Programmamanager Sociaal

Heeft integrale ervaring op het sociaal domein in de breedste zin. Sturing geven aan programma plannen transitie sociaal domein. Legt een stevige basis voor verdere doorontwikkeling.

Deel dit bericht