Bestuur & Directie

Adjunct-directeur

Gemeente Geertruidenberg

De gemeente

Gemeente Geertruidenberg telt ruim 21.000 inwoners, verdeeld over drie kernen: Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk. De verbinding met de rijkswegen A59 en A27 en waterwegen Amer/Bergsche Maas, het toeristisch aanbod van vestingstad Geertruidenberg én het nabij gelegen Nationaal Park de Biesbosch, versterken de aantrekkingskracht en positie van de gemeente. Geertruidenberg heeft de ambitie een moderne gemeente te zijn met voorzieningen voor iedereen.

De organisatie

De gemeente Geertruidenberg als organisatie is in ontwikkeling! Zij ambieert een wendbare organisatie te zijn, die optimaal schakelt op veranderingen. Een organisatie die meebeweegt op de dynamiek van de samenleving, bedrijven en organisaties.

 • Onze missie: Wij zijn een betrouwbare, verbindende partner.
 • Onze visie en strategie: Wij zijn een wendbare organisatie die optimaal schakelt op veranderingen. Onze medewerkers tonen eigenaarschap en krijgen ruimte en vertrouwen om zich te ontwikkelen. Vanuit die kracht zoeken wij de verbinding met onze omgeving en partners. Voor het zijn van een wendbare organisatie vraagt dit 2 zaken van ons:
  • Opgavegericht werken
  • Werken vanuit zelforganiserende teams.

Door de talenten van onze medewerkers te benutten en continu te zoeken naar vernieuwing blijven we sterk als organisatie en zijn we altijd klaar voor de toekomst. We zijn wendbaar en anticiperen op ontwikkelingen in en om de gemeente.

Lees het “Organisatie Ontwikkeling Geertruidenberg : Koersdocument” voor meer informatie over de organisatieontwikkeling en specifiek de genoemde twee pijlers

 • In ons werk staan drie kenwaarden centraal: Betrokken, Ondernemend en Professioneel

Wat ga je doen?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste adjunct-directeur die onze missie, visie en strategie verder vormgeeft. De organisatie (ca. 190 medewerkers) kent een platte structuur met twee managementlagen. De tweehoofdige directie bestaat uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de adjunct-directeur. Het managementteam bestaat uit vijf clustermanagers.

Als adjunct-directeur ben jij verantwoordelijk voor het functioneren en de ontwikkeling van de organisatie. Onder invloed van de voorliggende veranderopgave, zoals in het Koersdocument verwoord, ligt de focus van de functie vooralsnog op:

Organisatieontwikkeling
Je bent als lid van het directieteam medeverantwoordelijk voor het initiëren en stimuleren van ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Als adjunct-directeur speel jij een cruciale rol als het gaat om het invulling geven aan de veranderopgave. De organisatie heeft een start gemaakt met het opgavegericht werken en zelforganiserende teams. Vanuit jouw ervaring met organisatieontwikkeling lever je hier een stevige bijdrage aan. Jij hebt visie, zorgt dat de organisatie koers houdt en weet verandering teweeg te brengen.

Binnen de gemeentelijke organisatie zijn goede verbindingen en afstemming met alle clusters belangrijk voor het slagen van het veranderproces. Je hebt daarbij specifieke aandacht voor de ontwikkeling van coachend leiderschap en eigenaarschap van medewerkers. Met jouw enthousiasme weet jij mensen mee te krijgen. Als opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor het aansturen, coachen en motiveren van de clustermanagers. Je bent resultaatgericht en gaat een discussie niet uit de weg. Je levert hiermee een grote bijdrage in de slagvaardigheid en (door)ontwikkeling van het managementteam. We verwachten dat de doorontwikkeling ertoe leidt dat de rollen van managers in de toekomst gaat veranderen Wij zijn op zoek naar iemand die dat als uitdaging ziet.

