Toon alleen niet vervulde vacatures
Bestuur & Directie

Secretaris-directeur

Samenwerkingsorganisatie Holland Rijnland
Een boegbeeld en netwerker in hart en nieren die Holland Rijnland op de kaart zet! Holland Rijnland is een samenwerkingsorganisatie van 13 Zuid-Hollandse gemeenten in de Leidse regio, de Duin- en Bollenstreek...
Bestuur & Directie

Adjunct-directeur

Gemeente Geertruidenberg
De gemeente Gemeente Geertruidenberg telt ruim 21.000 inwoners, verdeeld over drie kernen: Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk. De verbinding met de rijkswegen A59 en A27 en waterwegen Amer/Bergsche Maas, het toeristisch aanbod van...
Bestuur & Directie

Secretaris-directeur

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Als we iets zeker weten, dan is het dat we het als waterschap niet alleen kunnen maar ook niet alleen willen doen. Het waterschap bevindt zich in een ontwikkeling waarin de opgaven...
Bestuur & Directie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeente Zaltbommel
Over Zaltbommel Gemeente Zaltbommel is een groene gemeente in een uniek stukje Nederland, gelegen tussen de Waal en de Maas, de Bommelerwaard. De hoofdplaats Zaltbommel is een vestingstad met een prachtig historisch...
Bestuur & Directie

Secretaris-directeur

Waterschap De Dommel
Waterschap De Dommel werkt samen met inwoners, bedrijven, agrariërs, gemeenten en andere overheden aan de wateropgaven waarvoor we nu en zeker in de toekomst aan de lat staan. De wateroverlast in 2016...
Bestuur & Directie

Concerndirecteuren

Gemeente Westland
Als concerndirecteur stuurt u samen met de collega directeuren op opgaven en ontwikkelingen in Westland en in de organisatie. De gemeente Westland heeft een personeelsbestand van ruim 800 fte’s. De organisatie wordt...
Bestuur & Directie

Gemeentesecretaris Lisse / directielid HLTsamen

Gemeente Lisse / HLTsamen
Bloei op in Lisse!Lisse is wereldberoemd door de bollenvelden, bloemententoonstelling Keukenhof en het jaarlijkse bloemencorso. Ze geven geur en kleur aan het dorp. Daarnaast heeft Lisse veel te bieden aan liefhebbers van...
Bestuur & Directie

Directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma

Waterschap Rivierenland
DIRECTEUR HOOGWATERBESCHERMINGSPROGRAMMA (HWBP) Als directeur HWBP ben je een inspirerend leider met visie en helicopterview, die koersvast laveert tussen meerdere afhankelijkheden en landelijke en bovenregionale ontwikkelingen. Je zorgt voor een stevige basis...
Bestuur & Directie

Directeur

VDP - Vereniging Directeuren Publieksdiensten
0,6 FTE (3 dagen per week) Samen werken aan de dienstverlening van morgen! Vereniging Directeuren PublieksdienstenDe Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) is een onafhankelijke vereniging die zich richt op de intergemeentelijke samenwerking op...
Bestuur & Directie

Directeur

DZB Leiden
De functie van directeur DZB is een eindverantwoordelijke en betekenisvolle functie voor de stad en de regio. Op een schaal die ertoe doet en tegelijkertijd persoonlijk is. Binnen een organisatie die -terecht-...
Bestuur & Directie

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Gemeente Tiel
Tiel, stad van Flipje. Tiel is een bruisende centrumgemeente die de regio veel wil én kan bieden. Een stad met vele voorzieningen. Tiel ligt als centrumstad centraal in de Betuwe en het...
Bestuur & Directie

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Gemeente Wageningen
City of Life SciencesWageningen is een kleinschalige universiteitsstad met een internationaal, maar informeel en open karakter. Als City of Life Sciences werkt Wageningen volop aan de kwaliteit van leven. Denk bijvoorbeeld aan...
Bestuur & Directie

Directeur Water

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
DIRECTEUR WATER Als directeur Water stuur je samen met de directeur bedrijfsvoering en de secretaris-directeur op integrale aanpak van opgaven en participatie met de samenleving, waarbij jouw accent ligt op de directie...
Bestuur & Directie

