Management & Professionals

Afdelingsmanager Sociaal Domein

Gemeente Hilversum

Werken in een dynamische en uitdagende omgeving; niet in een gespreid bedje stappen. Dát past bij jou. Jij wordt enthousiast van bouwen, ontwikkelen én borgen. Je staat stevig in je schoenen, loopt niet weg voor lastige keuzes en hebt een drive om samen met anderen iedere dag opnieuw bij te dragen aan sociaal maatschappelijke vraagstukken.

In deze strategische rol zit je dicht op ‘waar het gebeurt’, zowel richting bestuur, directie en de teams als de netwerkpartners. Een rol waarin echt iets van je gevraagd wordt, met stevige opgaven, zowel ‘binnen’ als ‘buiten’. Er ligt een stevige basis om voort te bouwen aan verdere professionalisering, concernsturing en zakelijkheid in het domein en de organisatie. De opgezette bedrijfsvoeringsagenda heeft rust, vertrouwen en houvast gecreëerd: borgen en uitbouwen van deze agenda is een belangrijke opgave voor de komende periode.

Je staat stevig in je schoenen en loopt niet weg van verantwoordelijkheid. Met lef en humor weet je mensen mee te nemen en resultaten te boeken. Je toont sensitiviteit, lenigheid en inschattingsvermogen in de balans tussen sturen en coachen.

Kortom, een brede managementrol waarin je jezelf én anderen kunt blijven uitdagen en ontwikkelen. Breed, omdat je naast de rol van leidinggevende ook de rol van concernmanager en ambtelijk opdrachtgever vervult.

Als concernmanager denk je breder dan vanuit je eigen afdelingsverantwoordelijkheid. Je houdt de concernvisie scherp voor ogen en je toont verbindend vermogen tussen de stip op de horizon en de praktijk van alledag. Je hebt een actieve rol in het concernteam en betrekt anderen (afdelingen, lijn en staf) proactief om tot integrale resultaten te komen. Daarnaast ben je drager van de lerende organisatie, laat je zien hoe je omgaat met ‘fouten’ en hoe hiervan geleerd kan worden voor een volgende keer.

Ambtelijk opdrachtgever ben je namens het concernteam voor programma’s of complexe projecten uit het collegeprogramma en daarmee opdrachtnemer van de portefeuillehouder. Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke strategie in samenspel met de bestuurlijke opdrachtgever. De ambtelijk opdrachtgever verstrekt een heldere opdracht en stuurt richting opdrachtnemer op hoofdlijnen en resultaat. Uiteraard hou je oog voor samenhang met andere programma’s vanuit ambtelijk opdrachtgeverschap en vanuit de concernverantwoordelijkheid.

In de rol van leidinggevende stuur je zes teammanagers aan die allemaal actief zijn binnen de beleidsontwikkeling en uitvoering van het Sociaal Domein. Je hebt indirect een span of control van 150 medewerkers. Je hebt de basis op orde en grip op de bedrijfsvoering (processen en financiën). Je bent eindverantwoordelijk voor het aantal fte, budget en kwaliteit van de uitvoering van de afdeling. Je gaat aan de slag met het vormgeven aan de ingezette verandering binnen het Sociaal Domein, geeft op een coachende manier en inspirerende wijze leiding. Je bent op de hoogte van de lokale en landelijke vraagstukken (inhoudelijk en financieel) die voor Hilversum in het Sociaal Domein gelden. Je bent in staat om aan deze vraagstukken een waardevolle bijdrage te leveren aan de lokale, regionale en landelijke tafels. Je bent in staat vraagstukken in het Sociaal Domein strategisch te vertalen naar en te koppelen met andere domeinen. Je stuurt via de teammanagers op kwaliteit van de interne en externe advisering. Je kunt als geen ander je coaching vaardigheden in zetten om advieskracht van de teammanagers te verhogen naar een strategisch niveau.

Persoonsprofiel

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau en een afgeronde WO opleiding .
 • Relevante werkervaring binnen een overheidsorganisatie.
 • Ervaring in het begeleiden van verandertrajecten en je hebt een goed ontwikkeld reflecterend en analytisch vermogen.
 • In staat om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en daarvoor – samen met anderen – adequate oplossingen te vinden.
 • Je bezit politiek-bestuurlijke sensitiviteit en je hebt inzicht in complexe vraagstukken.
 • Je bezit stevige coaching vaardigheden en weet je kaders te stellen

Daarnaast ben jij:

 • Flexibel en durf je beslissingen te nemen waarbij je de consequenties vooraf overziet.
 • Innovatief, positief ingesteld, ambitieus en beschik je over goede netwerkvaardigheden.
 • Zelfreflectief, resultaatgericht en je vertoont hoge mate van eigenaarschap en nodigt de mensen om je heen ook uit op deze drie eigenschappen

Arbeidsvoorwaarden
Het gaat om een functie voor 36 uur per week. Daarbij hoort een salaris van maximaal €6.994-, bruto per maand (schaal 14) op basis van een 36-urige werkweek, afhankelijk van opleiding en ervaring.

Bovendien biedt de gemeente Hilversum prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo is er de mogelijkheid om flexibel te werken en krijg je bovenop het genoemde salaris 17,05 % Individueel Keuzebudget (IKB). Dit budget kun je uit laten betalen of kun je inzetten voor verschillende doeleinden. Ook biedt de gemeente Hilversum een grote variëteit aan opleidingsmogelijkheden die bijdragen aan zowel organisatie- als persoonlijke en professionele ontwikkeling, bouw je pensioen op bij het ABP en heb je de keuze om deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering. Kijk voor een uitgebreid overzicht van onze arbeidsvoorwaarden op www.hilversum.nl/Home/werkenbij.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.


Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button bovenaan deze pagina.

De data van de procedure zijn gepland:

 • Week 36-37                 adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 15 september 2021    cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 23 september 2021   verdiepende gespreksronde
 • 29 september 2021   afrondende gespreksronde

Een assessment, het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie zaken aan te pakken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan. De richting wordt bepaald door onze organisatievisie: de tweebenige organisatie met als motto: met elkaar verbonden en goed geregeld. Ons gedrag leidt tot wat wij willen uitstralen: betrouwbaar, attent, zakelijk, resultaatgericht, open en flexibel. Het accent voor 2021 zal liggen op duidelijkheid en sturing. Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken.

Lees meer Lees minder