieuze en dynamische stad met ruim 35.000 inwoners met een organisatie met veel ontwikkelopgaven. Een stad die wil meegaan in nieuwe ontwikkelingen, haar historie koesteren en een stad blijven waar het gezellig en fijn wonen is. Lees meer op www.maassluis.nl

Lees meer Lees minder