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Gemeente Baarn
Continu aanpassen aan de veranderende omgeving, dát is waar gemeente Baarn op inzet; een wendbare organisatie die snel anticipeert. Van de gemeente wordt een stimulerende, faciliterende en meedenkende rol verwacht. Met de...
Bestuur & Directie

Dijkgraaf

Waterschap Vallei en Veluwe
1. Waterschap Vallei en Veluwe Werken bij Waterschap Vallei en Veluwe is werken met en aan water voor een duurzame wereld van morgen.  Vanuit de wettelijke kerntaken zetten wij ons daar iedere...
Bestuur & Directie

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Gemeente Teylingen
TeylingenTeylingen als gemeente is nog jong, maar de drie dorpen die Teylingen vormen zijn dat zeker niet. De gemeente Teylingen kent historische wortels die terug gaan tot diep in de Middeleeuwen. De...
Bestuur & Directie

Directeur met portefeuille Ruimtelijk Domein

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Ben jij iemand die de positie van de gemeente in de regio stevig neerzet? Verbind jij het bestuur en de organisatie op politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers? Neem jij de organisatie mee in de...
Bestuur & Directie

Directeur met portefeuille Sociaal Domein

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Ben jij iemand die de positie van de gemeente in de regio stevig neerzet? Verbind jij het bestuur en de organisatie op politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers? Neem jij de organisatie mee in de...
Bestuur & Directie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeente Tholen
Bijzonderheid: Het is een bijzondere tijd waarin we op dit moment leven. Het is zoeken naar balans in een ‘nieuw normaal’. Mogelijk ervaar jij het in deze periode als ingewikkeld om te reageren....
Bestuur & Directie

Organisatiedirecteur

Gemeente Leusden
Leusden De gemeente Leusden, als middelgrote gemeente met 30.000 inwoners, bestaat uit de drie dorpskernen Leusden, Stoutenburg en Achterveld. Dorpen waar het fijn is om te zijn. Waar je met plezier woont,...
Bestuur & Directie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeente Vlaardingen
Als gemeentesecretaris/algemeen directeur speelt u een cruciale rol in de organisatieontwikkeling en zet u zich, uiteraard in verbinding met de ambtelijke organisatie en het bestuur, in voor duidelijkheid over rollen en verbetering...
Bestuur & Directie

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Gemeente Lingewaard
In verband met de situatie rondom het corona virus is de sluitingsdatum van deze vacature verlengd tot 5 april. Onze dienstverlening gaat ondertussen onverminderd door. Uiteraard houden wij de laatste ontwikkelingen en adviezen...
Bestuur & Directie

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Gemeente Nuenen
Resultaatgerichte gemeentesecretaris/algemeen directeur die de ambtelijke organisatie verder professionaliseert en het samenspel tussen organisatie en bestuur weet te optimaliseren, met de veranderende samenleving en daarmee ook de veranderende rol van de overheid...
Bestuur & Directie

Directeur met portefeuille Sociaal Domein en Dienstverlening

Gemeente Hoeksche Waard
Als directeur stuurt u samen met collega’s op opgaven en ontwikkelingen in de Hoeksche Waard en in de organisatie. Er wordt opgavegericht gewerkt over portefeuille- en teamgrenzen heen. Uw accent ligt daarbij...
Bestuur & Directie

Directeur

Gemeente Geertruidenberg
Resultaatgerichte directeur met accent op (organisatie)ontwikkeling en bedrijfsvoering in brede zin. GeertruidenbergGemeente Geertruidenberg telt ruim 21.000 inwoners, verdeeld over drie kernen: Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk. De verbinding met de rijkswegen A59 en...
Bestuur & Directie

Directeur / Plv Gemeentesecretaris

Gemeente Lingewaard
Resultaatgerichte directeur met accent op ontwikkeling die in samenspel met organisatie en bestuur de organisatie wendbaar maakt in een veranderend tijdperk Rivierengebied en uiterwaarden in de BetuweGemeente Lingewaard telt ruim 46 000...
Bestuur & Directie

Directeur met portefeuille bedrijfsvoering

Gemeente Hoeksche Waard
Als directeur stuurt u samen met collega’s op opgaven en ontwikkelingen in de Hoeksche Waard en in de organisatie. Er wordt opgavegericht gewerkt over portefeuille- en teamgrenzen heen. Uw accent ligt daarbij...
Bestuur & Directie

