Management & Professionals

Bouwer en verbinder

Gemeente Veenendaal

Een proactief teamleider die aan de slag gaat met het verder versterken van het team Financiën

Waarom Veenendaal?

Veenendaal is een ambitieuze en dynamische gemeente. Zowel in het ruimtelijk als het sociaal domein wordt voortdurend gezocht naar verbetering en vernieuwing. Medewerkers krijgen volop ruimte om hieraan hun bijdrage te leveren en om zich te ontwikkelen.

De organisatie staat volop in contact met de regio en andere organisaties. Zo wil men kansen en mogelijkheden zo goed mogelijk benutten. Dit maakt dat de organisatie voortdurend in beweging is.

Veenendaal experimenteert en leert. De uitdagingen waar de gemeente voor staat, vragen om wisselende samenwerkingen binnen en tussen de teams. Een aantal jaar geleden begon de gemeente daarom met opgavegericht werken. Dit om effectiever om te kunnen gaan met grote thema’s en in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Integraliteit, flexibiliteit en slagvaardigheid staan daarbij centraal. Het bewustzijn binnen de gehele organisatie waar het gaat om financiële processen moet worden vergroot. De toegevoegde waarde van financiën organisatiebreed neemt toe door samen actief ontwikkelingen te volgen, te bekijken wat deze per vakgebied betekenen en op de financiële aspecten te anticiperen.

Typerend voor Veenendaal is de pragmatische instelling. Medewerkers werken hard en zijn loyaal en gaan snel tot actie over. Er is volop aandacht voor leiderschap binnen de organisatie en de rol en talenten van medewerkers. Dit alles vanuit de kernwaarden (STER): Samenwerken, Toegevoegde waarde, Energie (werkplezier en talentontwikkeling) en Resultaatgericht.

Wat ga je doen?

Je geeft leiding aan team Financiën. Na een langere periode van wisselende samenstellingen is het team in juli definitief samengevoegd tot één geheel zodat strategie en uitvoering samenkomen.

Je gaat aan de slag met de volgende opgaven.

Samenhang binnen het team

Je bouwt aan een logische samenhang binnen het team door de verschillende expertises, competenties en talenten te verbinden. Je zorgt ervoor dat medewerkers elkaar en elkaars waarde (h)erkennen door zaken integraal op te pakken, met helderheid over verantwoordelijkheden, rollen en taken. Je stimuleert eigenaarschap en pro-activiteit. Zo verbind je strategie en uitvoering en zorg je voor een duidelijke positionering van individuele medewerkers én van het team als geheel.

Strategisch vermogen en verbetering financiële functie gemeentebreed

Je hebt in elk geval op hoofdlijnen inzicht in financiën en de structuur en samenhang daarvan binnen de organisatie. Je zorgt proactief en organisatiebreed voor een verdere groei van de toegevoegde waarde van de werkzaamheden van het team Financiën. Je haalt informatie op, zoekt het contact met je collega-teamleiders en teams, vergroot het besef in de organisatie van het tijdig aanhaken van Financiën in processen en aanpak van opgaven. Binnen het eigen team stimuleer je het actief in gesprek gaan met andere onderdelen van de organisatie en zorg je ervoor dat dit een vanzelfsprekendheid wordt.

Managementpositie

Je bent een stevige gesprekspartner voor de directie en het bestuur, in het bijzonder de portefeuillehouder Financiën. Je neemt deel aan het maandelijkse overleg van directie, teamleiders en opgavemanagers. Voortdurend ben je in contact met je collega-teamleiders. Je neemt het voortouw in financiële gemeentebrede processen en schroomt niet het goede gesprek met collega teamleiders aan te gaan om zaken bij te sturen.

Over de organisatie en het team

De ruim 600 medewerkers binnen Veenendaal worden aangestuurd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en drie themadirecteuren (momenteel één vacature). Alle medewerkers hebben een team als thuisbasis. De (nu) 21 teams worden aangestuurd door 21 teamleiders. De directie treedt op als opdrachtgever, de teamleiders als opdrachtnemers.

Team Financiën bestaat uit zeven financieel adviseurs, zes financieel strategen, drie adviseurs Planning & Control en tien administratief medewerkers. Er zijn nog twee in te vullen vacatures voor de clusters advies en administratie.

Wie ben jij?

Naast HBO+ werk- en denkniveau heb je affiniteit met financiën en beschik je over leidinggevende kwaliteiten. Ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving is een pré. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

  • Je bent een verbindend en coachend leidinggevende, met oog voor jouw medewerkers en hun talenten. Je geeft ze vertrouwen en brengt ze in positie.
  • Je beschikt over strategisch vermogen en denkt vooruit. Je bent een stevig en constructief sparringpartner voor de directie en het bestuur en je beschikt over een goede antenne voor de politiek-bestuurlijke context.
  • Je weet de visie en strategie van de organisatie door te vertalen naar heldere, operationele doelen, waarmee je zorgt voor rust en structuur in de organisatie.
  • Je hebt een heldere communicatiestijl, bent duidelijk over jouw verwachtingen en weet mensen mee te krijgen.
  • Je bent gericht op samenwerking. Jouw houding is vertrouwenwekkend en je vindt gemakkelijk aansluiting op verschillende niveaus.
  • Je bent een krachtige persoonlijkheid met doorzettingskracht en uithoudingsvermogen.
  • Je bent politiek bestuurlijk sensitief. Je beschikt over lenigheid hierin, maar je bent ook in staat om prioriteiten te stellen en grenzen te bewaken.
  • Je bent veerkrachtig, met gevoel voor humor en relativerend vermogen.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 6.616,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Esther Dijkstra via 073 – 612 06 55.

Interesse? We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatie graag zo snel mogelijk tegemoet en gaan niet een hele ‘traditionele’ procedure doorlopen. We bedoelen daarmee dat alle reacties meteen door ons worden doorgenomen. Op het moment dat wij een kandidaat voor deze functie hebben gesproken en de aansluiting zien met het opgestelde profiel, dan dragen wij deze direct voor aan de gemeente Veenendaal.

Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/teamleiderfinveenendaal. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft!


Een assessment en/of referentieonderzoek maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Om in dienst te kunnen treden bij de gemeente Veenendaal is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

Gemeente Veenendaal koestert verschillen tussen collega’s, zij streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van waar de gemeente Veenendaal voor staat. Wie jij ook bent; bij de gemeente Veenendaal ben je van harte welkom!

Over Veenendaal

Veenendaal is een actieve gemeente, een gemeente met een stadse uitstraling gecombineerd met   in menig opzicht de charme van een dorp. Het is een ondernemende stad, met een breed scala aan bedrijven, goede voorzieningen, betrokken burgers, vele maatschappelijke organisaties en centraal gelegen in Nederland met een goede bereikbaarheid, ook met het openbaar vervoer. Een rijke en gevarieerde natuur ligt direct rond de gemeente: met de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en de Neder-Rijn op slechts enkele kilometers.

De gemeente maakt deel uit van Foodvalley, de internationale topregio voor voedselproductie en -bereiding. De uitstraling van Foodvalley reikt tot ver over de Nederlandse grenzen. Met bijna 70.000 inwoners is Veenendaal in grootte de derde gemeente in de provincie Utrecht.

Lees meer Lees minder