Vergroting strategisch vermogen

Als adjunct-directeur heb je een belangrijke rol in het bevorderen van het strategisch en integraal denken waardoor het strategisch vermogen van de organisatie wordt vergroot. Dit doe je in nauw overleg met de gemeentesecretaris/algemeen directeur en het college. Een aantal zaken waarin dit tot uiting komt zijn:

 • Jij hebt een heldere visie op opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Je neemt de organisatie hierin mee en bent scherp op ieders rol. Duidelijke verwachtingen, prioritering, randvoorwaarden, communicatie en resultaatafspraken zijn hierbij van groot belang.
 • Als adjunct-directeur geef jij vanuit strategisch oogpunt sturing aan o.a. de opgaven en programma’s

Verhoging Resultaatgerichtheid
Je bent medeverantwoordelijk voor het ondersteunen, informeren en adviseren van het college van burgemeester en wethouders. Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van de integrale samenhang van en afstemming in de organisatie voor het volledige beleidsproces. Je draagt mede zorg voor de eindtoets over integraliteit van advisering en de besluitvormingsrijpheid van stukken.

Als adjunct-directeur stuur jij op resultaat; je maakt afspraken over de te behalen resultaten en stelt daarbij prioriteiten. Jij stimuleert eigenaarschap onder medewerkers en laat medewerkers verantwoordelijkheid voelen en nemen voor hun werk. Iemand ‘is ervan’ en vanuit menselijke zakelijkheid heb jij altijd het resultaat voor ogen.

Wie zoeken we?

Herken jij jezelf in bovenstaande beschrijving en beschik je over de volgende competenties?

Dan ben jij onze adjunct directeur:

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau.
 • Je beschikt over meerjarige managementervaring,
 • Je hebt ervaring met opgavegericht werken en zelforganisatie

Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je beschikt over strategische denkkracht en buigt je graag over strategische vraagstukken. Jij zet je met enthousiasme in om het strategisch vermogen van de organisatie te vergroten.
 • Je hebt een duidelijke visie, zowel op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering als op beleid en programma’s.
 • Je bent resultaatgericht en besluitvaardig, zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen.
 • Je bent krachtig; je staat stevig in je schoenen en weet goed te balanceren tussen het bestuur en de organisatie en tussen het directieteam en het managementteam.
 • Je bent gewend te acteren in een complexe maatschappelijke politiek-bestuurlijke organisatie.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, met gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen.
 • Je bent in staat om tijdig in te spelen op relevante ontwikkelingen in de omgeving, met een authentieke, open, ondernemende en innovatieve basishouding. Daarnaast vind je het leuk om te pionieren.
 • Je bent een absolute verbinder. Met het oog op de schaalgrootte van de gemeente ben je gericht op interne en externe samenwerking.
 • Je werkwijze is transparant en je laat voorbeeldgedrag zien. Je bent open, benaderbaar en kan goed luisteren. Vanuit een coachende basishouding motiveer jij mensen en geef jij hen ruimte voor groei en ontwikkeling.
 • Je beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen

Wat bieden we?

We bieden je een uitdagende sleutelpositie in een organisatie in ontwikkeling:

 • Afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris in schaal 13 max € 6.365,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13, salarispeil 1 oktober 2020)
 • Een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband
 • Een Individueel Keuze Budget (17,05% van je brutosalaris)
 • Een goed pensioen bij ABP

Enthousiast geworden?

Ben je enthousiast geworden en beschik je over de juiste competenties en ervaring? Reageer dan uiterlijk 8 april 2021.

We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van adjunct-directeur en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De eerste en tweede gespreksronde staan respectievelijk gepland op 14 april en op 20 april 2021. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure en referenties worden ingewonnen.

Gemeente Geertruidenberg is graag bereid zelf inhoudelijk toelichting te geven op de vacature. Zoekt u gerust contact met Richard Nagtzaam, algemeen directeur/secretaris via telefoonnummer 14 0162.

De vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid gaat voorkeur uit naar een interne kandidaat.

Lees meer Lees minder