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Gemeente Moerdijk
Vanwege de vakantieperiode is de reactietermijn voor deze vacature verlengd.  Gemeente Moerdijk De gemeente Moerdijk verrast je met haar samenspel tussen contrasten: zand en klei, water en polders, woonkernen en uitgestrekt platteland,...
Bestuur & Directie

Directeur Ruimtelijk Domein

Gemeente Roosendaal
Gemeente RoosendaalDe dorpen Heerle, Nispen, Wouw, Wouwse Plantage, Moerstraten en de stad Roosendaal vormen samen de gemeente Roosendaal. De gemeente heeft ruim 75.000 inwoners en ligt in het hart van West-Brabant. Door...
Bestuur & Directie

Concerndirecteur

Gemeente Breda
concerndirecteur Als concerndirecteur stuurt u samen met de collega directeuren op opgaven en ontwikkelingen in de stad en in de organisatie, binnen de domeinen ruimtelijk economisch, sociaal economisch en bedrijfsvoering. Uw accent...
Bestuur & Directie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeente Rucphen
Gemeente Rucphen De gemeente Rucphen telt 22 500 inwoners en bestaat uit leefbare dorpen in een aantrekkelijk gebied met veel variatie en contrast. Er zijn sterke sociale verbanden, een gevoel van geborgenheid...
Bestuur & Directie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeente Borger-Odoorn
Gemeente Borger-Odoorn Borger-Odoorn heeft ruimte, rust en energie. We zijn een gemeente met 25.000 inwoners op een grondgebied van bijna 280km2, gelegen op de Drentse Hondsrug en het aangrenzende Drentse veenkoloniale gebied....
Bestuur & Directie

Dijkgraaf

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is een waterschap met een heel divers beheergebied. Van de hoge zandgronden op de Heuvelrug waar het water diep in de grond zit, via de voormalige moerassen in...
Bestuur & Directie

Directeur

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Inleiding  Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is een samenwerkingsverband van 21 gemeenten op het terrein van rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweerzorg, bevolkingszorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de gemeenschappelijke meldkamer. Het Algemeen Bestuur van...
Bestuur & Directie

Directeur met accent op ontwikkeling

Hoogheemraadschap van Delfland
Als directeur stuurt u samen met de collega directeuren op opgaven en ontwikkelingen in het gebied en de organisatie, binnen de portefeuilles uitvoering, ontwikkeling en bedrijfsvoering. Uw accent ligt daarbij op ontwikkeling....
Bestuur & Directie

Dijkgraaf

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) is een waterschap met een klein, maar zeer divers beheersgebied. Een combinatie van een metropoolregio en platteland. HHSK heeft te maken met veel verschillende...
Bestuur & Directie

Watergraaf

Waterschap De Dommel
Waterschap de Dommel Waterschap De Dommel werkt samen met inwoners, bedrijven, agrariërs, gemeenten en andere overheden aan de wateropgaven waarvoor we nu en zeker in de toekomst aan de lat staan. De...
Bestuur & Directie

Gemeentesecretaris

Gemeente Drimmelen
Drimmelen: de blauwgroene gemeente aan de Biesbosch De gemeente Drimmelen is dé blauwgroene gemeente met haar gezellige Brabantse dorpen, het Nationaal Park De Biesbosch en de vele watersportmogelijkheden, nabij de steden Breda, Oosterhout...
Bestuur & Directie

Directeur / Regionaal Commandant Brandweer

Veiligheidsregio Brabant-Noord
Verbinder van mensen en organisaties, ongekleurd maar niet kleurloos! Organisatie De Veiligheidsregio Brabant-Noord is een samenwerkingsverband waarin zeventien gemeenten op het terrein van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van openbare...
Bestuur & Directie

Concerndirecteur

Gemeente Breda
Als concerndirecteur stuurt u samen met de collega directeuren op opgaven en ontwikkelingen in de stad en in de organisatie, binnen de domeinen ruimtelijk-economische, sociaaleconomisch en bedrijfsvoering. Uw accent ligt daarbij op...
Bestuur & Directie

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

Gemeente Oegstgeest
Vanwege de vakantieperiode is de reactietermijn van deze vacature verlengd en kunt u reageren tot en met 19 augustus. Werken bij gemeente Oegstgeest betekent écht van betekenis zijn. De organisatie kent korte lijnen...