Mobulus

Het netwerk voor beweging en duurzame inzetbaarheid

Mobulus is een talentontwikkeling- en loopbaanplatform dat direct matches maakt tussen opgaven/vacatures enerzijds en werknemers anderzijds op basis van harde én zachte criteria. Mobulus creëert beweging in en tussen organisaties in de publieke sector. 

talentontwikkeling- en loopbaanplatform

Mobulus geeft een inzicht in eigen talenten aan de medewerkers, geeft een matching met opgaven waarin deze talenten gevraagd worden en geeft inzicht in ontwikkelingsbehoefte aan zowel organisatie als de medewerkerszijde. Tevens biedt Mobulus inzicht voor werkgevers in het eigen personeelsbestand én dat van samenwerkingspartners in de regio / het land.

Meer over Mobulus